Състезание за „Най-добра медицинска сестра"

         На 17.05.2024 г. от 13.00 ч. в учебна лаборатория 2.105 на Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе състезание за „Най-добра медицинска сестра". Състезанието бе организирано в рамките на Майските празници на Русенски университет и ежегодната Научна конференция за студенти и докторанти, инициирано от Катедра Здравни грижи. В състезанието взеха участие 4 студенти от първи курс на специалност Медицинска сестра. Темата на състезанието беше „Извършване на прикрепяща превръзка Involutio digitorum" – демонстрация на техниката по предварително зададен алгоритъм. Оценяването за изпълнение на последователността от действия се извърши с помощта на протокол за педагогическо наблюдение и оценка на уменията – индивидуален за всеки участник. В оценяването бяха включени и студенти от публиката, които не участват в състезанието. В комисията по оценяване взеха участие трима преподаватели: доц. Гр. Колева, д. оз – председател, ас. Юлия Петрова, както и студентката Ваня Станчева Стойчева, от същата специалност.

       Всеки от участниците получи сертификат за участие в състезанието и подарък – фенер за преглед на гърло и бутилка за вода, а излъчения победител и грамота за първото място.

    С най-добри резултати и първо място беше отличена студентката Радина Георгиева Узунова. Демонстрацията на участниците беше наблюдавана с голям интерес и от техните колеги.  


МС. 7.jpg

               м.с. 3.png м.с.2.png

 Състезание „Най-добра млада акушерка"

     На 17.05.2024 год. във Факултет Обществено здраве и здравни грижи се проведе Състезание „Най-добра млада акушерка". Участие взеха 3-ри студентки от III курс.

   Темата на състезанието беше „Подготовка и извършване на аускултация на ДСТ с кардиотокограф".  За първи път се включи реален пациент, който активно подпомогна процеса на оценяване. Всички участници получиха удостоверение и награда за участие. На първо място беше отличена студентката Симона  Георгиева Йорданова. 

АК 1.jpg

       АК2.jpg  АКУШЕРКА 5.jpg

На 17.05.2024 год. във Факултет Обществено здраве и здравни грижи се проведе Студентска научна сесия 2024.

Конференцията бе разделена на три подсекции от специалност:

 • Медицинска сестра;
 • Акушерка;
 • Управление на здравните грижи.

Представени бяха 47 доклада на студенти от трите специалности. Темите бяха изключително разнообразни и интересни. Всички участници в научната сесия получиха удостоверения и награди за участие. Събитието започна с откриване от проф. Иваничка Сербезова, д. п.. 

снс 241.jpg

снс245.jpg  снс 242.jpg

„Болести, предавани по полов път и отражение върху репродуктивната функция на жената" с лектор д-р Филипа Дакова

       На 08.05.2024 г. във Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра Здравни грижи, се проведе семинар на тема „Болести, предавани по полов път и отражение върху репродуктивната функция на жената" с лектор д-р Филипа Дакова, организатор доц. Цвета Атанасова Христова, д.п. Събитието започна с откриване от доц. Цвета Атанасова Христова, д.п., присъстваха студенти от двете специалности – Медицинска сестра и Акушерка. Темата беше интересна и актуална за студентите.

ФД 2.jpg ФД 3.jpg

Учатие на катедра Здравни грижи във Втора национална научно-практическа конференция "Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения"

26 АПРИЛ 2024

Русенски университет „Ангел Кънчев"

Докладът, с който колегите участваха в конференцията беше на тема: "Използване на смартфон приложение в обучението на специалисти по здравни грижи" с автори: д-р Татяна Итова, завеждащ лекар отделение Неонатология на УМБАЛ "Медика Русе", доц. Деспина Георгиева, ръководител Катедра "Здравни грижи", Русенски университет, ас. Даниела Лютакова, проф. Иваничка Сербезова, директор Дирекция Качество на образованието и акредитация.

Съвместният труд беше представен от ас. Лютакова на 26 април в секцията, ръководена от доц. Калмуков и получи предметна награда и грамота за участие за всички автори. 

nagrafa 1.jpg

nagrada 2.jpg

ОБУЧИТЕЛНИ ЗАНЯТИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА В

САГБАЛ „Д-Р ЩЕРЕВ"

Обучението се провежда по избираемата дисциплина „Женска консултация", водена от проф. Таня Тимева и със организационното съдействие на ас. Даниела Лютакова в периода 22-24 април 2024.  

По време на обучението в клиниката се проведоха специализирани учебни занимания по Женска консултация с  проф. д-р Таня Тимева, водещ акушер-гинеколог, репродуктивен специалист и любим преподавател на бъдещите специалисти по здравни грижи от специалността „Акушерка" в Русенския университет. Благодарение на високо професионалния екип на болницата момичетата успяха да съчетаят теоретичните лекции, с практически занимания, провеждани в клиничната база.

shterev 1.jpg  shterev 2.jpg

                                          shterev 3.jpg

                                                     shterev 4.jpg

Студент акушерките от първи курс и един от студентите по програма Еразъм във ФОЗЗГ участваха в обучението с подкрепата на ас. Даниела Лютакова от Катедра Здравни грижи. Те успяха да се включат и практически в лечебните процеси в различните звена - IVF сектора, Женска консултация, Следродилна грижа, Гинекология, Оперативна гинекология и още. Определено един от акцентите на престоя и обучението им беше досегът с Ембриология и специалистите ембриолози, които им разказаха за дейността си и им показаха най-новите и високотехнологични методи  и апарати, които подпомагат работата им. 


 Хипербарна оксигенация 

На 22 Април 2024 г. в зала 2Г 104 на Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе семинар на тема: 

Хипербарна оксигенация – показания. 

Лектор на семинара беше проф. д-р Христо Бозов, дм. Професор Бозов е специалист с дългогодишен опит в областта на хипербарната оксигенация. Притежава две медицински специалности – по Анестезиологията, реанимацията и интензивното лечение, и специалност Медицина на катастрофите. На семинара присъстваха над 120 студенти от специалности Медицинска сестра и Акушерка, както и преподаватели от катедра Здравни грижи.

Проф. Бозов представи хипербарната оксигенация в исторически план, показания и противопоказания за прилагане. След края на представянето отговори на зададените от студентите допълнителни въпроси. 

   

На 28 март 2024 г., в Канев център на Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе Ден на отворените врати. 

По време на събитието, факултетите и филиалите подредиха свои представителни щандове, а учебните зали и лабораториите отвориха врати за кандидат-студентите, родители и учители. Катедра „Здравни грижи" към ФОЗЗГ, беше представена от 10 студентки, специалност Медицинска сестра, 10 студентки от специалност Акушерка и преподаватели: гл. ас. Кина Велчева, ас. Юлияна Кънчева, ас. Стела Бонева, ас. Юлия Славова, ас. Мирослава Илиева, ас. Даниела Лютакова, ас. Веселка Михайлова.


  

Деня на редките болести

На 29.02.2024 г. от 10.00 ч. до 13.00ч. в първи и втори корпус на университета  студенти от катедра „Здравни грижи" раздадоха информационни брошури и пуснаха 100 балона пред Ректората, като по този начин отбелязаха Деня на редките болести.  Националният алианс на хората с редки болести (НАХРБ), клуб „Здраве " на Русенския университет  и Община Русе от 2015 ежегодно организират информационни кампании, семинари и обучителни срещи. Основна цел на тези дейности е да се повиши информираността на обществото за нуждите на тези хора.

 

Отбелязване на Световния ден на борба със СПИН

Отбелязване на Световния ден на борба със СПИН чрез информационна кампания и провеждане на анонимни скринингови изследвания се проведе на 04.12.23г. В мероприятието, организирано от РЗИ - Русе и катедра Здравни грижи, се проведе в корпус 2 на Русенски университет  взеха участие 30 студенти и 5 преподаватели от катедра Здравни грижи. Студентите придобиха нови умения за работа с бързи скринингови тестове за HIV, Хепатит С и В и работа с конфиденциална информация. Проведени бяха над 60 теста.

 

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ,2023

Европейската седмица на общественото здраве 2023 се проведе между 22 и 26 май тази година. Всеобхватната тема на седмицата бе „Общественото здраве: Глобални проблеми, местни действия" или 'Public health: Global issues, local actions'.

Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW) е инициатива на Европейската Асоциация на общественото здраве и се реализира с подкрепата на Европейското Регионално Бюро на Световната здравна организация (СЗО).

Това е ежегодна инициатива, започнала през 2019 г, в която и Русенски университет „Ангел Кънчев" се включва активно всяка година.

Европейската седмица на общественото здраве има за цел:

• Да подчертае значимостта на общественото здраве и да допринесе за едно по-отворено общество в рамките на Европа.

• Да повиши осъзнаването и да разшири съществуващите идеи по отношение на пет специфични обществено здравни теми в съответствие с водещите Европейски организации.

• Да способства за изграждане на доверие и иновативни подходи за сътрудничество между всички професионалисти в сферата на общественото здраве на местно, национално, регионално и Европейско ниво.

 

Всеки ден от седмицата поставя и своя отделна дневна тема, а тази година темите бяха следните:

 • Понеделник, 22 май: Психично здраве за всичкиMental health for all
 • Вторник, 23 май: Многообразие в здраветоDiversity in health
 • Сряда, 24 май: Достъп до грижаAccess to care
 • Четвъртък, 25 май: Превенция и контрол на хроничните заболяванияPrevention and control of chronic diseases
 • Петък, 26 май: Глобални здравни кризи и реакцииGlobal health emergencies and response
   
  HW193 – Психично здраве – Онлайн кампания
  Катедра „Здравни грижи" – Русенски университет, България
  Дата/Тема: понеделник, 22 май – Психично здраве за всички
  Време: 9:00 до 17:00 (GMT+01:00)
  Онлайн информационна кампания на фейсбук страницата на катедрата.
  Публикуваха се поредица от публикации във FB страницата на катедрата, които очертават основните насоки за добро психично здраве на нашите студенти, предназначени за разпространение в местната общност. Поредицата подчерта  значението на грижите за психичното здраве в периоди на стрес – как да се справят със стреса и травмите, свързани с работата, а и се насърчи студентите да работят активно върху своето психично здраве и да потърсят квалифицирана помощ, ако е необходимо. Бяха споделени основни съвети за самопомощ и поддържане на добро психично здраве. Публикациите са достигнаха до 5956 потребители и 151 потребители бяха ангажирани с тях.
 • рррррррррррррр.png
 • сссссссссссссс.png
 • Дата/Тема: вторник, 23 май – Разнообразие в здравето

  Време: 10:00 до 12:00 (GMT+01:00)

  Дискусия във фейсбук страницата на катедрата и в занятията.

  Онлайн и офлайн дискусия по проблемите на женското здраве в България – очертаха се най-значимите пречки пред здравните специалисти и тяхната роля в процеса. Създадохме пространство за активен разговор с предложения от ученици и последователи на страницата относно предизвикателствата, пред които са изправени в това отношение. Бяха публикувани няколко публикации с информация за основните предизвикателства пред женското здраве. Те достигнаха – първият – 624 потребители, а вторият – 275.


 • HW195 – Стратегии за превенция – интерактивна оnline дискусия със студенти

  Катедра „Здравни грижи" – Русенски университет, България

  Дата/Тема: 25 май, четвъртък –  Превенция и контрол на хроничните заболявания

  Време: 10:00 до 12:00 (GMT+01:00)

  Дискусия във фейсбук страницата на катедрата и в занятията.

  Тази панелна дискусия очерта най-важните профилактични и скринингови стратегии за общественото здраве. Споделихме основна информация за най-честите изследвания и профилактични дейности. Целта ни беше да повишим информираността за необходимостта от навременна профилактика. Доц. Цвета Христова разкри нов постер за самоизследване на млечните жлези като учебно помагало, което ще подпомага и насочва учениците. Беше обсъдена профилактиката на рака на гърдата. Публикацията достигна 901 потребители. И участваха 30 студенти.


 • хххххххххххххххххххх.jpg

 • ффффффффффф.jpg

СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" И „НАЙ- ДОБРА АКУШЕРКА"

На 26.05.2023 г. от 13.00 ч. в учебна лаборатория 2.105 на Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе състезание за „Най-добра медицинска сестра". Състезанието бе организирано в рамките на Майските празници на Русенски университет и ежегодната Научна конференция за студенти и докторанти, инициирано от Катедра Здравни грижи.  В състезанието взеха участие 7 студенти от първи и трети курс на специалност Медицинска сестра. Темата на състезанието беше „Поставяне на мускулна инжекция в глутеална мускулатура" – демонстрация на техниката по предварително зададен алгоритъм. Оценяването за изпълнение на последователността от действия се извърши с помощта на протокол за педагогическо наблюдение и оценка на уменията – индивидуален за всеки участник. В оценяването бяха включени и студенти, които не участват в състезанието. В комисията по оценяване взеха участие трима преподаватели: доц. Гр. Колева, д. оз – председател, ас. Стела Бонева, както и студентите от същата специалност – Калинка Боянова Кръстева от втори курс и Мартина Александрова Петрова – първи курс. Всеки от участниците получи удостоверение за участие в състезанието и подарък – фенер за преглед на гърло, а излъчения победител и грамота за първото място. С най-добри резултати и първо място беше отличена студентката от трети курс: Милена Стоянова Георгиев. Демонстрацията на участниците беше наблюдавана с голям интерес и от техните колеги.  

лллллллллллллллл.jpg мммммммммммммм.jpg

В състезанието „Най- добра акушерка" , проведено в 2.104. на  Русенски университет взеха 6 студентки от II курс. Темата на състезанието беше „Рационално водене на раждане в периода на изгонване". Всички участници показаха изключителни знания и умения. В края на състезанието получиха удостоверение и награда за участие. На първо място беше отличена студентката Ивона Нейкова. 

нннннннннннн.png

оооооооо.png

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, 2023

На 26.05.2023 г. от 09.00ч. се проведе НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ (СНС'23) на Русенски университет, организирана присъствено в зала 2.101. Конференцията е проведена в рамките на Майските празници на Русенски университет „Ангел Кънчев". 

Присъстваха над 90 студенти от специалностите Медицинска сестра и Акшерка, гости и слушатели. Конференцията започна с пленарен доклад на тема: Nan Superemepio – нова генерация формули. Лектор Кенан Али – регионален мениджър Нестле.

След пленарния доклад участниците се разделиха на подсекция Медицинска сестра, с председател доц. Ирина Христова и подсекция Акушерка, с председател гл. ас. Йоана Луканова. В подсекция Медицинска сестра бяха презентирани 17 доклада, а в подсекция Акушерка 27.

дддддддддддддддддддддддддддд.jpg

ееееееееееееееее.jpg

жжжжжжжжжжжжжж.jpg

зззззззззззз.jpg

Всеки от участниците с доклади получи сертификат за участие в СНС-2022 и подарък автоматичен есмарх.

Предложен от рецензентите е доклад за приз „Best Paper" NANOOBSTETRICS – MODERN  OBSTETRICS, с автори Елица Иванова – студент, специалност Акушерка и Доц. Цвета Христова, катедра Здравни грижи, Русенски университет „Ангел Кънчев".

На университетско равнище Елица Иванова се представи успешно и докладът получи кристалния приз.

иииииииииииииииии.png йййййййййййй.png кккккккккк.png

СЕМИНАР НА ТЕМА „НОВОСТИ В ЛЕЧЕНИЕТО ХЕМОФИЛИЯТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ".

          На 25.05.2023 г. от 11.00ч. в зала 2.101 на Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе семинар на тема „Новости в лечението хемофилията в детска възраст" с лектор д-р Елина Петева – от УМБАЛ „Света Марина" Варна. Семинарът бе организиран в катедра Здравни грижи в рамките на Майските празници на Русенския университет. На семинара присъстваха: преподаватели от катедра Здравни грижи, студенти първи, втори, трети и четвърти курс от специалност Медицинска сестра и Акушерка, както и практикуващи медицински сестри от УМБАЛ „Канев". Д-р Е. Петева представи новостите по отношение на диагностиката и лечението на болните с хемофилия, като обърна специално внимание на децата. Семинарът имаше и практическа част, бяха представени лекарствените средства за лечение на хемофилията и демонстрирана техниката на разтваряне и приложение им. 

аааааааааааа.jpg

ббббббббб.jpg вввввввввввввввввв.jpg

Отбелязване на световния ден за подкрепа на хората страдащи от редки болести

 В последния ден на февруари за  поредна година целият свят изразява подкрепата си към хората с редки болести.

От 2015 година, Националния алианс на хората с редки болести (НАХРБ), съвместно с преподавателите и студентите от катедра Здравни грижи – специалности Медицинска сестра и Акушерка към Русенски университет „Ангел Кънчев" организират поредица от информационни кампании, семинари и  обучителни срещи със студенти на Русенския университет.

Днес 28.02.23г. от 10ч.  студентите проведоха информационен ден, а в 13ч. пред Русенски университет в знак на съпричастност в небето полетяха многобройни цветни балони.

rb 1.jpgrb 2.jpgrb 3.jpg

rb 4.jpg

rb 5.jpg    rb 6.jpg     rb 7.jpg

 НАХРБ е неправителствена организация, ангажирана с проблемите на хората, страдащи от редки заболявания. През 2023 г. отново се поставя темата за изключително големите различия в грижата за пациенти с редки болести и достъпа им до лечение, които съществуват между отделните държави членки на Европейския съюз. В резултат на тях тези пациенти у нас са силно дискриминирани в сравнение с повечето държави в ЕС. Това съобщиха от пресцентъра на Националната пациентска организация.

Поради недостатъчните научни познания по темата и липсата на натрупани количествени данни, редките болести често са трудни за диагностициране и съответно за лечение. В продължение на години, дори десетилетия, пациентите живеят без правилна диагноза, като през цялото това време страдат физически от усложнения и психологически от това, че никой не може да им постави диагноза.      

Всяка година на 28.02. стотици градове вземат участие в мащабна инициатива за информиране на обществото чрез организиране на  серия от събития в цялата страна. В Русе на 28.02 от 19:00 ч. символично ще бъде осветен Пантеонът на възрожденците в цветовете на Световния ден на редки болести – синьо, зелено, розово и лилаво. 

rb 9.jpg

rb 8.jpg

„Предизвикателството рядко заболяване"

 Семинар на тема „Предизвикателството рядко заболяване" беше проведен в Бургас на 03.12.22г. Присъстваха 9 студенти и преподаватели от катедра Здравни грижи към Русенски университет „Ангел Кънчев". Организатори на събитието са Национален Алианс на хора с редки болести, Асоциация на студентите по медицина – Бургас и Национална асоциация на пациентите с дефицит на растежния хормон. На семинара присъстваха студенти по медицина и здравни грижи от цялата страна. Лекторите проф. Коста Костов, д.м.; зам.-министърът на здравеопазването д-р Лидия Чорбанова, проф. Ива Стоева, д.м.; проф. Доброслав Кюркчиев, д.м.н; д-р Пенка Златанова; д-р Николай Миринчев, д-р Милена Василева, проф. Людмила Матева, д.м.н; доц. Даниел Петков; доц. Гергана Петрова, д.м. представиха интересни теми в областта на редките болести.

цгфхйкл;кйхгжф.jpgйк.jpgйхдфсдвсдфгйхк.jpgсерерртътуйхик.jpgуйкйххгфг.jpg

Семинар по редки болести

  За осма поредна година Русенски университет „Ангел Кънчев" беше домакин  на събитие, което цели да постави фокуса върху редките болести и хората, засегнати от тях. На 24.10.2022 се проведе Семинар по редки болести с организатори: Националния алианс на хората с редки болести, Асоциацията на хората с коагулопатии, Катедра Здравни грижи и професионален клуб „Здраве" към Русенския университет. Обучението беше насочено към студенти в специалности, ангажирани с проблемите на медицинската рехабилитация и социалната адаптация на пациентите и техните семейства, както и на заинтересовани специалисти или близки на хора с редки болести. Събитието беше открито от г-н Владимир Томов, председател НАХРБ.

,мнбжць.jpg


Срещи на студентите с рабатодатели:

  През 2022г. се проведоха 3 срещи на студенти от специалност Медицинска сесктра и Акушерка с представители на лечебни заведения от гр. Русе и страната. През летния семестър на академичната 2021/2022 година бяха проведени срещи на студентите с представители на УМБАЛ „Медика Русе" и Аджибадем Сити Клиник – София. През м. октомври отново се проведе среща с представители на УМБАЛ „Медика-Русе", на която бяха представени студентските степендиантски програми и възможностите за бъдеща реализация на студентите.

мнбжць.jpg

Медицинско осигуряване от катедра Здравни грижи:

На 08.10.2022г., се проведе „Крос поход на спортно туристическо природно защитно дружество „АКАДЕМИК" с медицинско осигуряване от Катедра Здравни грижи към РУ "Ангел Кънчев". Маршрута на събитието беше кв. Образцов Чифлик - Лесопарк Липник, с. Николово. В събитието участваха 8 студента от специалност „Медицинска сестра" и преподавател ас. Стела Бонева.бгффжц.jpg       гфд.jpg

       йхфгжц.jpg         нм бжж.jpg

Семинар на тема „Новости в лечението на захарния диабет"

На 20.05.2022 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе семинар на тема „Новости в лечението на захарния диабет". Семинарът бе организиран в рамките на Майските празници на Русенски университет и ежегодната Научна конференция за студенти и докторанти, иницииран от Катедра Здравни грижи. На семинара присъстваха: доц. Б. Тодорова – зам. Декан по научно-изследователската работа на ФОЗЗГ, преподаватели от катедра Здравни грижи, студенти първи, втори, трети и четвърти курс от специалност Медицинска сестра и Акушерка. Лектор на беше д-р Мартина Колева – специалист Ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ Медика. Д-р Колева представи новостите по отношение на превенцията, диагностиката и лечението на захарния диабет. Запозна присъстващите с новите моменти в пероралното лечение на заболяването, акцентира върху методите и дейностите за постигане на добър глюкозен контрол. Подчерта възможностите за ранна профилактика на захарния диабет, обръщайки специално внимание на пред диабетното състояние. 

      1.jpg              3.jpg

Европейска седмица на общественото здраве

      Традиция е участието на катедра Здравни грижи в Европейската седмица на обществено здраве, която се проведе на 16-20 Май 2022 г. на тема „Здравето през целия живот". Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW) е инициатива на Европейската Асоциация на общественото здраве и се реализира с подкрепата на Европейското Регионално Бюро на Световната здравна организация (СЗО). Това е ежегодна инициатива, започнала през 2019 г, в която и Русенски университет „Ангел Кънчев" се включва активно. Европейската седмица на общественото здраве има за цел:

 •       Да подчертае значимостта на общественото здраве и да допринесе за едно по-отворено общество в рамките на Европа.

 •       Да повиши осъзнаването и да разшири съществуващите идеи по отношение на пет специфични обществено-здравни теми в съответствие с водещите Европейски организации.

 •       Да способства за изграждане на доверие и иновативни подходи за сътрудничество между всички професионалисти в сферата на общественото здраве на местно, национално, регионално и Европейско ниво.

 


Млади и мотивирани студенти по здравни грижи от Русе посетиха Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

медицински-сестри---отворени-врати.tmb-pl1200x630.jpg

На 17 и 18 ноември млади, амбициозни и изпълнени с очакване да започнат своя професионален път студенти  в трети курс от факултета по „Обществено здраве и здравни грижи“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“ заедно с техните преподаватели - доц. Даниела Константинова и доц. Иринка Христова посетиха Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. С усмивка и интерес те успяха да се запознаят с процесите в лечебното заведение и да наблюдават важни моменти от работната среда в болницата.

Бъдещите медицински сестри бяха посрещнати с приветствие от г-н Фикри Кипер, директор Човешки ресурси на Аджибадем Сити Клиник, главна медицинска сестра на АСК УМБАЛ Токуда - Мария Борисова и зам. главна медицинска сестра Миглена Сиракова. В рамките на два дни студентите посетиха повече от половината медицински звена в лечебното заведение. Те успяха да проследят колаборацията между лекарите и медицинските сестри, както и съвместната работата на мултидисциплинарните ни екипи.

Студентите бяха разпределени в хирургичните отделения и клиники на болницата, където прекараха втория ден от посещението си. Старшите медицински сестри от всяко звено организираха кратки обучения, дискусии и разяснения за ежедневния работен процес в лечебното заведение.

„Впечатлени сме от хигиената, от отношението на персонала, от начина, по който обучавате, от начина, по който ни посрещнахте, наистина нямаме думи. Много ни хареса при вас. Благодарим Ви за това, че отделихте толкова много от натоварения си график, сега вече знаем колко ви е ценно то.“, сподели доц. Константинова.

А студентите споделиха, че рядко се среща толкова дружелюбна работна среда и такова уважително и достойно отношение към медицинските сестри – от страна на лекарите и на целия персонал в лечебното заведение.

„Личеше си, че не е престорено. Всички работят заедно, страхотен екип. Често сестрите са неглижирани и потискани, тук няма такова нещо. Всички подходиха към нас с внимание, усмивка и готовност да ни въведат в процеса“, сподели една от студентките.

Като университетска болница ние обучаваме голям брой студенти по здравни грижи. Не малко от тях остават да работят в АСК УМБАЛ Токуда след завършване на своето образование. Болницата дава шанс на млади, мотивирани, амбициозни специалисти и подкрепя тяхното развитие.  

„Вие сте млади и от вас зависи каква ще бъде промяната. Онова, което не ни е харесвало във времето, сме се постарали да не го пренасяме на работните си места. Може би точно така се случва цялата тази промяна. Тя зависи от вас самите.“ С тези думи главната медицинска сестра на АСК УМБАЛ Токуда Мария Борисова изпрати студентите, но с уговорката, че скоро ще се видят отново.  

img_8207.tmb-pl900x506.jpg

 Участие в 24-ти ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ НА НАУКАТА В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ" И ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО VІ

 На 10 Юни 2022г., в Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе „ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО VІ ". Гост на събитието беше Министъра на образованието и науката Академик Николай Денков. Катедра Здравни грижи, Факултет Обществено здраве и здравни грижи, се представи с тема: „Сестрински и акушерска практика, основана на доказателства: Профилактика, лечение и здравни грижи при остеопороза".

    експо 10.jpg      експо 11.jpg

ekspo 2.jpg ekspo 1.jpg

експо 7.jpg експо 4.jpg


Участие в PAU 10th INTERNATIONAL WEEK 16-20 MAY 2022

    За периода от 16.05.2022 до 20.05.2022 г.,  се  осъществи изходяща преподавателска мобилност на преподаватели от катедра Здравни грижи - ас. Веселка Михайлова от специалност:  Акушерка и  ас. Стела Маркова-Бонева от специалност: Медицинска сестра по програма Еразъм в град Денезли, Турция, Pamukkale University с цел обучение. Преподавателите представиха  Русенски Университет „Ангел Кънчев" и трите специалности, изучаващи се в катедрата: ОКС "Бакалавър": Медицинска сестра, Акушерка и ОКС „Магистър" Управление на здравните грижи. По време на посещението си осъществиха контакти с преподаватели от Турция, Испания, Гърция, Сърбия, Македония, Полша, Румъния, Чехословакия, Казакстан и Индия.


ТУРЦИ Я1.jpg ТУРЦИЯ 2.jpg
ТУРЦИЯ 3.jpg

Посещение във високоспециализирана болница

     Студенти от  Русенски университет „Ангел Кънчев", ФОЗЗГ, катедра Здравни грижи, от първи и трети курс специалност Акушерка и асистент Веселка Михайлова проведоха два курса на обучение в   САГБАЛ „Д-р Щерев", гр. София от лекторите Проф. Атанас Щерев, проф. Таня Тимева и доц. Надя Магунска.

Теми на обучението бяха:

   1. Женска консултация при нормална и патологична бременност.

   2. Акушерски дейности при ехография.

      По време на посещението, студентите имаха възможност да работят в реална клинична среда с бременни и раждащи жени. Запознаха се с новостите в АГ практиката, високотехнологичната апаратура за проследяване на бременност и лапароскопски методи на лечение.

болница щерв 1.jpg болница щерев 2.jpg

болница щерев 4.jpg

Благодарим на проф. Щерев, проф. Тимева, и доц. Магунска за дадената ни възможност за обучение в САГБАЛ „Д-р Щерев", гр. София, топлото посрещане и всеотдайността. 

На 31.05.2022г. в Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе дебат на тема: „За" и „Против" абортите.


     Организатор на събитието е гл. ас. Цвета Христова, преподавател от катедра Здравни грижи, ФОЗЗГ. Участие взеха представители на Акушеро - гинекологичен комплекс УМБАЛ " Канев", д-р Веселин Илиев и старша акушерка Галя Добрикова.

     В дебата участваха студенти от специалност Акушерка, които представиха своите гледни точки по темата. От втори курс студентите: Даниела Цветкова, Гергана Тапанска и Елица Иванова, представиха позиция „За" абортите, а другият отбор студенти от трети курс: Мерал Фикри, Ивалина Чолакова и Катерина Стефанова защитаваха тезата „Против" абортите.Присъстващите студенти от специалности: Медицинска сестра и Акушерка имаха възможност да задават въпроси, свързани с актуалността на проблема, средствата за предпазване от нежелана бременност, рисковете сред подрастващите групи. В края на дебата се постигна консенсус по отношение на необходимостта от обучение сред учениците и техните родители отностно репродуктивното здраве и рисковете от аборти в ранна възраст.

aborti 4.jpgaborti 3.jpg

аборт 5.jpg


На 25.05.2022 год. В Катедра Здравни грижи, Факултет Обществено здраве и здравни грижи, към Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе Студентска научна сесия, 2022.

Нау. 1.jpgНау. 3.jpgНау. 2.jpg

нау 4.jpgнау 5.jpg       Представени бяха 36 доклада на студенти от специалностите: Акушерка, Медицинска сестра и Управление на здравните грижи. В екип със своите преподаватели, студентите подготвиха и представиха научни разработки в областта на клиничните сестрински и акушерски грижи, откроена беше и ролята на медицинската сестра и акушерката в извънболничните дългосрочни здравни грижи. Докладите засягат въпроси, свързани с профилактиката и контрола на хроничните заболявания, както и грижата за бременната жена и новороденото. Представени бяха и доклади в областта на история на медицината. В конференцията взеха участие и студенти по медицина от Бургас и Румъния с интересни научни разработки. Всички участници в научната сесия получиха удостоверения и награди за участието си. Събитието започна с откриване  от ръководител катедра Здравни грижи доц. Деспина Георгиева. Тя благодари на преподавателите и студентите за активното им участие в конференцията и на членовете научния комитет за добрата организация на събитието. СНС - секция Здравни грижи е организирана от членовете на организационния научен комитет гл. ас. Ирина Христова, д.оз, Иванна Лалева – студентка от специалност Медицинска сестра,  гл. ас. Йоана Луканова, д.п и Мерал Фикрет – студентка от специалност Акушерка.


Състезание „Най-добра медицинска сестра" и „Най- добра акушерка"

съст. 1.jpg

съст. 4.jpg

съст. 3.jpgсъст.6.jpg

съст. 5.jpg

На 25.05.2022 г. от 13.00 ч. студенти от катедра Здравни грижи, специалности: Медицинска сестра и Акушерка от Русенски университет „Ангел Кънчев" участваха в състезание „Най-добра медицинска сестра" и „Най-добра акушерка". Състезанието бе организирано в рамките на Майските празници на Русенски университет от доц. Грета Колева, д.оз и гл.ас Йоана Луканова, дп.

      В състезанието на специалност Медицинска сестра взеха участие 10 студенти от първи и втори курс . Темата на състезанието беше „Хигиенно миене и хигиенна дезинфекция на ръце" – демонстрация на техниката по предварително зададен алгоритъм. За онагледяване на извършената дезинфекция и нейното качество бе използван дезинфектант за кожна дезинфекция с добавен фосфорисциращ агент и специален апарат за визуализация.  С най-добри резултати и първо място бяха отличени две студентки от специалност Медицинска сестра: Ивелина Христофорова Тодорова (втори курс) и Десислава Георгиева Йонкова (първи курс).                   От специалност Акушерка 6 студента взеха участие в състезанието  „Най-добра акушерка" на тема: "Тоалет на гениталии на бременна с патологична бременност". Демонстрацията на умения на участниците беше наблюдавана с голям интерес.

Обучение по проект Еразъм със страни извън ЕС (договор № 2020-1-BG01-KA107-078493).

 

     Проведено е обучение в катедра Здравни грижи по проект Еразъм със страни извън ЕС (договор № 2020-1-BG01-KA107-078493). Обучението се провежда на английски език в продължение на 4 месеца, на индивидуален принцип през летния семестър на 2021/2022 акад. година на студентите: Omar Nairoukh,  Yazeed AbuSalem, Zarga University, Йордания, специалност Медицинска сестра. Преподавателите, от катедра Здравни грижи ангажирани с обучението са: Доц. д-р Пенчо Генов, гл.ас.д-р Ева Цонкова, доц. Грета Колева, д.оз, доц. Д. Георгиева, гл.ас. Иринка Христова, д.оз.

        Преподаватели от Zarqa University, Йордания посетиха Университетска болница „Канев". Д-р Райя Алхусбан и д-р Малек Халил гостуват на катедра Здравни грижи на Русенски университет „Ангел Кънчев" по програма Еразъм. Целта на посещението е да разгледат Университетска болница „Канев", като основна база за обучение на техните студенти. Д-р Алхусбан и д-р Халил посетиха Отделение Педиатрия и Клиниката по ортопедия и травматология. С организацията на работата в лечебното заведение ги запозна доц. д-р Пенчо Генов от Отделение Урология, който е и един от преподавателите на чуждестранните студенти от факултета по Обществено здраве и здравни грижи. Гостите се запознаха със спецификите на нашата здравна система и благодариха за топлото посрещане и останаха удовлетворени от условията, при които се обучават студентите.

Йорд 1.jpgйорд 3.jpg

йорд. 3.jpg  йорд 4.jpg


Новости в лечението на пациенти със захарен диабет!

 диаб 2.jpg

диаб 3.jpg         диаб 6.jpg

          На 20.05.2022 г. от 14.00ч. в зала 2.101 на Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе семинар на тема „Новости в лечението на пациенти със захарен диабет". Семинарът бе организиран в катедра Здравни грижи от ас. Юлияна Кънчева в рамките на Майските празници на Русенския университет.

    На семинара присъстваха: доц. Б. Тодорова – зам. декан по научно-изследователската работа на ФОЗЗГ, преподаватели от катедра Здравни грижи, студенти първи, втори, трети и четвърти курс от специалност Медицинска сестра и Акушерка. По темата на семинара беше направена презентация от д-р Мартина Колева – специалист Ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ Медика. Д-р Колева представи новостите по отношение на превенцията, диагностиката и лечението на захарния диабет. Запозна присъстващите с новите моменти в пероралното лечение на заболяването, акцентира върху методите и дейностите за постигане на добър глюкозен контрол. Подчерта възможностите за ранна профилактика на захарния диабет, обръщайки специално внимание на предиабетното състояние. По време на презентацията д-р Колева даде възможност за участие на присъстващите, като представяше казуси и задаваше въпроси по отношение на действията на медицинските специалисти в конкретни хипотетични ситуации.

Присъстващите изразиха своята удовлетвореност от представената информация по темата. 


 УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

  поезия 1.jpg       поезия 2.jpg

поезия.jpg

       На 1.03.2022 г. от 10:00 ч. се състоя връчване на наградите за участие в конкурс за поезия и проза "Любов на глътки ...Вино на един дъх", организиран от Университетската библиотека при Русенски университет „Ангел Кънчев", по повод 14 февруари - Трифон Зарезан (стар стил) и католическия празник Свети Валентин.

В конкурса взеха участие 57 души с общо 123 кандидатури. Участниците са от повечето големи градове в страната. Студентите, които взеха участие в конкурса са от Русенския, Нов Български, Софийски и Бургаски свободен университет .Комисия е разпределила кандидатите условно в две групи – учащи и работещи. В категория „Учащи" бяха наградени двама студенти от специалност Медицинска сестра:

1. Първо място за проза – Йозлем Мехмед, студентка в Русенски университет „Ангел Кънчев", спец. „Медицинска сестра", четвърти курс

2. Първо място за поезия – Милена Георгиев, студентка в Русенски университет „А. Кънчев", спец. „Медицинска сестра", втори курс

Ректорът акад. Христо Белоев, дтн награди победителите в конкурса.

На 26.11.2021 год. В зала „Сименс" на Русенски университет се състоя тържествено връчване на дипломите на първия випуск студенти, завършили ОКС „Магистър"  Управление на здравните грижи. 

katedra.jpg

 Промоцията започна с реч на академик Христо Белоев, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев", проф. Никола Събев, декан на Факултет Обществено здраве и здравни грижи и доц. Деспина Георгиева, ръководител катедра Здравни грижи. Главната медицинска сестра на УМБАЛ "Медика" Теодора Гайтанджиева поздрави завършващите магистри. Отличена беше студентката Ганка Славчева като първенец на випуска с отличен успех. 

katedra 2.jpg             katedra 4.jpg 


По този повод председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева изпрати поздравителен адрес до декана на ФОЗЗГ проф. Никола Събев, д.м.н., преподавателите и дипломантите. В поздравлението се казваше: „Днес е специален ден за всички Вас, защото се дипломира Първият випуск на Русенския университет в специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър". 24-ма бъдещи ръководители по здравни грижи ще вземат дипломите си след двегодишно обучение, изпълнено с предизвикателства заради пандемията от COVID-19. Поднасям поздравления и адмирации от името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име за високите стандарти на обучение на новата генерация ръководители в направление „Здравни грижи". В своята 76-годишна история Русенският университет „Ангел Кънчев" за пореден път доказа, че непрекъснато се обновява и развива, прилагайки европейския и световен опит, както и новаторство, инспирирано от преподава-телите и учените от висшето учебно заведение в Града на първите неща." Председателят на съсловната организация на професионалистите по здравни грижи изтъкна, че по време на пандемията с още по-голяма яснота се е усетила „необходимостта от спешни мерки за спасяването и развитието на здравните грижи, огромния дефицит на медицински сестри, акушерки и други специалисти по здравни грижи, както и нуждата от конкретни стъпки за привличане на млади хора към благородните професии на медицинската сестра, акушерката, фелдшера, лекарския асистент, рентгеновия лаборант, медицинския лаборант и рехабилитатора." Милка Василева подчерта, че „БАПЗГ ще продължи да настоява, в дух на диалог и сътрудничество, отговорните институции да вземат необходимите решения за спасяване на съсловието, защото без качествени здравни грижи не може да има и качествена медицина, добро здравеопазване и удовлетворени пациенти. Убедени сме, че модернизирането на здравните грижи в България зависи не само от наличието на добре подготвени, мотивирани и адекватно оценени специалисти по здравни грижи, но и от добрата организация на работа, която е в правомощията на ръководителите по здравни грижи."

Получен е поздравителен адрес и от УМБАЛ „Канев"24.09.2021г., се проведе официалната церемония „Промоция на випуск 2021“ от специалност медицинска сестра и акушерка в Русенския университет "Ангел Кънчев" !

242581951_4412258148822049_9013957229316791679_n.jpg  242677986_10219570108112019_2853056798773323488_n.jpg

 242798518_4412257365488794_2235671981312678045_n.jpg

242861045_4412257835488747_8796911289893897760_n.jpg 242999391_4412257685488762_2423459971237556573_n.jpg

244483679_4319931198122260_7842674338858522455_n.jpg


Честито дипломиране, скъпи студенти!

Бъдете здрави, неуморно следвайте мечтите си, съхранете любовта към професията, вярвайте в себе си  и надграждайте знания всеки ден!

На добър час!


Награждаване СНК,21 и SAVONIA 


На 10.06.2021год. в 11.30 е проведено официално награждаване на студенти от специалностите Медицинска сестра и Акушерка. Наградени са 22 участника със сертификат „Internationalization at Home: XR Technology it Multi-professional Healthcare", 0,5 ECTS credits, 29.09-17.11.2020 год., Savonia University of Applied Sciences и 27 студента с УДОСТОВЕРЕНИЕ от Русенски университет „Ангел Кънчев" за участие в Научна сесия за студенти и докторанти СНС,21. Награждаването е извършено след официална реч на ръководител катедра „Здравни грижи" доц.Д.Георгиева, декан на факултет Обществено здраве и здравни грижи доц.Н.Събев и проф.Ив.Сербезова.Студентите получиха лични поздравления, сертификати, удостоверения и  индивидуални награди по време на церемонията по награждаването.
 Участие в The Best Paper ,,Kristal Prize" 2021,Scientific Session for Students, PhD Students and Young Scientists 
    От проведената СНС, 2021 година, в катедра Здравни грижи се предложи доклада ,,TECHNIQUES AND APPROACHES TO OVERCOME THE INJECTIONS-RELATED FEAR" (,,ТЕХНИКИ И ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРАХ ОТ ИНЖЕКЦИИ") за участие в The Best Paper ,,Kristal Prize".  Автор е студентка-акушерка от 1 курс, Елица Пламенова Иванова, с научен ръководител гл. ас. д-р Цвета Христова. На университетско равнище, Елица Иванова се представи успешно и доклада получи кристалния приз.  Участие в 23-ти ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ НА НАУКАТА В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО V    

На 10 Юни 2021г., в Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе „ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО V"  от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет под егидата на Министъра на образованието и науката, България. Факултет Обществено здраве и здравни грижи, Катедра Здравни грижи се представи с тема: „ Алтернативни методи и средства за осъществяване на качествени и безопасни хигиенни грижи". В него взеха участие преподаватели и студенти от  специалност Акушерка първи курс, от специалност Медицинска сестра първи курс, катедра Здравни грижи към Русенски университет „Ангел Кънчев" .


НАГРАДA "РУСЕ" ЗА УЧЕНИ И НАУЧЕН ЕКИП НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
На 24-ти Май - "Денят на Светите братя Кирил и Методий", на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на тържествена церемония бяха връчени "Награди РУСЕ" в области Образование и Култура. Тържествено награждаване на проф. д-р Иваничка Сербезова, в категория "За цялостен принос и дългогодишна дейност за развитие на висшето образование и науката" за цялостна и активна научна и преподавателска дейност и за утвърждаване името на гр. Русе като авторитетен университетски център. 
Благодарствено слово от проф. д-р. Иваничка Сербезова:
"Скъпи приятели и колеги, За мен е изключителна чест да получа НАГРАДА Русе за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и науката.Присъдената награда е ценна,  но повече е признание и за академичната общност, към която принадлежа. Общност, която се гордее със своите преподаватели и възпитаници и която ми предостави възможност за пълноценна академична кариера, дала смисъл на живота ми. В тежките времена, в които се намира обществото ни изплуват все повече важните неща и приоритетите, пред които трябва да стоим с гордост и за които да се борим – семейство, здраве, образование.Щастие и гордост e, че съм част от голямото семейство на университет:- със 75 годишни академични традиции, - университет с безспорен авторитет в България и на международната академична сцена, - университет – доказал се като лидер и гарант зa paзвитиeтo нa Дyнaвcĸият peгиoн.В живота на всеки човек има моменти, в които като че ли всички професионални усилия  придобиват смисъл. Днес  този вълнуващ и споделен с вас момент е един от тях. Получавам наградата с огромна благодарност и признателност."СЪСТЕЗАНИЕ "НАЙ - ДОБРА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" И "НАЙ - ДОБРА АКУШЕРКА"  
  Ден на редките болести


Студентите от катедра Здравни грижи традиционно отбелязаха Международния ден на хората с редки болести на 29.02.2020 г.За Световен ден на редките болести всяка година се определя последният ден от месец февруари. Главната цел на инициативата е да се повиши осведомеността сред широката публика относно редките болести и тяхното влияние върху пациентите и техните семейства. „ Ние сме 300 милиона” е мотото под, което тази година ще бъде отбелязан Международния ден на хората с редки болести на 29.02.2020 г.В рамките на майски празници на Русенски университет и Европейската седмица на общественото здраве, катедрата проведе серия от инициативи.На 9.05.2019 година се проведе студентската научна сесия, в която взеха участие 30 студенти с 26 доклада. 

 Посещение на студенти във високо технологични болници в страната

Традиция е и ежегодното посещение на студенти във високо технологични болници в страната. От 24 до 27 април 2018 г. студенти и преподаватели от професионално направление Здравни грижи проведоха обучение във високо технологичната  Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „д-р Щерев" в София.  
img1.jpg 

                ​Студенти от 2 курс медицински сестри  проведоха упражненията си по Хирургия в УМБАЛ „Св. Анна“ гр. София през м. май 2013 г. На място се запознаха с въведените и прилагани   стандарти и алгоритми в работата на специалистите на всички нива; създадените условия за болните и  персонала, дезинфекциозна програма; централна стерилизация и др.

                                                    Лига по хипертония
event2_1.jpgevent2_2.jpg
 На 18.05.2013 год. студенти от Катедра „Здравни грижи“ се включиха в проведената акция в гр. Русе по измерване на артериално налягане и скрининг за предсърдно мъждене по случай  Световния ден за борба с хипертонията.  Акцията беше организирана със съдействието на Българска лига по хипертония. ​