Размер на картина
  
  
Папка: Залесяване Иваново .JPGЗалесяване Иваново .JPG1.2.2022 г. 9:55
Папка: Изгледи от Националните парковеИзгледи от Националните паркове21.3.2014 г. 9:58
Папка: Посещения на студентиПосещения на студенти21.3.2014 г. 10:47
Папка: Поход_Памет Българска_Узана-ШипкаПоход_Памет Българска_Узана-Шипка21.3.2014 г. 10:54
Папка: Презентация на фирма Montupet пред студенти от специалности ХПТ и КХГ - 02.04.2014Презентация на фирма Montupet пред студенти от специалности ХПТ и КХГ - 02.04.20143.4.2014 г. 14:44
Папка: ПСОВ РазградПСОВ Разград1.2.2022 г. 9:55
Папка: Русенски ЛомРусенски Лом21.3.2014 г. 10:53
Папка: Русе-ПСОВРусе-ПСОВ1.2.2022 г. 9:55
Папка: Спортно-туристически празник СтълпищеСпортно-туристически празник Стълпище21.3.2014 г. 10:49
В час по Механика на флуидите 1.jpgВ час по Механика на флуидите 13648 x 27364236 KB 29.11.2013 г. 15:59
В час по Пневмозадвижване и пневмоавтоматика 1.JPGВ час по Пневмозадвижване и пневмоавтоматика 13888 x 25923626 KB 29.11.2013 г. 16:26
В час по Топлоснабдяване 1.jpgВ час по Топлоснабдяване 12272 x 17041050 KB 29.11.2013 г. 16:33
В час по Хидрозадвижване 1.jpgВ час по Хидрозадвижване 13648 x 27364325 KB 29.11.2013 г. 15:58
В час по Центробежни и осови помпи  1.jpgВ час по Центробежни и осови помпи 13648 x 27363552 KB 29.11.2013 г. 16:24
Вечер на специалностите в катедра Топлотехника, хидравлика и екология 1.jpgВечер на специалностите в катедра Топлотехника, хидравлика и екология 13648 x 27364038 KB 29.11.2013 г. 16:21
Вечер на специалностите в катедра Топлотехника, хидравлика и екология 2.jpgВечер на специалностите в катедра Топлотехника, хидравлика и екология 23648 x 27364712 KB 29.11.2013 г. 16:22
Вечер на специалностите в катедра Топлотехника, хидравлика и екология 3.jpgВечер на специалностите в катедра Топлотехника, хидравлика и екология 33648 x 27364188 KB 29.11.2013 г. 16:23
Катедра ТХЕ.jpgКатедра ТХЕ4928 x 32643596 KB 1.3.2016 г. 17:41
Лаборатория по газоснабдяване 1.jpgЛаборатория по газоснабдяване 12784 x 1856928 KB 29.11.2013 г. 16:27
Лаборатория по газоснабдяване 2.jpgЛаборатория по газоснабдяване 22048 x 1536801 KB 29.11.2013 г. 16:27
Лаборатория по газоснабдяване, оборудвана с дарение от фирма RIELLO 2.jpgЛаборатория по газоснабдяване, оборудвана с дарение от фирма RIELLO 22048 x 15361066 KB 29.11.2013 г. 16:31
Лаборатория по газоснабдяване, оборудвана с дарение от фирма RIELLO.jpgЛаборатория по газоснабдяване, оборудвана с дарение от фирма RIELLO2784 x 1856710 KB 29.11.2013 г. 16:30
Оборудване на Лаборатория по газоснабдяване, дарено от фирма RIELLO 1.jpgОборудване на Лаборатория по газоснабдяване, дарено от фирма RIELLO 12784 x 18561024 KB 29.11.2013 г. 16:29
Посещение на ПСОВ Разград 2008.JPGПосещение на ПСОВ Разград 20083072 x 23043278 KB 20.3.2014 г. 12:13
Студенти в Корпус №9 – Лаборатория по механика на флуидите и хидро- и пневмомашини и задвижвания 1.jpgСтуденти в Корпус №9 – Лаборатория по механика на флуидите и хидро- и пневмомашини и задвижвания 13648 x 27364749 KB 29.11.2013 г. 15:53
Студенти в Корпус №9 – Лаборатория по механика на флуидите и хидро- и пневмомашини и задвижвания 2.jpgСтуденти в Корпус №9 – Лаборатория по механика на флуидите и хидро- и пневмомашини и задвижвания 23648 x 27364740 KB 29.11.2013 г. 15:56
Студенти пред Корпус №9 – Лаборатория по механика на флуидите и хидро- и пневмомашини и задвижвания 1.jpgСтуденти пред Корпус №9 – Лаборатория по механика на флуидите и хидро- и пневмомашини и задвижвания 13648 x 27365479 KB 29.11.2013 г. 15:57
Студенти пред Корпус №9 – Лаборатория по механика на флуидите и хидро- и пневмомашини и задвижвания 2.jpgСтуденти пред Корпус №9 – Лаборатория по механика на флуидите и хидро- и пневмомашини и задвижвания 23648 x 27365595 KB 29.11.2013 г. 16:01
Студенти пред Корпус №9 – Лаборатория по механика на флуидите и хидро- и пневмомашини и задвижвания 3.jpgСтуденти пред Корпус №9 – Лаборатория по механика на флуидите и хидро- и пневмомашини и задвижвания 33648 x 27364381 KB 29.11.2013 г. 16:23
Учебен процес в лаборатория по газоснабдяване 1.jpgУчебен процес в лаборатория по газоснабдяване 12048 x 15361596 KB 29.11.2013 г. 16:28
1 - 30Напред
​​