Автомобилна техника
Надеждност на транспортната техника
Изпитване на автомобилите и тракторите
Техническо проектиране
ЖП техника
Двигатели с вътрешно горене I
Автотракторни двигатели
Изпитване на двигателите с вътрешно горене
Устройство на ДВГ и автомобилната техника                                                                                                                                                                      Устройство на ДВГ и транспортните средства         
Транспортна техника
Системи за управление на автомобилната техника
Електрокари и мотокари
Автомобилни конструкции                                                                                                                                                                                                  Двигатели с вътрешно горене II  
Трактори и автомобили
Хидромеханични и хидродинамични трансмисии
Автотракторна техника
Електронни системи в двигателите с вътрешно горене и автомобилната техника
Транспортни двигатели
Динамика и конструкция на ДВГ
Теория на двигателите с вътрешно горене
Екологични проблеми на транспорта
Електрическо обзавеждане на автомобили и трактори
Горивни уредби и автоматично регулиране на двигателите с вътрешно горене