Идеята за създаване на филиал на Русенския университет във Видин е още от 2012 година, когато с решение на Академичния съвет са определени професионалните направления, в които ще се обучават студенти. Това са: Педагогика на обучението по двойка специалности, Информатика и компютърни науки, Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, Комуникационна и компютърна техника, Транспорт, корабоплаване и авиация и Общо инженерство.

През 2016 година с подписването на меморандум между управителите на областите по поречието на Дунав започва активната работа по създаването на филиала. С инициатива от Областната и Общинската администрация във Видин, с подкрепата на народните представители и бизнеса от региона и след интензивна кореспонденция с Министерството на образованието и науката, на 3 май 2017 година, с Постановление на Министерския съвет структурата е факт.

Проф. Велизара Пенчева, ректор на Русенския университет: „С разкриването на филиал във Видин на 3 май 2017 година вече имаме и нашия значим институционален принос за развитието на Дунавския регион. Русенският университет изгради българската Дунавска ос за висше образование и наука „Силистра-Русе-Видин", с разширение „Русе-Разград", която покрива широк спектър от професионални направления. Така Русе става ДУНАВСКАТА АКАДЕМИЧНА СТОЛИЦА на България, утвърждавайки своето извечно място на голямата река като европейски път на култура, ценности и духовно извисяване".