​​​

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Климент Великов Климентов
служебен ​тел.: (+359 82) 888 581;
мобилен тел.: +359886918738

Административен секретар: Нела Николова
тел.: (+359 82) 888 766;

Русенски университет, ул."Студентска" 8, 7017 , Русе, България