​​​​Ръководител катедра: доц. д-р Мира Душкова
тел.: (+359 82) 888 612;
е-mail: mdushkova@uni-ruse.bg 

Русенски университет, ул. "Студентска" 8, 7017 , Русе, България