Ръководител катедра - доц. дн Милен Иванов


Членове:
1.Доц.дн Милен Иванов
2.Проф. дн Николай Проданов
3.Доц. д-р Мария Желева
4.Гл.ас. д-р Красимир Коев
5.Гл. ас. д-р Павлин Коджахристов
6. гл. ас. д-р Ивелин Велчев
7.Ас. Пламен Първанов