​​​​​Ръководител катедра:
доц. д-р Цветелина Геооргиева
телефон: +359 82 888 668
e-mail: cgeorgieva@uni-ruse.bg
г​р.Русе 7004, ул. "Студентска" 8, каб.10.310

Соня Хаджиева
Технически сътрудник: shadzhieva@uni-ruse.bg


​​