НОВИНИ ОТ ЖИВОТА НА КАТЕДРА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И ИЗКУСТВО


Програма на ТРИНАДЕСЕТИТЕ АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ - 2023

Arnaudovi_chetenia-PROGRAMA_2023-FINAL.doc

*  *  *

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ФОЛКЛОР, ЛИТЕРАТУРА И

ЛИНГВИСТИКА „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ"

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" – РУСЕ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим

на научния форум с международно участие  

ТРИНАДЕСЕТИ АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ,

който ще се проведе на 6 и 7 октомври 2023 г.

в Русенския университет „Ангел Кънчев".

 Работата на научната конференция ще бъде организирана

в следните секции:

 • Михаил Арнаудов – личност, идеи, творчество
 • Етнология и фолклор
 • Езикознание
 • Литературознание
 • Културология

Срок за подаване на заявки за участие: до 31.08.2023 година.

Срок за потвърждение на приетите заявки: до 20.09.2023 година.

Научните доклади, приети на заседанията на секциите и одобрени от редакционната колегия, ще бъдат отпечатани в АРНАУДОВ СБОРНИК,

Том 13.

От февруари 2019 година „Арнаудов сборник" е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания

с научно рецензиране на НАЦИД.

 ***

Издаден е Арнаудов сборник, Том. 12. Русе: Лени-Ан, 2022, 310 с., ISSN 2815-424X.

Съставители: доц. д-р Емилия Недкова, доц. д-р Велислава Донева, доц. д-р Мира Душкова, гл. ас. д-р Ния Пенева, гл. ас. д-р Петя Абрашева

Редакционна колегия: доц. д-р Емилия Недкова, доц. д-р Велислава Донева, доц. д-р Мира Душкова, гл. ас. д-р Ния Пенева, гл. ас. д-р Петя Абрашева

***

От февруари 2022 година катедра "Български език, литература и изкуство" (БЕЛИ) се преименува на катедра "Български език, литература, история и изкуство" (БЕЛИИ)


***

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ФОЛКЛОР, ЛИТЕРАТУРА

И ЛИНГВИСТИКА „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ"

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" – РУСЕ

ФОНДАЦИЯ „СТЕФАН ГЕЧЕВ"

 

П Р О Г Р А М А

ДВАНАДЕСЕТИ АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

8 октомври 2021 г.

Русе

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев"

доц. д-р Велислава Донева

председател на Научния център по фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски", Русенски университет

доц. д-р Мира Душкова

ръководител на Катедрата по български език, литература и изкуство,

Русенски университет „Ангел Кънчев"

проф. д-р Николай Ненов

директор на Регионалния исторически музей – Русе

Теодора Евтимова

директор на Регионалната библиотека „Любен Каравелов" – Русе

Стефан Артамонцев

Фондация „Стефан Гечев"

проф. дфн Дойчил Войводич

Философски факултет на Новосадския университет, Сърбия


ДВАНАДЕСЕТИ АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ

Програма на онлайн заседанията

8 октомври 2021 г., Русе

Линк: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/mir-2c3-3em

ОТКРИВАНЕ

10.00 – 10.30 часа

10.30–10.40 Гл. ас. д-р Ния Пенева

(Русенски университет „Ангел Кънчев).

Представяне на Арнаудовия сборник. Том 11


ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД

10.40–11.10 Проф. д-р Диана Благоева

(Институт за български език при БАН).

Из историята на българската тълковна лексикография


Почивка 11.10-12.00

 

 

РАБОТА ПО СЕКЦИИ

 

8 октомври 2021 г. (петък)

 


СЕКЦИЯ „МИХАИЛ АРНАУДОВ – ЛИЧНОСТ,

ТВОРЧЕСТВО, ИДЕИ"

Председател: доц. д-р Мира Душкова

Линк: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/mir-2c3-3em

12.00 Христина Везирева (Регионална библиотека „Любен Каравелов" Русе). Георги Раковски в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов

12.15 Веселина Антонова (Държавна опера Русе). Стоил Попов съидейникът на Раковски и Левски (посвещава се на 200 години от рождението на Раковски)

12.30 Толя Чорбаджиева (Държавен архив Русе). Никола Балкански съмишленикът на Георги Раковски (посвещава се на 200 години от рождението на Раковски)

12.45 Марияна Няголова (Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий"). Михаил Арнаудов като изследовател на творчеството по време на Втората световна война

13.00 Тони Зарев (София). Михаил Арнаудов и Радой Ралин една достойна дружба

Дискусия: 13.15 – 13.30

Почивка: 13.30 – 13.45

СЕКЦИЯ „КУЛТУРОЛОГИЯ"

Председател: доц. д-р Мира Душкова

Линк: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/mir-2c3-3em

13.45 Симона Петрова (Регионален исторически музей – Русе). Личната библиотека на Нико Просеничков, съхранявана в къщата музей „Захари Стоянов" Русе.

14.00 Диана Маринова (Русе). Паметта на Русе за музикалното наследство на чешкия капелмайстор Франц Щрос (18511917)

14.15 Иво Братанов (СУ „Христо Ботев" – Русе). Книжовната дейност на Стоян Робовски

14.30 Диана Маринова (Варна). Философия – Доброволчество – Култура

14.45 Славина Русева (Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий"). Никола Терзиев – личност, идеи, послания

Дискусия: 15.00– 15.30

СЕКЦИЯ „ФОЛКЛОР И ЕТНОЛОГИЯ"

Председател:  проф. д-р Николай Ненов

Линк: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/m4q-gqp-taz

12.00 Стефана Йорова (Регионален исторически музей – Русе). Мотивът „Самодивски градеж" в българския фолклор

12.15 Николай Ненов (Регионален исторически музей – Русе). Празници на дунавските рибари

12.30 Искра Тодорова (Регионален исторически музей – Русе). Мартениците и Баба Марта традиционно наследство и модерни интерпретации.

12.45 Алла Соколова (Измаилски държавен хуманитарен университет, Украйна). Реликтови форми на русалска обредност на българите в Южна Бесарабия

13.00 Десислава Тихолова (Регионален исторически музей Русе). Наследство и памет. Съвременни културни модели в Германия

Дискусия: 13.15 – 14.00

СЕКЦИЯ „ЕЗИКОЗНАНИЕ"

Председател: доц. д-р Емилия Недкова

Линк: https://us05web.zoom.us/j/5052780605?pwd=MUxzTFJoek14Qit5QTlXYUlzZVdMdz09

(Meeting ID: 505 278 0605/ Passcode: B1YFUq)

12.00 Дойчил Войводич (Новосадски университет, Сърбия). Футурум  II как  таксисное средство выражения гипотетической модальности в сербском языке

12.15 Тияна Балек  (Новосадски университет, Сърбия). Окамењне глаголске форме за израживање слагања и заклључивања у руском и српском jезику

12.30 Мая Крстич (Новосадски университет, Сърбия). Лексеме дождь/киша и њихови деривати у руском и српском језику

12.45 Даря Войводич (Новосадски университет, Сърбия). Масть коня в сербских народных сказках

13.00 Руси Русев (Русенски университет „Ангел Кънчев"). Персоналистичен анализ на разказа „В гората" на Георги Божинов

13.15 Емилия Недкова (Русенски университет „Ангел Кънчев"). Ролята на фразеологизмите при изграждането на художествените образи в творчеството на Алеко Константинов.

Дискусия: 13.30– 14.00 ч.

СЕКЦИЯ „ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ"

Председател: ас. д-р Петя Абрашева

Линк: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/3nq-63n-amk      

12.00 Константина Пунева (Софийски университет „Св. Климент Охридски"). Особености на четенето в дигитална среда

12.15 Калина Захова (Институт за литература – БАН). Дигиталният дом на българската литература и хуманитаристи

12.30 Ренета Божанкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски"). Преводната литература в българските социални медии

12.45 Мелина Панайотович (Новосадски университет, Сърбия). Современная русская проза в свете международного литературного фестиваля ПРОЗЕФЕСТ

13.00 Андрей Ташев (Институт за литература – БАН). Българското литературознание и морето

13.15 Ирена Милорадовна Суботич (Новосадски университет, Сърбия). Циклус молитава Кирила Туровског у преписима Гаврила Тројичанина

13.30 Виолета Радева (Русе). Г. С. Раковски като поет

Дискусия: 13.45 – 14.15

Почивка 14.15 – 14.30

Председател: ас. д-р Петя Абрашева

Линк: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/3nq-63n-amk

14.30 Александър Христов (Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий"). Елин Пелин, Стоян Михайловски и модернистичните тенденции

14.45 Марина Братанова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"). Черти от поетиката на инфантилната проза

15.00 Даниела Георгиева (Софийски университет „Св. Климент Охридски"). „Мрежите във „Времеубежище" на Георги Господинов. Поглед към романа и неговото присъствие в Интернет пространството"

15.15 Петя Абрашева (Русенски университет „Ангел Кънчев"). Езикът, светът и миналото в романа „Глина" на Виктория Бешлийска

15.30 Илияна Бенина (Русенски университет „Ангел Кънчев"). Закрилници и спасителки: концептът за „ангела на дома" в романа „Лилит" от Джордж Макдоналд

15.45 Румен Горанов (Русе). Урок по реализъм – фейлетоните на Станислав Стратиев

Дискусия: 16.00 – 16.30 ч.

ТЕМАТИЧЕН ПАНЕЛ

„140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛБЕРТ ГЕЧЕВ. 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СТЕФАН ГЕЧЕВ"

Председател: доц. д-р Велислава Донева

Линк: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/hfa-xqh-phr?fbclid=IwAR2fx0oadezaN5d64EGDsTmKYcVFYl6FXjq7YRI_K7RRsXGt95RVDnZpHNI

12.00 Велислава Донева (Русенски университет „Ангел Кънчев"). „Истинският литературен критик трябва да е свободен от всякакви исторически предразсъдъци, от всякакви научни максими" – Алберт Гечев в първата си публикувана литературно-критическа статия

12.15 Николета Пътова (Институт за литература при БАН). Българската драматургия през критическия поглед на Алберт Гечев

12.30 Йордан Ефтимов (Нов български университет). Разпънат между идеята за възвишен литературен живот и идеята за съвършения гражданин: Критическият растер на Алберт Гечев

12.45 Ренета Константинова (Регионална библиотека „Любен Каравелов" – Русе). Алберт Гечев – библиографски обзо

 Дискусия: 13.00 – 13.15

Почивка 13.15 – 13.30

 Председател: доц. д-р Велислава Донева

Линк: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/hfa-xqh-phr?fbclid=IwAR2fx0oadezaN5d64EGDsTmKYcVFYl6FXjq7YRI_K7RRsXGt95RVDnZpHNI

13.30 Ния Пенева (Русенски университет „Ангел Кънчев"). Aлберт Гечев и правописните реформи до 1900 година

13.45 Светлана Стойчева (НАТФИЗ). Богомилските тежнения на Стефан Гечев

14.00 Валерия Йорданова (Регионална библиотека „Любен Каравелов" – Русе). Стефан Гечев във фондовете на Регионална библиотека „Любен Каравелов" до 1967 година

14.15 Юлиан Жилиев (Технически университет – София). Ерма Гечева и преводите ѝ на класически произведения от френски език

14.30 Стефан Артамонцев, Янис Лиолиос (София). Представяне на четириезичната културна платформа „Стефан Албертов Гечев"

 Дискусия: 14.45 – 15.15НАУЧЕН СЕМИНАР


„Дигитални ресурси в помощ на езиковедските изследвания

и обучението по български език"

Линк: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/mir-2c3-3em

 16.30 – 17.30

Лектор: проф. д-р Диана Благоева (Институт за български език при БАН)

Научният семинар е организиран от секция „Филология" към Съюза на учените, клон Русе
СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

8.10.2021 г.

18.00, Регионален исторически музей

 • Откриване на обновените експозиции в залите „Червен" и „Духовност", ет. 2

   

  Регионална библиотека „Любен Каравелов"
 • Документална изложба „Робувам само на свободата!..", посветена на 110 години от рождението на Стефан Гечев
 • Документална изложба „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви"

   
  ВИРТУАЛНИ РАЗХОДКИ

  Катедра „Български език, литература и изкуство"

  Университетска библиотека при Русенския университет
 • Виртуална изложба, посветена на Арнаудовите четения
 • https://docs.google.com/presentation/d/164PAlWgTyQhO_cubCp5QFMeh4bbFii09/edit#slide=id.p1

  Регионален исторически музей – Русе
 • Културно наследство на дунавските рибари. Общността в Лом и Орсоя
 • Дигитални колекции:
 • Послания на времето за автографите в личната библиотека на
  М. Арнаудов:
 • Стефан Гечев:
 •  Сайт, посветен на Стефан Гечев:

Арнаудовите четения ще се проведат в електронна среда чрез платформите ZOOM и Big blue button в съответните секции. Линковете са публикувани в програмата. С оглед на добрата организация, спазвайте началните часове на влизане във виртуалните зали на секциите.

 Участниците от секция „Езикознание" да изтеглят предварително безплатната версия на ZOOM.

Участниците в другите секции ще бъдат включени във виртуални зали чрез Big blue button, за който не се изисква предварителна регистрация.

 

* * *

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ФОЛКЛОР, ЛИТЕРАТУРА И

ЛИНГВИСТИКА „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ"

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" – РУСЕ

ФОНДАЦИЯ „СТЕФАН ГЕЧЕВ"


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим

на научния форум с международно участие  

ДВАНАДЕСЕТИ АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ,

който ще се проведе на 8 и 9 октомври 2021 г.

в Русенския университет „Ангел Кънчев".

 Работата на научната конференция ще бъде организирана

в следните секции:

 • Михаил Арнаудов – личност, идеи, творчество
 • Етнология и фолклор
 • Езикознание
 • Литературознание
 • Тематичен панел „140 години от рождението на Алберт Гечев. 110 години от рождението на Стефан Гечев"
 • Културология

Срок за подаване на заявки за участие: до 31.08.2021 година.

Срок за потвърждение на приетите заявки: до 20.09.2021 година.

Научните доклади, приети на заседанията на секциите и одобрени от редакционната колегия, ще бъдат отпечатани в АРНАУДОВ СБОРНИК, Том 12.

От февруари 2019 година „Арнаудов сборник" е включен

в Националния референтен списък на съвременни български научни издания

с научно рецензиране на НАЦИД.

Такса правоучастие – 30 лева.

Заплаща се чрез банков превод до 15 октомври 2021 г.

Банкова сметка:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ

Банка: ИНВЕСТБАНК АД – РУСЕ

BIC: BG97IORT73793100038200

IBAN: IORTBGSF

Основание: Арнаудови четения 2021, Име и фамилия на участника, Секция

Заявки за докладите се приемат на e-mail:

 • Секция „Михаил Арнаудов" : доц. д-р Велислава Донева, doneva_v@uni-ruse.bg
 • Секция „Етнология и фолклор": проф. д-р Николай Ненов, nenoff@abv.bg
 • Секция „Езикознание": доц. д-р Емилия Недкова, enedkova@uni-ruse.bg
 • Секция „Литературознание": ас. д-р Петя Абрашева, pabrasheva@uni-ruse.bg
 • Тематичен панел „140 години от рождението на Алберт Гечев. 110 години от рождението на Стефан Гечев": гл. ас. д-р Ренета Златева, rzlateva@uni-ruse.bg
 • Секция „Културология": гл. ас. д-р Ния Пенева, ndoneva@uni-ruse.bg

Разходите за пътни, дневни, нощувки и др. са за сметка на участника/ на изпращащата организация.

Русенският университет предлага настаняване и нощувка в хотелски условия във Второ студентско общежитие на достъпни цени.

За справки и резервация: 082/ 84-59-38.

Организаторите си запазват правото да променят формата на конференцията – от присъствена във виртуална, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени.

* * *

Излезе от печат том 11 на "Арнаудов сборник" (изд. "Лени-АН", Русе, 2020, 415 с.).

Съставители: доц. д-р Велислава Донева, гл. ас. д-р Никола Бенин, проф. д-р Николай Ненов, гл. ас. д-р Ния Пенева, доц. д-р Емилия Недкова.

Редакционна колегия: доц. д-р Мира Душкова. доц. д-р Велислава Донева, доц. д-р Емилия Недкова, доц. д-р Яна Пометкова, гл. ас. д-р Ния Пенева.

Редактор на английския текст: доц. д-р Цветелина Харакчийска

Изданието е включено в Националния референтен списък на съвременни научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

* * *

На 11 и 12.10.2019 г. в Русенския университет се проведоха Единадесетите Арнаудови четения. Работата на научния форум беше организилана в 5 секции: "Михаил Арнаудов – личност, творчество идеи”, „Фолклор и етнология”, „Културология”, „Литературознание” и „Езикознание”. Участваха изследователи хуманитаристи от Русенския университет, Софийския университет, Великотърновския университет, Шуменския университет, от БАН, от Новосадския университет - Сърбия, от Международната езикова школа „Нова Мова” - Украйна, историци и археолози от град Виница, Северна Македония. Пленарен доклад на тема „Изследване на съвременната литература в дигитална среда” представи проф.Ренета Божанкова (СУ „Кл.Охридски”). На четенията бяха презентирани 43 доклада. Като съпътстващо мероприятие на Арнаудовите четения се проведе семинар на тема: "Дигиталната хуманитаристика и съвременният университет". Водещ семинара беше проф. д-р Ренета Божанкова от Софийския университет. Опорни точки на семинара: Дигиталната хуманитаристика в глобална перспектива – история, центрове и организации;Дигиталната хуманитаристика и съвременните изследвания на текста; Електронното обучение и инструментите на дигиталната хуманитаристика; Дигиталната хуманитаристика в българските университети.

На 11 май 2019 г., Денят на Св. св. Кирил и Методий, в зала "Княз Александър I" в Регионалния исторически музей в Русе се проведе  Ден на специалност "Български език и история". Присъстваха студенти бакалаври от специалността, студенти от магистърската програма "Съвременна българистика и образование", преподаватели от Катедрата по български език, литература и изкуство, служители от музея и студенти по Програма Еразъм+, които участват в археологически разкопки, ръководени от РИМ.

Програмата на празника включваше:

1. Приветствие от декана на Факултет "Природни науки и образование", доц. д-р Десислава Атанасова.

2. Публична лекция на проф. Франсоа Руег, Университет Фрибург, Швейцария, на тема "Проучвания в Добруджа – динамика на процесите".
3. Споделяне на впечатления от обучението от Магистърската програма "Съвременна българистика и образование" от първите студенти по програмата.
4. Връчване на сертификати на британски студенти, археолози,  участници по Програма Еразъм+, по случай завършване на стажа си в РИМ.

Катедрата по български език, литература и изкуство изказва благодарност на директора на РИМ - Русе, проф. д-р Николай Ненов, както и на служителите на музея,, за гостоприемството!

На 20.03.2019 г. в Русенската Света митрополия бяха обявени победителите в конкурса за есе на тема "Ролята на християнските ценности в битието на младия българин". Жури в състав: проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор по  интернационализация и комуникационна политика, доц. д-р Мира Душкова от катедра „Български език, литература и изкуство" и г-н Огнян Узунов, представител на Русенската Св. Митрополия, оределиха най-добрите есета. Втора награда получи Памела Леонидова, студентка от спец. Български език и история, ІV курс.

На 21.11.2018 г. Катедра БЕЛИ проведе семинар на тема: "Модели на неформални практики". Участваха преподаватели от Русенския университет, учители и ученици от АЕГ "Гео Милев", от ОУ "Л. Каравелов, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ" и др. Семинарът е по програмата на научен проект по ФНИ на Катедрата за 2018 г. на тема: "Извънаудиторните дейности в обучението на студентите педагози".На 05.10.2018 г. Катедра БЕЛИ организира честване на 140-годишнината от рождението на акад. Михаил Арнаудов. Бе проведен научен семинар на тема: "Михаил Арнаудов през погледа на нашите съвременници". Присъства снахата на М. Арнаудов - г-жа Искра Арнаудова, представители на РБ "Л. Каравелов" - Русе, на Държавен архив - Русе, на РИМ - Русе. Беше представен Том 10 на Арнаудов сборник, току-що излязъл от печат. Съставители и редактори на сборника са колеги от катедрата. Присъстваха много почитатели на делото на акад. М. Арнаудов, заедно с които бе почетена паметта му.

На 15.05.2018 г. се проведе Вечер на специалност Български език и история. Водещ на вечерта бе доц. д-р М. Душкова, ръководител на проект по ФНИ на Катедра БЕЛИ за студентските извънаудиторни дейности. Бяха представени два вида извънаудиторни дейности на студентите от специалността. С презентация студентите Айхан Гафуров и Делян Саманджиев (ІV курс, спец. БИ) ни запознаха с работата на Лаборатория за изследване на езиковедското наследство на писателя Йордан Вълчев и с резултатите от своя труд. С друга презентация Диляна Бобокова (ІІІ курс, спец. БИ) ни представи Програма "Йовков и християнските добротели" (съвместно с Русенската св. Митрополия). На Вечерта присъстваха: представител на Русенската св. Митрополия, председателят на Общото събрание на Русенския университет, проф. д-р В. Пенчева, зам.-ректорите проф. д-р Д. Антонова и проф. д-р Ю. Попова, декана на ФПНО доц. д-р Д. Атанасова, много преподаватели и студенти.

На 24.04.2018 г. Катедрата по български език, литература и изкуство, съвместно с издателство "Лени-Ан", представи книгата "С мене само вятърът говори" на младата русенска поетеса, студентка от ІV курс в РУ, спец. "Български език и история", Миглена Цветкова. Събитието се състоя в читалнята на библиотеката на Русенския университет. Книгата беше представена от доц. д-р Руси Русев, редактор на стихосбирката, а също и от издателя,  Атанас Петров. Присъстваха преподаватели, студенти, членове на Сдружението на свободните писатели - Русе, близки на авторката. Студентки от спец. "Български език и история" прочетоха стихотворения от стихосбирката. 

На 12.12.2017 г. Катедрата по български език, литература и изкуство представи книгата "50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения". Книгата е резултат от разработването на проект по ФНИ  № 2017 - ФПНО - 01. В нея преподавателите от Катедрата разглеждат историята на Катедрата по периоди, международната, учебната и научната дейност, както и дейността на студентските клубове към Катедрата. Съставители и редактори на сборника са доц. д-р Яна Пометкова и доц. д-р Емилия Недкова. Тържеството води гл. ас. д-р Велислава Донева. Присъстваха ръководството на Русенския университет, ръководството на Факултета по природни науки и образование, настоящи и бивши колеги и възпитаници. Срещата продължи на чаша вино, в приятни разговори и спомени.

2017 на община Русе в категория „Образователна институция, преподавателски или научен екип" за активна дейност по съхраняване на българския език, история и култура и утвърждаване на град Русе като съвременен културен център. ЧЕСТИТО! 

На 26.04.2017 г. се проведе Вечер на специалност Български език и история, на която се отбеляза 15-годишнината на обучението по специалността  и  15 години ХУМАНИТАРИСТИКА в Русенския университет. Присъстваха бивши възпитаници, завършили специалност Български език и история, които разказаха за своята реализация, гости от РИМ - Русе и от Държавен архив - Русе, учители по български език и история от русенските училища,  ученици и учители от Тараклийски регион, Молдова, които са на обучение в Русенския университет и се обучават от Катедра БЕЛИ, както и настоящи студенти. Първия поздрав поднесоха студентите от клуб "Афект" с ръководител д-р П. Стефанова, които изпяха песен, композирана специално за празника от д-р П. Стефанова. Поздравителен адрес от името на ректора на Русенския университет, проф. д-р В. Пенчева, прочете проф. д-р Д. Антонова, зам.-ректор по НИД. Деканът на ФПНО, доц. д-р Д. Атанасова, награди отличниците.