Теми за дипломни работи: 

БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ, специалност ТТТ ( специализация АТК)

БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ,специалност ТТТ (специализация ДВГ)

Указания за разработване на дипломни проекти​​ШОФЬОРСКИ КУРС

ЗА СТУДЕНТИ - С НАМАЛЕНИЕ


 

Важи за всички студенти от всички специалности!

 
Русенски университет "Ангел Кънчев"  провежда интензивни курсове с минимална продължителност за подготовка на водачи на МПС:

 Категория „В”
За студенти – 460 лв.
За всички останали – 552 лв.
 
Категория „С” (за товарен автомобил над 3.5 т.)
За студенти – 525 лв.
За всички останали – 630 лв.

 Ако изберете да се обучавате при нас, Вие постъпвате правилно защото:
  • в обучението се използва университетската база;
  • цените са най-ниски в региона;
  • възможно е разсрочено плащане;
  • занятията са съобразени със свободното време на курсиста.
За контакти и информация:
Инструктор  - инж. Ангел Сираков – 0887 597 097;
Офис - инж. Йорданка Пенева – 082/888 335. 
катедра „Двигатели и транспортна техника” – корпус 5, каб. 30


Документи за записване:
  1. Снимка - 1 бр.;
  2.  Ксерокопие на лична карта;
  3.  Ксерокопие на студентска книжка или уверение;
  4.  Ксерокопие на диплома (най-малко за основно образование – за нестуденти);