Класиране - Заповед 1081
Срок за настаняване:  от 1.09.2023г. до 15.09.2023 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СТАИ В СТУДЕНTСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА СТУДЕНТИ:

Вариант 1 – на хартиен носител във  съответната факултетна канцелария – до 18 август 2023 г.

Заявление-декларация със снимка – изтеглете, разпечатайте, попълнете и донесете в офиса
Разписка за платена такса от 9.33 лв. за подаване на документи за настаняване в СО  ; – каса на Русенски университет или по банков път;
Документите се представят на хартиен носител в  съответната факултетна канцелария  в работен ден до 18.08.2023.

Вариант 2 – по електронен път – до 18 август 2023г.

Заявление-декларация  със снимка – изтеглете, разпечатайте, попълнете и изпратете сканирано на vidimitrov@uni-ruse.bg
Разписка за платена такса от 9.33 лв. за подаване на документи за настаняване в СО  – заплащането става по банков път или чрез Еasy Pay;


В случай, че студентите не са платили таксата за запазване на стая, разписката с платена такса ще бъде изисквана наесен при получаване на индивидуалната заповед!

При плащане по банков път:

Банкова сметка:

Русенски университет "А. КЪНЧЕВ", ОББ – ТБ АД , Русе – Клон Възраждане, ул. "Плиска" 19
IBAN : BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF

Основание: Такса СО, три имена, фак №.

за повече информация:

Факултетни канцеларии

ВАЖНО!!! Индивидуалната настанителна заповед се получава от Факултетната канцелария след 28.08.2023г.  , записан ЗИМЕН семестър за учебната 2023-2024 г. и платена такса