На 31.Март 2022 г. от 14:00 до 15:00 часа ще се проведе уебинара  от фира  „Altair" в електронна среда [2] на тема "Simulation software from Altair - Ruse University Discussion on Altair's solutions for thermodynamics, plastic deformation, welding and other relevant topics ". По време на семинара ще се разгледат възможностите за симулирането на технологични процеси за термично обработване, пластично деформиране, заваряване и др.  организиран от B2N - Пловдив (www.b2n.bg/altair) със  софтуерни пакети на „Altair".

[2]  https://meet.google.com/crg-qepu-yrn?hs=224

Всички преподаватели, докторанти и студенти са добре дошли на уебинара  от фира  „Altair".

   На 30.Март 2022 г. от 17:30 до 19:00 часа ще се проведе уебинара  от фира  „Altair" в електронна среда [1] на тема "Data Science and Practical AI for Engineers Series 2: Data Collection, Understanding, and Preparation".

 [1]  https://global.gotowebinar.com/join/8933573078579676171/862963276

При възникване на въпроси преди семинара можете да се изпращат на електронна поща : mcostigan@altair.com. Всички преподаватели, докторанти и студенти са добре дошли на уебинара  от фира  „Altair".


   За учебната 2021/2022 год. на страницата на НАЦИД е публикувана  информация за "СПИСЪК НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОР СЪС СТУДЕНТИ ЗА СТАЖ И РАБОТА С ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ ДЪРЖАВАТА (ПО ЧЛ. 95а ОТ ЗВО)". За специалност 5.6."Материалознание и технологии" са обявени 2 места за фирма "М+С Хидравлик" АД, гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68. и Монтюпе ЕООД,  със сегашно име "Linamar Light Metals Ruse" EOODгр. Русе, Източна промишлена зона, Индустриален парк. Подадени са заявки и от фирма "Имулс" АД, гр. Габрово, ул. Орловска 162 -1 място и от фирма "Подемкран" АД, гр. Габрово, ул. Генерал Николов 1-3 - 1 място за специалност "Технология на материалите и материалознание", която е близка до специалност "Материалознание и технологии". 

  На 26.01.2022 год. в БНТ Русе е пусната новина "Как студенти с трудови договори следват, без да плащат университетски такси" за повече ингормация може да се види на "https://bnt.bg/news/kak-studenti-s-trudovi-dogovori-sledvat-bez-da-plashtat-universitetski-taksi-302490news.html "

  На 10.01.2022 год. вестник "Дневник" иформира, че "Държавата ще плаща за следването, ако студентът е сключил договор с работодател" за повече ингормация може да се види на "https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/01/10/4301321_durjavata_plashta_za_sledvaneto_ako_studentut_e/"

  За учебната 2021/2022 год. на страницата на НАЦИД е поблукувана  информация за "СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО ДЪРЖАВАТА ОСИГУРЯВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ (ПО ЧЛ. 95а ОТ ЗВО)". За Русенски университет "Ангел Кънчев" по специалност 5.6."Материалознание и технологии" са обявени 2 места за степен Бакалавър в Редовна форма на обучение.

  На 28.04.2021 от 11:00 от катедра "Материалознание и технология на материалите" на "Машинно технологичен факултет" се проведе уебинар на тема: "Съвременни методи за получаване на изображения в науката и индустрията" в платформа на Big Blue Button. 

2.png  1.png

С презентации ще участват следните гости: 

1.      Хенк Верлинд (TECHNIC GmbH - световен лидер в областта на специалните химикали, техническа експертиза, иновации и услуги);

2.      Бoян Петров (OLYMPUS - водещ производител на оптични цифрови микроскопи за медицината, науката и индустрията).  

MICROSCOPIC+TRAININGV2.pdf

Темите на презентациите са свързани с принципите на микроскопския анализ,  съвременните апарати и оборудване за получаване на качествени изображения и приложенията им в различни технологични и изследователски области.Очаквайте: Онлайн семинар "Съвременни методи, средства за "имиджинг" в индустрията и техните приложения" с участници от фирмите OLIMPUS и TECHNIC.

     https://www.olympus-ims.com/en/microscopes/laser-confocal/ols5100/

olimpus.png Без име.png olimpus1.png

Brochure_N8601993_102020_OLS5100_EN_web.pdf

    На 4 март (сряда) 2020 г., в централното фоайе  на ректората на Русенския университет беше открита постерна изложба, представяща резултатите от проектите, финансирани по Фонд „Научни изследвания" през изминалата година.  Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев поздрави екипите за успешната работа. Той отбеляза, че е трудно да бъдат сравнявани проекти от различни научни области, но най-важното е, че при всички колективи се наблюдава развитие и по-добри резултати. Пожела успех при кандидатстването за финансиране през новата година.  Проф. Диана Антонова, заместник-ректор по науката, представи постигнатите резултати в цифри. Общо 383 преподаватели и 130 докторанти са реализирали дейностите по 37 проекта.  Девет от тях са интердисциплинарни с обща стойност 50 000 лв. Останалите 28 проекта са на стойност 126 356 лв. Издадени са 7 монографии, 9 студии и са направени 120 публикации в платформите Scopus и Web of Science. Постерите по проектите бяха оценени от специално назначена комисия по критериите „Най-добро отразяване на резултатите от работата по проекта" и „Най-добър дизайн". Със заповед №448/20.02.2020 год. на Ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев" са отличени с: 
   Специална награда за проект, оценен с най-висока балова оценка получи темата „Послойни, енергийно асистирани цифрови технологии", с ръкводител доц. д-р Руси Минев.
   Трета награда:  Проект „Моделиране и симулиране на технологични методи в индустрията", с ръководител доц. д-р Росен Радев.

   На 28.01.2020 г. бе представенСписък на определените коефициенти за бюджетната 2020 година по ПМС № 328/2015 г. за държавните висши училища по професионални направления.  За  Русенски Университет "Ангел Кънчев" по ПК 506 "Материали и материалознание" определения коефициент е 1.23.


  На 2.07.2019 г. в катедра  "Материалознание и технология на материалите" се състоя втората работна среща по проект № 8.2.1.0/18/A/016 за създаване на докторска програма по "Лаззерни технологии" с бенифициент  "Rezekne Academy of Technologies" - Latvia и паркньор Русенски университет "Ангел Кънчев".Inform_Poster_Ruses_Univ-ENG.pdf 
Project 8.2.1.0_18_A_016.png

  На 5.06.2019 г.  се проведе семинар с  тема "Компетенции и постижения на Фраунхофер институт в Центъра за повърхностна обработка в Дортмунд" с лектор д-р инж. Славчо Топалски от "Fraunhofer Institut für Werkstoff - und Strahltechnik IWS" катедра Dortmunder Oberflächencentrum.
Семинара ще се проведе в катедра "Материалознание и технология на материалите" в зала 3.219 от 11:00 часа.
DSCN9799-2.jpgDSCN9811-1.jpgDSCN9814-1.JPG

  На  8-ми Май 2019 г. се проведе семинар "Beyond Ni/Au: Next Generation Finishes for Connector Applications
(Отвъд Ni/Au: Приложения за следващо поколение конектори)" с участието нa TECHNIC Inc. (USA and Deutschland). Отганизиран от катедра МТМ в зала зала 2Г.204 СИМЕНС.
Next Generation Connector Technology 2019 RUSE English.pdf
DSCN8995.JPGDSCN9001.JPG3.png

   На 10.07.2018 г. се проведе публичната защитана маг. инж. Данаил Руменов Николов по професионaлно направление: Материали и материалознание, Специалност: Машинно инженерство, Научна специалност: Материалознание и технология на машиностроителните материали в катедра: Материалознание и технология на материалите с Тема на дисертационния труд: Вакуумно оксикарбонитриране на инструментални стомани. Научен ръководител: Проф. д-р инж. Пламен Симеонов Данев и Доц. д-р инж. Иван Димитров Дерменджиев.

DSCN7985.JPG DSCN8008-1.jpg
   На 26-ти  и 27-ми февруари 2018 г. в зала 2 на Канев център катедра Материалознание и технология на материалите (МТМ) от Машинно технологичен факултет (МТФ) съвместно с Центъра за трансфер на технологии към НИС на Русенски университет „Ангел Кънчев" проведе семинар на тема  "ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОКРИТИЯ".


   Катедра Материалознание и технология на материалите обявява три теми за докторантури:

1. Изследване и разработване на технологични вериги за бързо прототипиране и леене на прецизни изделия (Р. Минев, Е. Янков)

2. Корозионно поведение на ултрадребнозърнести метални материали, получени чрез интензивно пластично деформиране (Р. Радев, М. Илиева)

3. Влияние на параметрите на режима и вида на използваните прахове върху свойствата на чугунени и/или стоманени детайли след газопламъчно термично напръскване (Д. Господинов, Н. Фердинандов)

И трите са по професионално направление: Технически науки “Материали и материалознание”

По докторска програма: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”.


​​​  На 13.05.2015г. от Центъра за кариерно развитие бе организирано производствено посещение на студенти от "Машинно-технологичен факултет" и "Аграрно-индустриален факултет​във форма „Строително оборудване" – ООД. В конферентната зала на фирмата се представиха продуктите проектирани, разработвани и реализирани в представителството в промишлената зона на гр. Русе. Студентите и преподаватели бяха запознати в производствената база и иновационно развойната им дейност, в която работят учащи и завършили студенти на Машинно-технологичния факултет. Бяха представени и възможностите за стажантски програми и работа по трудов договор на пълен работен ден.

​​ 

 ​

  На 12.05.2015 г. от Центъра за кариерно развитие бе организирано производствено посещение на студенти от "Машинно-технологичен факултет" във форма Дунарит АД. Фирмата представи дейността си в изложбената си зала и запозна студентите с възможността за летни стажове и работа след дипломиране. Посетиха се участъците по механична обработка, сглобяване и заваряване, плазмено рязане, пресоване, получаване на пластмасови изделия чрез шприцоване, пресоване и последващо спичане и др.

​​  

 

​​​  На 29.04.2015 г. в корпус 3 зала 105 на Русенския университет от 13:00 часа и от 15:00 часа  се състоя Публичната защита на ас. маг. инж. Емил Христов Янков  и ас. маг. инж. Светлана Михайлова Паскалева  за придобиване на ОНС „Доктор”.

 

  На 29.04.2015 г. в корпус  3 зала 105 на Русенския университет  от 15:00 часа ще се проведе Публичната защита на дисертационния труд на ас. маг. инж. Светлана Михайлова Паскалева на тема „Изследване и оптимизиране на технологичен процес за дълбоко изтегляне“ за придобиване на ОНС „Доктор”.

 ​​​ На 29.04.2015 г. в корпус  3 зала 105 на Русенския университет  от 13:00 часа ще се проведе Публичната защита на дисертационния труд на ас. маг. инж. Емил Христов Янков на тема „Изпитване на листови материали при двумерен опън чрез хидравлично издуване“ за придобиване на ОНС „Доктор”.

 На 15.04.2015 г.  по ТВН  се излъчи интервю с ученици и преподаватели на Русенския университет  "За образованието в България и чужбина". Гости на предаването "Всеки ден с ТВН" са Яница Пехова - студент в "Кеймбридж", Стоян Генов - ученик в 12. клас в МГ "Баба Тонка",  проф. д-р Иван Евстатиев, проф. д-р Ангел Смрикаров, проф. д-р Михаил Илиев,  Доц. д-р Руси Минев и др.

     Видео материала можете да намерите: "Всеки ден с ТВН" 15.04.2015г.

  На 30.03.2015 г.  преподаватели от катедра МТМ - Доц. Р. Минев, Доц. Р. Радев и д-р инж. Н. Фердинандов посетиха Професионалната гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев" гр. Шумен и представиха но нови технологии в машиностроенето както и възможностите за убочение в Русенския университет.

  На 26.03.2015 г. в Комплекс „Канев Център" се проведе "Ден на отворените врати" на Русенския университет.  Катедра "Материалознание и технология на материалите" взе участие като представи възможности за обучение в "Машинно-технологичен факултет" по Бързо прототипиране (RP) чрез FDM-FFF процес. Катедрата бе посетена от ученици от Русенски и регионални училища и се запознаха с възможностите за изпитване и изследване на материалите, вакуумни технологии и методи за нанасяне на покрития и др.

    

 

 На 25.03.2015 г. в корпус  9 зала 3 на Русенския университет  от 10:00 часа се проведе среща между фирма „Строително оборудване" – ООД и студенти.  На срещата ще бъдат представени  възможностите за стажантски  програми​, работа по трудов договор на пълен работен ден, теми за ДИПЛОМНА РАБОТА и ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ НА КОНКУРСЕН ПРИНЦИП.​

    

  На 24.03.2015 г. ученици и преподаватели от ПГСС „К. А. Тимирязев“, гр. Две могили посетиха учебни и изследователски лаборатории на катедра МТМ в Русенския университет. На срещата  бяха представени технологии по леене, бързо протипиране, изпитване на машиностроителни материали, методи за нанасяне на декоративни покрития във вакуум и  възможностите за обучение в Машинно технологичния факултет.

    

 На 23.03.2015 г. в Комплекс „Канев Център” на Русенския университет   се проведе "Дни на работодателя". Фирма „Строително оборудване" – ООД представи възможностите за стажантски програми, работа по трудов договор на пълен работен ден.  Фирмата представи част от своето си оборудване и  дари на университета  два хидравлични чука LH 28E, LH10D и една три координатна  измервателна система. 

  

 ​​​  ​На​   18.02.2015 г. се проведе среща на студенти трети и четвърти курс от МТФ при Русенския университет с фирма „MONTUPET" - Русе . На срещата фирма „MONTUPET" презентира информация за производствената си дейност и запозна студентите с предоставяните от тях възможности за стажанстки  и стипе​ндиантски  програми, разработване на дипломни проекти, както и за кандидатстване за работни позиции след получаване на диплома за завършено инженерно образование в областта на машиностроенето. Повече информация за ОБЯВИ ЗА РАБОТА и СТАЖАНСКИ ПРОГРАМИ​.

 
 

  На 13.03.2015 г. Фирма Хайкад Инфотех   ​в рамките на участието си на предстоящото специализирано изложение за машини, технологии и индустриално оборудване MachTech&InnoTech в сградата на Интер Експо Център - София , покани колективи от Русенски университет „Ангел Кънчев”Фирмата бе  номинирана за принос в сферата на бизнеса в Електрическата мобилност за 2014 г. Престижната награда се присъжда от Индустриален клъстер „Електромобили“, а номинацията е за реализиран модел на партньорство на Хайкад Инфотех с Русенски университет „Ангел Кънчев”. (повече информация: http://www.инженер.bg/sofia/events-machtechinnotech)

     

   На 12.03.2015 г.   Доц. Р. Минев и ас. инж. Е. Янков посетиха ТУ- София, Център за срещи “Немска къща”, и взеха участие в организирания технологичен форум „ Съвременни подходи при разработката на инструментална екипировка”. Домакин на семинара бе фирма Хайкад Инфотех  в който е поканен Viktor Tsai официален представител на Moldex 3D за Европа.

   

   На 20.02.2015 г.  по БНТ2 се излъчи на живо интервю с преподаватели от катедрата, в което беше представена информация за новото леярско оборудване, дарено от Университета в Кардиф.​​

 

​​     На 16.02.2015 г.  пристигна пратка с дарение за катедра МТМ на РУ. - Даренето представлява комплект от две машини и съ​пътстващо оборудване за прецизно вакуумно леене по стопяеми/изпаряеми модели на фирмите MCP и Schultheiss. Дарението е направено от университета в Кардиф, Великобритания. 

    В периода 10.02-13.02.2015 г.  Доц. Р. Минев и д-р инж. Е. Минев посетиха Университета в Кардиф, Великобритания и участваха в научен семинар в областта на микро/нано технологиите и обработката на материалите с Фокусиран йонен лъч.

    На 5.02.2015 г.  преподаватели от катердра МТМ и студенти от специалност МТ посетиха фирма MBM Metalworks. Осъществи се среща с ръководството на фирмата, бяха набелязани бъдещи форми на сътрудничество, студентите се запознаха с технологичните процеси на щанцоване, лазерно рязне и нишкава ерозия.

    На 4.02.2015 г.  преподаватели от катедра МТМ (Доц. Р. Минев, Доц. Д. Господинов и д-р инж. Н. Фердинандов) посетиха професионална гимназия по Машиностроене, 15