Теми за дипломни работи на студенти от спец. Електроника, 2023–2024 г.

Уважаеми, студенти от спец. Електроника, ОКС „Бакалавър" и „Магистър",

За учебната 2023–2024 г. катедра Електроника одобри темите за дипломни работи към 27.09.2023, които са приложени. Освен преподавателите от катедрата, теми за дипломни работи са предложили и водещи специалисти от практиката, завършили спец. Електроника.

Temi-Diplomni-raboti-Elektronika_23-24.pdf

Р-л катедра Електроника: доц. дн Анелия Манукова
---------------------

СЪОБЩЕНИЕ

Русенски университет „Ангел Кънчев“, Global Foundries и катедра „Електроника“ организират
в периода ноември – декември 2023 г. Академия Микроелектроника.

За записване: https://bitly.ws/Y7WX


https://www.facebook.com/elektronika.ruse/

--------------------

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурс на тема
Как си представяте ядрената енергетика на България през 2053 година

Сдружението Български Атомен Форум (БУЛАТОМ), член на Европейския атомен форум, обява конкурс на тема: „Как си представяте ядрената енергетика на България през 2053 година“ за студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, ТУ-София, филиал Пловдив, Русенски университет “Ангел Кънчев“ и УНСС, като крайният срок за участие е 30 ноември 2023 г. Наградата за първо място е парична в размер на 1000 лв.

За повече информация посете интернет страницата: www.bulatom-bg.org,

Сдружението Български Атомен Форум е неправителствена организация изразяваща позицията и интересите на компаниите от ядрения сектор в България и най- голямото професионално сдружение, осигуряващо експертна помощ по всички въпроси в областта на ядрената енергетика в България. Като отговорна организация, тя знае колко важна е ролята на образовани и мотивирани млади хора. През годините Булатом е организирал множество конкурси, мероприятия и конференции, в които активно участие са взимали и студенти от Русенския университет.

---------------------


СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждането на ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
на завършващи спец. Електроника,
Бакалавърска и магистърска програми през м. СЕПТЕМВРИ 2023 г.
ФЕЕА, Русенски университет


За студенти ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Русенски университет,
За студенти ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Филиал Видин
За студенти ОКС „магистър", спец. Електроника и спец. Автомобилна електроника
защитата на дипломните работи е на 25 септември 2023 г. от 9:00 ч.
присъствено в зала 10.311

Процедурни уточнения
Крайният срок за предаване на дипломните работи до научния ръководител за отзив и рецензиране е 12.09.2023 г.

Подвързаната дипломната работа трябва да е предадена в катедра Електроника до 12.09.2023 г.

Р-л катедра, доц. дн Анелия Манукова  

---------------------

СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждането на ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
на завършващи спец. Електроника,
Бакалавърска и магистърска програми през м. ЮНИ 2023 г.
ФЕЕА, Русенски университет


За студенти ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Русенски университет,
За студенти ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Филиал Видин
За студенти ОКС „магистър", спец. Електроника и спец. Автомобилна електроника
защитата на дипломните работи е на 27 юни 2023 г. от 9:00 ч.
присъствено в зала 10.311

Процедурни уточнения
Крайният срок за предаване на дипломните работи до научния ръководител за отзив и рецензиране е 12.06.2023 г.

Подвързаната дипломната работа трябва да е предадена в катедра Електроника до 12.06.2023 г.

Р-л катедра, доц. дн Анелия Манукова                                                                    

---------------------
ИНФОРМАЦИЯ
за допълнителни изпитни дати по дисциплини, водени във ФАКУЛТЕТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ“.

----------------------
СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждането на ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
на завършващи спец. Електроника,
Бакалавърска и магистърска програми през м. февруари 2023 г.
ФЕЕА, Русенски университет


За студенти ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Русенски университет,
За студенти ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Филиал Видин
За студенти ОКС „магистър", спец. Електроника и спец. Автомобилна електроника
защитата на дипломните работи е на 9 феруари 2023 г. от 9:00 ч.
присъствено в зала 10.311

Процедурни уточнения
Крайният срок за предаване на дипломните работи до научния ръководител за отзив и рецензиране е 30.01.2023 г.

Подвързаната дипломната работа трябва да е предадена в катедра Електроника до 30.01.2023 г.

Р-л катедра, доц. дн Анелия Манукова                                                                    

----------------------

Теми за дипломни работи на студенти от спец. Електроника, 2022–2023 г.

Уважаеми, студенти от спец. Електроника, ОКС „Бакалавър" и „Магистър",

За учебната 2022–2023 г. катедра Електроника одобри темите за дипломни работи към 23.12.2022, които са приложени. Освен преподавателите от катедрата, теми за дипломни работи предложиха и водещи специалисти от практиката, завършили спец. Електроника.

Temi-Diplomni-raboti-Elektronika_22-23.pdf

Р-л катедра Електроника: доц. дн Анелия Манукова

----------------------

Здравейте, колеги!
По молба на ръководството на фирма Щайнер организираме презентация на фирмата пред студенти от факултет ЕЕА! Ще се предлагат възможности за кандидатстване за работа, стаж и практики!
Дата 8 ноември, вторник от 16.00 часа в корпус 10, зала 326. Заповядайте да се информирате!

Р-л катедра, доц. д-р инж. А. Манукова  

----------------------

До всички студенти и докторанти на Ф ЕЕА!

На 21.10.2022 г. (петък) от 9.00 ч. в аула 2.101 (втори корпус) ще се състои проверка на знанията по езици (английски, немски, френски, турски, испански) за желаещите да се обучават в европейски университет или да проведат практика по програма Еразъм+ през академичната 2022-2023г., както и през лятото след текущата академична година (само практика).

За дългосрочна мобилност могат да кандидатстват както студенти, така и докторанти. За краткосрочна мобилност (от 5 до 30 дни) могат да кандидатстват само докторанти.

На сайта на програмата Еразъм на адрес:

https://erasmus.uni-ruse.bg/bg/?cmd=nsArticle&nid=63

можете да намерите следните документи:

  1. Обновен списък на университетите и фирмите, с които РУ има договор за обмен на студенти и докторанти. Моля, гледайте споразуменията на Ф ЕЕА!.
  2. Заявление за участие на студенти и докторанти в селекцията за дългосрочна мобилност.
  3.  Заявления за участие само на докторанти в селекцията за краткосрочна мобилност.
  4. Критериите за селекция.
  5. Размер на финансовата помощ.

Всички желаещи студенти и докторанти да се явят на изпит, трябва да попълнят заявление за участие и да го предадат във Факултетната канцелария най-късно в срок до 16:00 часа на 19.10.2022г.

Могат да се изпращат и сканирани по мейла на адрес:

ssmrikarova@ecs.uni-ruse.bg

Нов момент е, че от бюджета могат да се финансират ограничен брой мобилности и до партньорски страни (извън ЕС), с които имаме договор. На тях освен гранта се полагат и пътни разходи. Факултетът има сключени такива договори с почти 50 университета.

За всички въпроси, свързани с кандидатстването, студентите и докторантите могат да се обръщат както към Експерт международна дейност към Ф ЕЕА – засл. доц. Стоянка Смрикарова, 17 корпус, стая номер 1, така и към ръководителите на съответните двустранни споразумения.

destinacii 22-23-F EEA.xls 2 Критерии студенти.doc Grants_22-23_-.doczayavlenie 22-23 дългосрочна моб.doc

СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждането на ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
на завършващи спец. Електроника,
Бакалавърска и магистърска програми, септември, 2022 г.
ФЕЕА, Русенски университет


За студенти ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Русенски университет,
За студенти ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Филиал Видин
За студенти ОКС „магистър", спец. Електроника и спец. Автомобилна електроника
защитата на дипломните работи е на 20 септември 2022 г. от 10:00 ч.
присъствено в зала 10.311

Процедурни уточнения
Крайният срок за предаване на дипломните работи е 12.09.2022 г.
до научния ръководител за отзив и рецензиране.

Подвързаната дипломната работа трябва да е предадена в катедра Електроника до 15.09.2022 г.

Р-л катедра, доц. д-р инж. А. Манукова                                                                    ----------------------


СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждането на ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
на завършващи спец. Електроника,
Бакалавърска и магистърска програми, юни, 2022 г.
ФЕЕА, Русенски университет


За студенти ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Русенски университет  
защитата на дипломните работи е на 28 юни 2022 г. от 9:00 ч.
присъствено в зала 10.311

За студенти ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Филиал Видин
защитата на дипломните работи е на 28 юни 2022 г. от 9:00 ч.
присъствено в зала 407 на Филиал Видин

За студенти ОКС „магистър", спец. Електроника и спец. Автомобилна електроника
защитата на дипломните работи е на 28 юни 2022 г. от 13:00 ч.
присъствено в зала 10.311


Комисията заседава хибридно – присъствено в зали 10.311 и 407, и online.

Процедурни уточнения

Срокът за предаване на дипломните работи е до 13.06.2022 г.
до научния ръководител за отзив и рецензиране.

Подвързаната дипломната работа трябва да е предадена в катедра Електроника до 20.06.2022 г.

Р-л катедра, доц. д-р инж. А. Манукова                                                                         
-------------

График на изпитната сесия за задочно обучение и допълнителни дати за изпити – летен семестър, 2021–2022

Изпитните дати за изпитите по Физика, Физика-2, Физика-1 при Владимир Матеев, Датите са: 5.03; 19.03, 2.04, 18.06.

Изпитите започват в 11:00 часа, Залата е https://meet1.uni-ruse.bg/b/hpd-6j6-7pt

График и online класни стаи за изпитната сесия през летен семестър, задочно обучение, Катедра Електроника

Elektronika-Dati-izpiti-Zadochno-LETEN-2022.pdf

Допълнителни дати за изпит за летен семестър, катедра Електроника

Elektronika-Grafik-dopylnitelni-dati-za-izpiti-Leten-Elektronika.docx

************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждането на ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
на завършващи спец. Електроника,
Бакалавърска и магистърска програми, февруари 2022 г.
ФЕЕА, Русенски университет

ОКС „магистър", спец. Електроника и спец. Автомобилна електроника

Защитата на дипломните работи е на 3 февруари 2022 г. от 9:00 във виртуална зала

https://meet1.uni-ruse.bg/b/xmw-dc3-uvp

Комисията заседава хибридно – присъствено в зала 6.309 и online.

Процедурни уточнения

Срокът за предаване на дипломните работи е до 25.01.2022 до научния ръководител за рецензиране.

Подвързаната дипломната работа трябва да е предадена в катедра Електроника до 02.02.2022.

Р-л катедра, доц. д-р инж. А. Манукова                                                                           График и online класни стаи за допълнителни дати за изпити – зимен семестър, 2021–2022, след решение на Академичен съвет от 23.11.2021 

Всички студенти с изостанали изпити е необходимо да заплатят по банков път или в касата на Русенския  университет такса за индивидуален протокол поне 3 дни преди изпитната дата. При плащане по банков  път копие от платежния документ трябва да се изпрати на jdobreva@uni-ruse.bg. Студентите се явят на поправителен изпит след изготвяне на индивидуалния протокол от факултетната канцелария и след като са заявили желание за явяване на изпит по дадена дисциплина чрез писмо по електронната поща до преподавателя на указания в таблицата електронен адрес. За допълнителна информация и настъпили промени посетете сайта на катедра Електроника. 

Документа с информация и линкове за виртуалните зали може да изтеглите от Elektronika-Grafik-dopylnitelni-dati-za-izpiti-sled-AS.pdf.
Информация за допълнителни дати по математика може да се изтегли от DATI_MATEM.pdf, а по дисциплините ПИК1 и ПИК2 от FPNO_DOP.DATI_21-22.pdf.

Ръководител катедра „Електроника“
Доц. д-р Анелия Манукова

************************************************************************************************************


Теми за дипломни работи на студенти от спец. Електроника, 2021–2022 г.

Уважаеми, студенти от спец. Електроника, ОКС „Бакалавър" и „Магистър",

За учебната 2021–2022 г. катедра Електроника одобри темите за дипломни работи към 22.10.2021, които са приложени. Освен преподавателите от катедрата, теми за дипломни работи предложиха и водещи специалисти от практиката, завършили спец. Електроника.

След като изберете тема за дипломна работа от приложения файл се свързвате по електронна поща (дадена е в първа колона на таблицата) със съответния ръководител. Следва обсъждане и одобрение от негова страна, след което изготвяте съвместно заданието за работа по избраната тема и получавате допълните указания за работа.

Р-л катедра Електроника: доц. д-р Анелия Манукова

Temi-Diplomni-raboti-Elektronika_21-22-fevruari.pdf

************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждането на ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
на завършващи спец. Електроника,
Бакалавърска и магистърска програми, септември 2021 г.
ФЕЕА, Русенски университет

Съгласно заповед на ректора №1040 от 27.08.2021 г. есенната сесия на дипломните защити ще се проведе online.

ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Русенски университет 
и ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Филиал Видин

ОКС „магистър", спец. Електроника и спец. Автомобилна електроника

Защитата на дипломните работи е на 21 септември 2021 г. от 9:00 във виртуална зала https://meet1.uni-ruse.bg/b/xmw-dc3-uvp.

Комисията заседава присъствено в зала 10.311.

Процедурни уточнения

Срокът за предаване на дипломните работи е до 10.09.2021 до научния ръководител за рецензиране.

Подвързаната дипломната работа трябва да е предадена в катедра Електроника до 20.09.2021.

Р-л катедра, доц. д-р инж. А. Манукова                                                                           


График и online класни стаи за поправителната сесия 13–18 септември 2021 г.
Всички студенти с изостанали изпити е необходимо да заплатят по банков път или в касата на Русенския университет такса за индивидуален протокол поне 3 дни преди изпитната дата. При плащане по банков път копие от платежния документ трябва да се изпрати на jdobreva@uni-ruse.bg.
Студентите се явят на поправителен изпит след изготвяне на индивидуалния протокол от факултетната канцелария и след като са заявили желание за явяване на изпит по дадена дисциплина чрез писмо по електронната поща до преподавателя на указания в таблицата електронен адрес.
За допълнителна информация и настъпили промени посетете сайта на катедра Електроника.
Документа с информация и линкове за виртуалните зали може да изтеглите от Elektronika-Grafik-popravitelni-izpiti-09-2021.pdf.


СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждането на ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
на завършващи спец. Електроника,
Бакалавърска и магистърска програми, юни-юли 2021 г.
ФЕЕА, Русенски университет

На свое заседание от 03.06.2021 г. катедра Електроника реши дипломните защити, организирани от катедрата през летен семетър на учебната 2020–2021 г., да се проведат в ХИБРИДЕН ВАРИАНТ, както следва:

ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Русенски университет 
и ОКС „бакалавър", спец. Електроника, Филиал Видин

Защитата на дипломните работи е на 1 юли 2021 г. от 9:00 присъствено в зала 2Г.408 и във виртуална зала https://meet1.uni-ruse.bg/b/xmw-dc3-uvp.

Комисията заседава присъствено в зала 2Г.408.

Дипломантите, които се обучават в Русе, имат избор – присъствено или online, който трябва да заявят до 20.06.2021 чрез научния си ръководител.

Дипломантите, които се обучават във Филиал Видин, имат избор – присъствено (голяма зала във Филиал Видин) или online (индивидуално), който трябва да заявят до 20.06.2021 чрез научния си ръководител.

ОКС „магистър", спец. Електроника и спец. Автомобилна електроника

Защитата на дипломните работи е на 1 юли 2021 г. от 14:00 присъствено в зала 2Г.408 и във виртуална зала https://meet1.uni-ruse.bg/b/xmw-dc3-uvp.

Комисията заседава присъствено в зала 2Г.408.

Дипломантите имат избор – присъствено или online, който трябва да заявят до 20.06.2021 чрез научния си ръководител.

Процедурни уточнения

Срокът за предаване на дипломните работи е до 21.06.2021 до научния ръководител за рецензиране.

Подвързаната дипломната работа трябва да е предадена в катедра Електроника до 28.06.2021.

Р-л катедра, доц. д-р инж. А. Манукова                                                                           

***********************************************************************************************************
Уважаеми студенти,
Академичният съвет на Русенския университет на 27.04.2021 год. утвърди присъждане на нова университетска награда,
съгласно следните правила:
(1) Именна стипендия „Станчо Цонев“, учредена от "София Франс Ауто" АД
се присъжда веднъж годишно, на един български студент от Русенския университет, обучаващи се в ОКС „бакалавър“,
в специалностите на Факултети Електротехника, електроника и автоматика, Транспортен и Машинно-технологичен.
(2) Именна стипендия „Станчо Цонев“ се обявява всяка година на 24 Май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и се присъжда на спечелилия студент в началото на всяка учебна година.
(3) Условията за кандидатстване и присъждане на стипендията, правилата за получаването и размера й, провеждането на
стипендиантската програма и сключването на споразумение на кандидата със „София Франс Ауто“ АД са
съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - стипендия СЦ.docx.Уважаеми колеги,

На 20.03.2021 г. (събота) от 9.00 ч. в аула 2.101 ще се състои проверка на знанията по езици (английски, немски, френски, турски) за желаещите да се обучават в европейски университет или да проведат практика по програма Еразъм+ през академичната 2021-2022г. (периодът на провеждане на мобилностите е между 1.09.2021 и 30.09.2022).

Всички желаещи студенти да се явят на изпит, трябва да попълнят приложеното заявление и да го предадат във
Факултетната канцелария най-късно в срок до 12:00 часа на 19.03.2021г.

Обновен списък на университетите и фирмите, с които факултетът осъществява обмен на студенти, ще намерите в
прикачения файл с име destinacii 21-22-EEA.

Повече информация, както и документе могат да намерят
на следния адрес:

http://erasmus.uni-ruse.bg/bg/?cmd=nsArticle&nid=58


Уважаеми колеги,

Разписът за летен семестър, задочно обучение по дни и часове за всяка група може да намерите на сайта на Русенски университет, раздел Разпис на учебния процес (учебна програма), а линк за виртуалните зали от файла (Еlectronics.xlsx). Окончателен разпис ще бъде публикуван на сайта на университета след 01.02.2021г.

Еlectronics.xlsx


ДО КРАЯ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР Е ПРОДЪЛЖЕН СРОКЪТ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВСИЧКИ КУРСОВЕ НА ФАКУЛТЕТИТЕ И ФИЛИАЛИТЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНА ОНЛАЙН.
Днес, 3 декември (четвъртък) 2020 г., ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев издаде заповед № 2117, която определя организацията на учебния и работния процес в Русенския университет, във връзка с ограничаване разпространението на заразата с COVID-19.
В заповедта ректорът нарежда срокът за онлайн обучение на студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет да бъде продължен до края на зимния семестър, при спазване на седмичния разпис на учебните занятия.
Предвидено е зимният семестър за всички курсове и специалности да приключи на 18.12.2020 г., а за регулираните специалности „Право“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“ на 23.12.2020 г. Студентите от специалност „Лекарски асистент“ приключват зимния семестър на 29.01.21 г.
Заверяването на зимния семестър ще бъде извършвано онлайн, съгласно прието решение от Академичния съвет 28.04.2020 г.
Зимната изпитна сесия и зимната поправителна сесия за учебната 2020/2021 на студентите от всички курсове и специалности, съгласно заповедта, ще бъдат проведени онлайн, по изготвен от Учебен сектор график.
Държавните изпити и дипломните защити също ще бъдат провеждани онлайн, съгласно утвърдени процедури.
Началото на летния семестър за студентите от всички курсове и специалности редовно обучение започва на 22.02.2021 г., а за студентите в задочна форма на обучение - на 6.02.2020 г. Съобразно епидемичната обстановка чл.-кор. проф. Д.т.н. Христо Белоев ще издадеде допълнителна заповед за начина на провеждане на учебните занятия през следващия семестър.
В заповедта още се нарежда процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности да се провеждат онлайн в срок до 31.01.2021 г.
Събитията, планирани до 31.01.2021 г., ще се провеждат в електронна среда, а ако това е невъзможно, следва да бъдат отложени или отменени.
Ограничава се присъствената работа на общата и специализираната администрация до 31.01.2020 г., като ще бъде изготвен график за осъществяване на дежурства от служителите, осигуряващ пълноценната дейност на университета и обслужването на студенти, преподаватели, служители и граждани при спазване на противоепидемичните изисквания.
Заповедта е свързана с прилагането на предходните заповеди №563/13.03.2020 г., 578/25.03.2020 г., 611/10.04.2020 г., 669/07.05.2020 г., 1148/11.08.2020 г., 1306/02.09.2020 г., 1819/ 13.10.2020 г., 1861/16.10.2020 г.,1914/26.10.2020, 1972/05.11.2020 г. и 2057/19.11.2020 г., свързани с изпълнение на Закона за мерките и действията, по време на извънредно положение, за ограничаване разпространението на заразата с COVID-19, заповедите на министъра на здравеопазването и Решенията на Министерски съвет, както и във връзка с усложнената епидемична обстановка и увеличения брой на положителни проби в Русенска област и с цел опазване на здравето на академичната общност.

Теми за дипломни работи на студенти от спец. Електроника, 2020–2021 г.

Уважаеми, студенти от спец. Електроника, ОКС „Бакалавър" и „Магистър",

За учебната 2020–2021 г. катедра Електроника одобри темите за дипломни работи, които са в приложения файл, актуален към 30.11.2020г. Освен преподавателите от катедрата, теми за дипломни работи предложиха и водещи специалисти от практиката, завършили спец. Електроника.

         След като изберете тема за дипломна работа от приложения файл се свързвате по електронна поща (дадена е в първа колона на таблицата) със съответния ръководител. Следва обсъждане и одобрение от негова страна, след което изготвяте съвместно заданието за работа по избраната тема и получавате допълните указания за работа.

Р-л катедра Електроника: доц. д-р Анелия Манукова

Elektronika-Temi-Diplomni-raboti-11_2020-2021.pdfДО 6 ДЕКЕМВРИ Е ПРОДЪЛЖЕН СРОКЪТ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВСИЧКИ КУРСОВЕ НА ФАКУЛТЕТИТЕ И ФИЛИАЛИТЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
СЧИТАНО ОТ 23 НОЕМВРИ 2020 Г. СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ПРАКТИЧЕСКИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВСИЧКИ КУРСОВЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“
Източник: Русенски университет
Днес, 19 ноември (четвъртък) 2020 г., ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев издаде заповед № 2057, във връзка с ограничаване разпространението на заразата с COVID-19.
Заповедта е свързана с прилагането на предходните заповеди № 563/13.03.2020 г., 578/25.03.2020 г., 611/10.04.2020 г., 669/07.05.2020 г., 1148/11.08.2020 г. и 1306/02.09.2020 г., с изпълнението на Закона за ограничаване разпространението на заразата с COVID-19, със заповедите на министъра на здравеопазването и решенията на Министерски съвет, както и с усложняващата се епидемична обстановка и увеличаващия се брой на положителните проби в Русенска област и с цел опазване на здравето на академичната общност.
В заповедта ректорът нарежда студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет да продължат онлайн обучението до 6 декември 2020 г., при спазване на седмичния разпис. Учебните занятия се възстановяват на 7 декември 2020 г.
Считано от 23 ноември 2020 г. се възобновяват практическите учебни занятия за студентите от всички курсове на професионално направление „Здравни грижи“, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“.
Практическите учебни занятия и практиките ще се провеждат по график, изготвен от катедра „Здравни грижи“, който ще бъде сведен до знанието на студентите в срок до 19 ноември.
Лекциите със студените от професионално направление „Здравни грижи“ ще се провеждат онлайн.


Теми за дипломни работи на студенти от спец. Електроника, 2020–2021 г.

Уважаеми, студенти от спец. Електроника, ОКС „Бакалавър" и „Магистър",

За учебната 2020–2021 г. катедра Електроника одобри темите за дипломни работи, които са в приложения файл. Освен преподавателите от катедрата, теми за дипломни работи предложиха и водещи специалисти от практиката, завършили спец. Електроника.

         След като изберете тема за дипломна работа от приложения файл се свързвате по електронна поща (дадена е в първа колона на таблицата) със съответния ръководител. Следва обсъждане и одобрение от негова страна, след което изготвяте съвместно заданието за работа по избраната тема и получавате допълните указания за работа.

Р-л катедра Електроника: доц. д-р Анелия Манукова

Elektronika-Temi-Diplomni-raboti-2020-2021.pdfУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
Русенският университет, за две седмици, от 26 октомври до 08 ноември 2020 г., ще премине на онлайн обучение /от разстояние в електронна среда/.
Обстановката в страната се усложнява и ежедневно новите случаи на новозаразени с COVID 19 са над 1500.
В Русе и Разград положението също е тревожно и предстои да бъде обявен "червен" код.
В заповедта на министъра на здравеопазването РД-01-619/23.10.2020 г. се препоръчва университетите да преминат на онлайн обучение.
В няколко последователни разговора днес с директора на РЗИ-Русе д-р Николова изяснихме ситуацията в Русе и региона и необходимостта от преминаване в онлайн обучение за две седмици.
Утре 26 октомври 2020 г. ще бъде издадена заповед за преминаване на Русенския университет в онлайн обучение за две седмици.


Линкове за оналйн виртуалните стаи, по дисцилини водени от преподаватели от факултет ЕЕА, може да намерите тук.

Уважаеми колеги,
Моля да се запознаете със заповед 1861 от 16.10.2020г.
Заповед № 1861 от 16102020.pdf

Уважаеми колеги,
ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАРАЗАТА С COVID-19
Днес, 13 октомври (вторник) 2020 г., ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев издаде заповед № 1819, във връзка с ограничаване разпространението на заразата с COVID-19.
Заповедта е свързана с прилагането на предходните заповеди № 563/13.03.2020 г., 578/25.03.2020 г., 611/10.04.2020 г., 669/07.05.2020 г., 1148/11.08.2020 г. и 1306/02.09.2020 г., с изпълнението на Закона за ограничаване разпространението на заразата с COVID-19, със заповедите на министъра на здравеопазването и решенията на Министерски съвет, както и с усложняващата се епидемична обстановка и увеличаващия се брой на положителните проби в Русенска област.
В заповедта ректорът нарежда студентите от всички курсове на факултет „Бизнес и мениджмънт“ да преминат в онлайн обучение до 30.10.2020, при спазване на седмичния разпис. Учебните занятия се възстановяват на 2.11. 2020 г.
Засилва се контролът и за стриктното спазване на изискванията за носене на лични предпазни средства, физическа дистанция и извършване на периодична дезинфекция на ръцете от всеки един на територията на Русенския университет – академичния състав, докторанти, студенти, служители, работници и външни лица, които посещават университета.
Влизането в университета ще се извършва единствено през Ректората и Корпус 2, след измерване на температурата, дезинфекциране на ръцете и проконтролиране на задължително използване на предпазни маски.
Лица без предпазна маска няма да бъдат допускани на територията на университета.
Забранява се достъпът на външни лица, които не са ангажирани с дейностите на университета. При посещение на университета от външни лица, те се легитимират при охраната и информират за лицето, при което отиват. То, от своя страна, е задължено да ги посрещне на входа.


Уважаеми колеги,

График на задочните студенти за зимен семестър по дисциплини, водени от преподаватели от катедра Електроника, може да изтеглите от тук. Успех!


КОНКУРСИ ЗА СТИПЕНДИИТЕ НА
ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2020-2021 ГОДИНА
За осемнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области:
1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – нова стипендия;
4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
В резултат на постъпило целево дарение, за втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще се определи поредния носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.
Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2020\2021 година.
Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА“/ 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2/от 01. 09. 2020 г. до 15. 10. 2020 г. документи, публикувани на адрес:


Уважаеми колеги,

График на поправителните изпити по дисциплини, водени от преподаватели от катедра Електроника, може да изтеглите от тук. Успех!