​​​Справки за заетост на Студентски общежития - Русе 

Kъм 12.10.2022г. ССО разполагат с 297 свободни места за настаняване

Справки за заетост на Студентски общежития - Разград