Конференцията Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE) се организира от преподаватели на факултет Електротехника, електроника и автоматика към Русенския университет. Първото издание е през далечната 2002 г. Развитието на информационните и комуникационни технологии доведе до необходимостта от решаване на нови проблеми. Ето защо основната цел на конференцията е да предостави платформа за дискусия и обмен на идеи на учени, инженери, докторанти и бизнес организации в областите Енергия и Земеделие.

От 2020 г. IEEE Bulgarian section е технически спонсор на конференцията, а докладите, отговарящи на критериите за качество, се индексират в IEEE Xplore Digital Library.

                                                                                                            Линк към страницата на Международна конференция EE&AE