Ръководител катедра: проф. дн Митко Николов
Корпус 1, каб. 204
тел. 888 458
E-mail: mnikolov@uni-ruse.bg