​​​​​​​​Структура

Академично ръководство

​​​​​Ректор:

проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов
тел. (082) 888-465
стая 1.311.3

Председател на Общото събрание:

акад. Христо Иванов Белоев, дтн
тел. (082) 888-588
стая 1.311.6

Зам.-ректор по учебната работа:

тел. (082) 888-457
стая 1.311.5

Зам.-ректор по научноизследователската дейност: 

доц. д-р Десислава Стоянова Атанасова
тел. (082) 888-249
стая 1.411.6

Зам.-ректор по международно сътрудничество:

доц. д-р инж. Галина Иванова Иванова
тел. (082) 888-255
стая 1.411.2

Помощник ректор: 

инж. Венцислав Иванов Димитров
тел. (082) 888-452
стая 1.326

Гл. секретар: 

доц. д-р инж. Таня Петкова Грозева​​ 

тел. (082) 888-258
стая 1.411.5

​​Факултет Декан

Аграрно-индустриален

доц. д-р инж. Калоян Стоянов

Машинно-технологичен

доц. д-р инж. Димитър Димитров

Електротехника, електроника и автоматика

доц. д-р инж. Вяра Русева

Транспортен

доц. д-р инж. Димитър Грозев

Бизнес и мениджмънт

проф. дн Милена Кирова
Природни науки и образование

проф. д-р Велизар ПавловЮридически

доц. д-р Кремена Раянова

Обществено здраве и здравни грижи

проф. дн Никола Събев

 

Филиал​​​ Директор

Филиал на Русенски университет в гр. Силистра​

доц. д-р Румяна Лебедова

Филиал на Русенски университет в гр. Разград

проф. дн Станка Тодорова Дамянова

​Филиал на Русенски университет в гр. Видин
проф. д-р Ивайло Стефанов Стоянов​Общо събрание


Зам.-председател: проф. дн Анелия Манукова

​ Контролен съвет: 

Председател: проф. дн Митко Николов