​          Учебните занятия се провеждат в добре обзаведени лаборатории, като разполагаме със седем спирачни стенда с възможност за изпитване на двигатели с мощност от 5 до 400 kW. Разполагаме с пълна гама газоанализатори за определяне на емисиите в отработилите газове, включително единственият в страната тунел за разреждане  и определяне на количеството на дисперсните частици, съвременна измервателна техника за изпитване на автомобили.  Катедрата разполага с лабораторен автомобил, учебни лек и товарен автомобил,  10 учебни лаборатории за обучение на студенти и докторанти.​

Лаб. 2.201 - Лаборатория по електронни системи за управление на самоходни машини, създадена със съдействието на фирма Jonson Controls

Лаб. 2.201 - Елементи от системите за управление и безопасност на автомобилите

  

    Лаб. 5.22 - Стенд за изпитване на дюзи за бензинови двигатели

Лаб. 5.22 - Едноцилиндров двигател за изследвания 

                                

Лаб. 5.22 - Минитунел за определяне съдържанието на дисперсни частици


Лаб. 5.22   Лабораторна уредба за изследване на ДВГ

Лаб. 5.32 - Изпитване на горивонагнетателни помпи   

     

Лаб. 5.7 - Изпитване на двигатели с вътрешно горене


Лаб. 5.7 Двигател на Ванкел на Мазда

5.22 - Изследване на ДВГ     

                                                  

Лаб. 5.35 - Изследване работата на ДВГ с добавки и газови горива 


Лаб. 5.33   Макети за обучение на студенти по устройство и конструкции на ДВГ