​​Семинарът се провежда ежегодно по инициатива на Русенския университет с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката. В неговата работа участват преподаватели от почти всички висши училища и колежи, а също и представители на институтите на БАН. На всеки семинар се представят и обсъждат тенденциите в развитието на електронното обучение и се споделят добри практики при използването на иновационни образователни технологии в сферата на висшето образование.

​Линк към страницата на националният семинар по електронно обучение