Задания за ДИПЛОМНИ РАБОТИ, ОКС "Бакалавър"

​ТЕМАРЪКОВОДИТЕЛ​СЪСТОЯНИЕ​
Разработване на технология за ултразвуково почистване на детайли с разработване на приспособление.​Доц. М. Николов​
Разработване на технология за капилярна дефектоскопия с разработване на приспособление.​Доц. М. Николов​
Разработване на технология за магнитна дефектоскопия с разработване на приспособление.​Доц. М. Николов​
Разработване на технология за ремонт на цилиндрови блокове с разработване на приспособление.​Доц. М. Николов​
Разработване на технология за ремонт на бутало-цилиндрова група с разработване на приспособление.​Доц. М. Николов​
Разработване на технология за ремонт на съединител.​Доц. Деликостов​
Разработване на технология за диагностика и ремонт на кормилна уредба.​Доц. Деликостов​
Разработване на технология за диагностика на спирачна система​Доц. Д. Бекана​
Разработване на технология за мониторинг състоянието на аграрно индустриална техника​Доц. Д. Бекана​
Разработване на технология за ремонт на двигател с вътрешно горене​Доц. Д. Бекана​
Разработване на технология за възстановяване на износени детайли от аграрно индустриална техника​Доц. Д. Бекана​
Приложение FMEA при поддържане на аграрно индустриална техника​Доц. Д. Бекана​
Разработване на технология за възстановяване на износени детайли​Доц. Д. Бекана​
Разработване система за мениджмънт на поддържането на техниката​Доц. Д. Бекана​
Разработване на технология за поддържане на двигател с вътрешно горене​Доц. Д. Бекана​
Разработване на технология за мониторинг състоянието на аграрно индустриална техника​Доц. Д. Бекана​​
Проектиране на технология за поддържане на стартери и генератори​Доц. Д. Бекана​​
Разработване на технология за диагностика и ремонт на коляно-мотовилков механизъм с конструктивна разработка на приспособление.​Проф. Кангалов​
Разработване на технология за диагностика и ремонт на газоразпределителен механизъм с конструктивна разработка на приспособление.​Проф. Кангалов​
Разработване на технология за възстановяване на детайли с електролитни покрития с конструктивна разработка на приспособление.​Проф. Кангалов​
Разработване на технология за диагностика и ремонт на хидравличната навесна система с конструктивна разработка на приспособление.​Проф. Кангалов​
Експресна качествена оценка на биогорива в експлоатационни условия​Доц. В. Стоянов​
Приложение на полимерните покрития при поддържане на техниката​Доц. В. Стоянов​
Оптимизиране на интервала за смяна на двигателни масла от земеделска техника.​Доц. В. Стоянов​
Изследване на условията на съхранение на дизелови горива в земеделски фирмиДоц. В. Стоянов​