​​​Справки за заетост на Студентски общежития - Русе 

Kъм 18.01.2024 г. ССО разполагат със свободни места за настаняване

Справки за заетост на Студентски общежития - Разград