MTM Final.jpg   Катедра "Материалознание и технология на материалите" е една от най-рано създадените в Русенския университет. Тя е енергичен и новаторски колектив, чиято цел е широкообхватно обучение и научни изследвания, отговарящи на потребностите на съвременното индустриално производство.

   Катедрата предоставя динамична и стимулираща среда за обучение и изследвания, с достъп до квалифицирани специалисти и подходящо оборудване. Катедра "Материалознание и технология на материалите" се гордее с адекватната си работа, с възможностите си да отговори на широк кръг образователни и изследователски потребности, с високото си ниво и вниманието към своите студенти.

За нас  

 ​