Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
катедра Транспорт Русенски университет "Ангел Кънчев"


Представяне и първо демонстрационно плаване на екологичния плавателен съд „HydRUforce“ 2021 г.

11.png12.png

Представяне на отбор HydRU на чуждестранни студенти по програма Еразъм 2021 г.
             9.png10.png

Участие на преподаватели в УЕБИНАР „ВОДОРОДНА МОБИЛНОСТ-НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ 2020 г.

5.png6.png

Участие на преподаватели и докторанти от катедрата в Научна конференция в Гърция 2019 г.

3.jpg4.jpg


Участие на преподаватели и докторанти от катедрата в Научна конференция в Полша 2019 г.
  1.jpg2.jpg


Обучение на служители от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в гр. Пловдив , 2015г.​

IMG_7105.JPGIMG_7081.JPG 

​​​​​

Участие в кръгла маса с представители от Европейския парламент Брюксел , БЕЛГИЯ 2012г.


Международна конференция Катовице, ПОЛША 2011г.

Катовице.jpg​​​Катовице1.jpg

Международен конгрес Питещ, РУМЪНИЯ 2011г.


Питещ.jpg 

Международна конференция - Белград, СЪРБИЯ 2011г.​


Сърбия.jpg ​Сърбия1.jpg

DAAAM International-World Simposium on Intellligent Manifacturing & Automation - Vienna, AUSTRIA 2011г.


Австрия.jpg Австрия1.jpg

Международна конференция - Нитра, СЛОВАКИЯ 2010г.

Словакия.jpg

Първа алумни среща " Балтийско-балканска мрежа за компетенции в логистиката " 04.2010г.

DSCI0147.JPGDSCI0150.JPG
 

DSCI0145.JPG 

НАУКАТА В ПОЛЗА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТЕН БИЗНЕС И НЕГОВИЯ КОНТРОЛ​ 2008г.​

link​

 

Ден на река Дунав

Катедрата участва с пленарен доклад и постер на студентска сесия "Река Дунав – вътрешноводния транспортен коридор на Европа", проведена в рамките на "Кръгла маса – река Дунав" по повод международния ден на река Дунав, организирани от Министерството на околната среда, Област Русе и РУ "Ангел Кънчев". Постерната презентация беше представена също и в Русенския университет на вниманието на университетската общественост.

image004.gif 

Студентски семинар "Транспортната система на България в началото на 21 век"

Студентският семинар 2005 бе проведен на 08.11.2005 г. от 11 часа в Заседателната зала в корпус 1 при Русенски университет "Ангел Кънчев" от студентите от факултет Транспортен.

image008.gif 
Състав на организационния комитет:
Председател: доц. д-р. Е. Маринов, Декан на ТФ
Секретар: д-р инж. Ас. Асенов
Членове: доц. д-р инж. М. Маринов, зам. декан на ТФ
доц. д-р инж. В. Пенчева, р-л катедра "Транспорт"
доц. д-р инж. Р. Иванов, р-л катедра "АТК"
маг. инж. А. Русева, докторант
инж. А. Пъшев, студент магистърска степен

Научен секретар: Проф. д-р инж. Д. Симеонов

На семинара присъстваха и представители от ръководството на РУ "Ангел Кънчев", в лицето на Г-н Ректора и Зам. Ректорите.

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"