Размер на картина
  
  
Папка: Expo 2017Expo 201728.7.2020 г. 15:23
Папка: Expo 2018Expo 201828.7.2020 г. 15:23
Папка: Seminar_Global_Foundries_2023Seminar_Global_Foundries_20235.4.2023 г. 15:39
Папка: Studenti_2023Studenti_20239.9.2023 г. 15:06
Папка: Виртуален катедрен съвет - отчисляване на докторант, 03.04.2020Виртуален катедрен съвет - отчисляване на докторант, 03.04.202028.7.2020 г. 15:24
Папка: Дипломиране на випуск 2020Дипломиране на випуск 20201.10.2020 г. 9:55
Папка: Електрониада 2019Електрониада 201928.7.2020 г. 15:23
Папка: Електрониада 2020Електрониада 202028.7.2020 г. 15:24
Папка: Наградени преподаватели от катедра ЕлектроникаНаградени преподаватели от катедра Електроника22.12.2020 г. 21:03
Папка: Сивико ООД, 2021Сивико ООД, 20217.9.2021 г. 15:12
Папка: Снимки на студенти от специалност ЕлектроникаСнимки на студенти от специалност Електроника14.9.2020 г. 18:58