На 17.02.2022г. ще се проведе дипломна защита за студенти, обучаващи се за ОКС "Магистър" от специалности "МСТ" и "ДСТ". 

Защитата е насрочена за 8:00 часа и ще се проведе на следния линк:

https://meet1.uni-ruse.bg/b/zar-txu-hdc