Добре дошли в сайта на катедра Здравни грижи

Катедра здравни грижи обучава студенти по специалности АКУШЕРКА и МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Акредитация от 2019 г.   с оценка 8,21 за 5 години за специалност Акушерка - Бакалавър

Акредитация от 2019 г.   с оценка 8,27 за 5 години за специалност Медицинска сестра - Бакалавър

Акредитация от 2020 г.    за специалност Управление на здравните грижи - Магистър

Студентите от специалности Медицинска сестра и Акушерка участват в:

  • Проекти по ФНИ към Русенски университет.
  • Ежегодни Студентски научни сесии в Русенски университет и в страната.
  • Съвместни инициативи на Русенски университет и Българската лига по хипертония, Национален алианс на хора с редки болести, БАПЗГ и др.
  • Европейски ден за борба със затлъстяването -  инициатива „Здравословно и вкусно" на  социалната кампания „Здравето има значение".
  • Ден на специалността по инициатива на Русенски университет.
  • Съвместни обучителни семинари  в Русенски университет с участието на практикуващи медицински сестри и акушерки от УМБАЛ „Канев", УМБАЛ „Медика", СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков"; КОЦ- Русе; ЦПЗ- Русе;
  • Завършилите могат да кандидатстват за обучение в магистърска програма по Управление на здравните грижи.

Ден на специалността Медицинска сестра.jpg

Ден на специалността - медицинска сестра

Специалност Акушерка.jpg

Специалност акушеркаСпециалност Медицинска сестра  (4).jpg

Студенти специалност медицинска сестра

СНС, специалност Акушерка 2019.jpg

Студентска научна сесия специалност Акушерка

Студенти специалност Медицинска сестра.jpg

Специалност Медицинска сестра

Проф. Таня Тимева: „Важно е студентите да имат повече практика"

Бъдещите акушерки от Русенския университет "Ангел Кънчев" обменят опит в САГБАЛ „Д-р Щерев" по време на специализираните учебни занимания по ехография в акушерството и гинекологията. Доц. д-р Таня Тимева, водещ акушер-гинеколог и репродуктивен специалист, е сред преподавателите  на бъдещите специалисти по здравни грижи от специалността „Акушерка" в Русенския университет. Като медицински директор на Медицински комплекс „Д-р Щерев" тя има възможността да съчетава теоретичните лекции, изнасяни пред студентите от Русе, с практически занимания, провеждани в София.

Доц. д-р Таня Тимева наскоро издаде специализиран сборник с тестове за обучаващите се в специалността „Акушерка". Преподавателят вярва във възможността всеки студент да работи активно в своята самоподготовка, за което са нужни и специални помагала.

„Много е важно студентите да имат повече практически занимания, за да обвържат познанията си, получени в университета, с медицинската практика. Само така те получават наистина добра подготовка и са в състояние да отговорят както на потребността на пациентите, така и на нуждата на здравните заведения от добре подготвени кадри", каза доц. Тимева.

Медицински комплекс „Д-р Щерев" си сътрудничи с различни университетски структури, което е по примера на добрата европейска практика за развитието на специалистите по здравни грижи. Една от най-важните роли на болницата в обществения живот на страната е развитието в клиниката на научно-учебен отдел по европейски и световен модел. Затова всяка година, регулярно, бъдещите акушерки от Русенския университет преминават през обучение в отделенията на болницата в София.

„Чувстваме се чудесно! Усеща се екипността в работата на колегите. Трябва да вземем техния пример и да бъдем все по-добри. Благодарим на доц. Тимева и на целия колектив на проф. Щерев за радушното посрещане и за възможността да се учим от практиката – такива бяха настроенията сред десетките щастливи момичета, дошли на обучение в Медицински комплекс „Д-р Щерев" - бъдещите акушерки на Русе.​

здравни грижи.jpg​    Акредитационният съвет към Национална агенция за оценяване и акредитация на заседание от 13.02.2014 г. гласуваха следните оценки за професионални направления и специалности, обучавани в Русенски университет "Ангел Кънчев":

дава акредитация на специалност от регулираните професии "Медицинска сестра", ОКС "бакалавър" на основание на обща оценка по критериите 8,27 за период от 5 год.

дава акредитация на специалност от регулираните професии "Акушерка", ОКС "бакалавър" на основание на обща оценка по критериите 8,30 за период от 5 год.

Образователните традиции при обучението на медицински сестри и акушерки в гр. Русе са се развили през един продължителен период. Хронологията показва, че обучението на медицински сестри се е съхранило в продължение на 52 години, а на акушерки - около 42 години.

От създаването на учебното заведение за подготовка на медицински и здравни кадри в гр. Русе през 1951 г. до закриването му през 2007 г. в него са се дипломирали и реализирали в системата на здравеопазването общо 8 603  медицински специалисти – медицински фелдшери, медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти.