Доц. д-р Деспина Проданова Георгиева, дп

 Ръководител катедра

dpgeogieva@uni-ruse.bg

082 888 421

​Доц. д-р Грета Великова Колева, дузг

Заместник - ръководител катедра по учебна работа

​gkoleva@uni-ruse.bg

​082 888 658


​Гл.ас. д-р Иринка Атанасова Христова, дузг

Заместник - ръководител катедра по научното и кадрово развитие​ihristova@uni-ruse.bg

​082 888 658


Инж. Стилиана Стойкова Маринова – експерт лаборатория

 smarinova@uni-ruse.bg

 тел. 082 888 421