Срок за предаване на дипломните работи 10.06.2024 г. /понеделник/!
В 2Г.412 за специалности: Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Социални дейности - ОКС Бакалавър и Предприемачество и иновации, Клинична социална работа, Здравен мениджмънт, Социално предприемачество и Бизнес администрация /с ръководител от кат. МСД/ - ОКС Магистър.

Дати за поправителни изпити по дисциплините водени от преподавателите в катедра Мениджмънт и социални дейности: 

Дати за Дипломни защити и Държавни изпити

Катедра Мениджмънт и социални дейности

Дипломна защита за специалност "Бизнес мениджмънт" - ОКС бакалавър,
специалност  "Здравен мениджмънт" и "Предприемачество и иновации" - ОКС магистър  дата - 08.02.2024г. /четвъртък/ от 8.30ч. в зала 2Г.408.

Държавен изпит за специалност "Здравен мениджмънт" - ОКС магистър дата - 08.02.2024г. от 8.30ч. в зала 2Г. 405.

Държавен изпит по Теория на управлението за студентите спец. Бизнес мениджмънт - ОКС "Бакалавър" дата - 8.02.2024г. от 10:00 в 2Б.412.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО - за студентите от спец. "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация":
- 21.09.2023г.(четвъртък)  от 9.00ч. в зала 2Б.412

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА за студентите от специалностите "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" и "КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА":
- 25.09.2023г.  (понеделник) от 14.00 ч. в 2Г. 404

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  за студентите от специалностите "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" и "КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА":
- 25.09.2023г. (понеделник) от 14.00 ч. в 2Г. 506


Дата за Дипломна защита за специалностите: Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Бизнес администрация - с научни ръководители от катедра МСД и Предприемачество и иновации – ОКС магистър -
20 септември (сряда) 2023г. – от 15.00ч. в 2Г. 404


Важно:

  1. Заверка на дипломното задание  във Факултетна канцелария на Факултет Бизнес и мениджмънт, ЦК 1. 340 г-жа Миглена Йорданова – преди предаване на дипломната работа в катедра МСД  2Б. 416  

 

Срок за предаване на дипломна работа

11.09.2023 /понеделник/, в каб. 2Б.416 при г-жа Р. Славева.