РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Противодействие на корупцията в Република България

Сборник с доклади

***----------------------------------------------------------------------------------------------------------------***

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Ролята на криминологията и сродните ѝ науки в противодействието на престъпността

Сборник с доклади

***----------------------------------------------------------------------------------------------------------------***


СБОРНИК ДОКЛАДИ
от 
научна конференция, 
посветена на 125-годишнината от рождението 
на проф. Любомир Владикин 
2016-*** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** -


СБОРНИК ДОКЛАДИ
от
научно-практическата конференция, 
посветена на живота и делото на
проф. д-р Георги Боянов
 2015