В катедра МТМ се развиват следните научно-изследователски направления:

  • Вакуумни съоръжения и технологии за обработка на материалите. Получаване на износоустойчиви  и твърди покрития и покрития с декоративна цел;
  • Методи за получаване на ултра-дисперсни (нано) структури чрез пластично деформиране на материалите. Моделиране и симулиране на процесите на пластична деформация;
  • Методи и технологии за прецизно леене. Микро/нано технологии за обработка на материалите и методи за бързо прототипиране (RP);
  • Съвременни методи и технологии за заваряване на материалите.

Научно изследователски направления

Научно изследователски лаборатории

  Лаборатория по МЕТАЛОЛЕЕНЕ

За контакт доц. д-р инж. Руси Минев​​​

​  Научноизследователски център по вакуумни технологии и съоражения ​   

За контакт доц. д-р Мария Николова​​​

  Лаборатория по сканираща електронна микроскопия
За контакт доц. д-р Мария Николова​​​

  Лаборатория за изследвания на корозия

 За контакт гл. ас. д-р инж. Мариана Илиева   


 

 Лаборатория за изследвания и изпитване на машиностроителни материали

За контакт:   доц. д-р инж. Д. Господинов

 

   Лаборатория по симулиране на технологични процеси 

        За контакт 


     Лаборатория по лазерни тетехнологии

  За контакт