Дейностите по международно сътрудничество, мобилност и проектно финансиране по международни програми за образование и изследвания са един от основните приоритети на Русенски университет "Ангел Кънчев" и атестат за неговата интеграция в европейското образователно и изследователско пространство. В тази сфера Университетът има сериозни постижения, които му отреждат челна позиция в ранглистите на висшите училища у нас и в чужбина и утвърждават авторитета му на уважавана и престижна образователна и научноизследователска институция.

 За повече информация за Русенски университет, моля последвайте линка: 
https://www.youtube.com/watch?v=zq3ATrzvPCA&feature=youtu.be


Преглед на международната дейност в снимки можете да видите тук: