​Ръководител катедра: проф. д.т.н. Росен Иванов
Корпус 1, каб. 227,
тел. 888 528
E-mail: rossen@uni-ruse.bg   
Административен секретар: инж. Йорданка Пенева

Корпус 5, каб. 30,
тел. 888 335
E-mail: jpeneva@uni-ruse.bg​