Настаняване на студенти, редовно обучение  в студентските общежития към Русенски университет съгласно заповед N: 1081


Настаняване на студенти, редовно обучение  в студентските общежития към Русенски университет съгласно заповед N: 1637


Настаняване на студенти, редовно обучение  в студентските общежития към Русенски университет съгласно заповед N: 1490


Настаняване на студенти, редовно обучение  в студентските общежития към Русенски университет съгласно заповед N: 1456

Срок за настаняване:  до 26.09.2022 г. вкл.

Настаняване на студенти, редовно обучение  в студентските общежития към Русенски университет съгласно заповед N: 1423

Срок за настаняване:  до 26.09.2022 г. вкл.

Настаняване на студенти, редовно обучение  в студентските общежития към Русенски университет съгласно заповед N: 1300

Срок за настаняване:  до 20.09.2022 г. вкл.


Срок за настаняване:  до 15.09.2022 г. вкл.ВАЖНО!

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ФАКУЛТЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ С УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН  ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД./УВЕРЕНИЕТО СЕ ЗАВЕРЯВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА В КОРПУС N:2, ET. 2, СТ. 202.