​​​7017 гр. Русе
ул. "Студентска" 8
Факултет: Машинно-технологичен
Катедра: Материалознание и технологии на материалите​     ​​
      
Корпус: 3
тел. 082 888 315, 082 888 317
E-mail: mtm@uni-ruse.bg​​​

 

Карта

 ​