​​​​Ежегодно, през м. май, във всички факултети и филиали на университета се провеждат научни сесии, в които участват основно студенти, а също и докторанти. Изнесените от тях доклади се публикуват на хартиен и електронен носител, и в сайта на сесията. При едно от своите посещения в Русенския университет министър Сергей Игнатов каза:​
"Университет, в който броят на сборниците със студентски доклади е почти колкото на сборниците с доклади от научната конференция, е „обречен" да успее."

   rector_s_Ignatov.png 

Линк към страницата на студентската научна сесия