В катедра МТМ могат да бъдат извършвани консултации и услуги в следните технологични и изследователски области:

 • Термично, химико-термично и вакуумно обработване на материалите
  • Технологии и системи за конвенционално термично и химико-термично обработване на различни сплави, в това число закаляване, отвръщане, отгряване, навъглеродяване и др.;
  • Технологии и системи за вакуумно термично и химико-термично обработване: закаляване, отвръщане, отгряване, навъглеродяване, азотиране и комбинация от тези процеси;
  • Определяне на охлаждаща способност на течни среди за закаляване в конвенционални условия, във вакуум и при надналягане.
  • Различни видове вакуумно-магнетронни и плазмени процеси за получаване на твърди, износо-устойчиви и корозионно-устойчиви покрития, декоративни покрития, многослойни, градиентни и нано-структуриран покрития от системите Cr-C; Cr-N; Ti-C; Ti-C-N;
 • Леене и микро/нано технологии (MНТ)
  • Технологии и системи за вакуумно прецизно лене (в това число на микро-отливки) на Al, Cu, Fe, Ni сплави;
  • Бързо прототипиране (RP) чрез FDM-FFF процес (3D принтер Velleman K8200) и получаване на 3Dцифрови модели чрез 3D скенер DAVID-SLS2;
  • Бързо прототипиране на метални обекти с използване на леярски машини MCP 300 и Schultheiss;
  • Приготвяне на сплави и лигатури от трудно-топими сплави във вакуум
 • Пластично деформиране
  • Технология и инструментално оборудване за процес на пластично обработване на металите ECAP (Equal Channel Angular Pressing) за получаване на ултра-дисперсни UFG (ultra-finegrain) алуминиеви сплави;
  • Технология и инструментално оборудване за процес на пластично обработване на металите ARB (Accumulative Roll Bonding) за получаване на ултра-дисперсни UFG (ultra-finegrain) алуминиеви сплави;
  • Процеси на валцоване, щанцоване и щамповане
 • Моделиране и числено симулиране
  • Симулации, моделиране и размерен точностен анализ с помощтта на метода на координатните мрежи (МКМ),
  • Система Mouldex3D и собствен софтуер на различни процеси на пластично деформиране, термообработка, бързо прототипиране и шприцване на пластмаси.
 • Изследване и изпитване на инженерни материали
  • Рентгено-структурен анализ на материалите с помощта на рентгенов дифрактометър URD6;
  • Сканираща електронна микроскопия и рентгенова микросонда JOEL Super probe за определяне на химичен състав и структурни анализи;
  • Оптични металографски изследвания, (Carl Zeiss);
  • Изследвания на повърхности и покрития със 'surface micro-scratch'тест;
  • Aнализ на дебелини и оценка на абразивната износване на покрития от 0,1 до 50 μm, с CSЕM-CALOTEST®
  • Измерване на твърдост по различни методи;
  • Механични изпитвания на опън, натиск, огъване, усукване, ударна жилавост (при високи и отрицателни температури, статични и циклични натоварвания), с универсални изпитвателни машини, в това число INSTRON 3384;
  • Безразрушителен контрол на материалите (ултразвуков, капилярен и магнитно-прахов);
  • Корозионни изпитвания и изследване на устойчивостта на материалите на различни среди, в това число биологични.
  • Измерване омокряемостта на повърхности с помощта на уред CSEM Alpha–Kit (CH-2000)
 • Технологии и системи за заваряване и сродните им процеси
  • Ръчно електродъгово заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани стомани, високолегирани неръждясващи стомани, мед и медни сплави и чугуни;
  • Заваряване в защитна газова среда по метод МАГ на нисковъглеродни и нисколегирани стомани;
  • Заваряване в защитна газова среда по метод ВИГ на алуминий и алуминиеви сплави, мед и медни сплави и високолегирани неръждясващи стомани;
  • Точково, ролково и челно електросъпротивително заваряване;
  • Газопламъчно спояване;
  • Газопламъчно термично и ръчно плазмено рязане на различни метални материали с дебелини до 15 mm;
  • Електродъгово заваряване и наваряване във вакуум на труднотопими и химически активни метали и сплави.