Конференцията по компютърни системи и технологии се провежда ежегодно, като в нея участват основно членове на европейските тематични мрежи, инициирани и коо​рдинирани от Русенския университет. Авторите на най-добрите доклади във всяка секция получават грамота от председателя на програмния комитет и кристален приз THE BEST PAPER. Трудовете на конференцията, подготвени в строго определен формат и съдържание, се издават от ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY (ACM) Inc. N.Y., USA, с ACM ISBN и поради това те се индексират от SCOPUS.  Copyright правата на издадените трудове са собственост единствено и само на издателя ACM Inc. Трудове се публикуват от издателя по три начина:
- електронно - в цифровата библиотека на ACM;
- на хартиен носител - за авторите;
- на хартиен носител - публично, но единствено и само за библиотеката на Конгреса на САЩ.
Трудовете на Comp​SysTech са американско издание.​

Линк към страницата на международната конференция CompSysTech