Отбор HydRU racing team, с ръководител доц.Иван Белоев, започва робота по изграждането на петия прототип на градски тип автомобил, задвижван с водородна клетка. Тази година отборът, ще вземе участие на престижно европейско състезание за енергийна ефективност. Който проявява интерес към дейността на отбора може да се включи по всяко време. За контакти кабинет 20.22 тел. 082 888 605.

https://www.facebook.com/HydRU racing team/ 


         Академичен клуб "Четири колела", с ръководител доц. инж. Димитър Грозев, преподавател от катедра Транспорт. Клубът има страница във Facebook "Четири колела". Който проявява интерес към дейността на клуба може да се включи по всяко време. За контакти кабинет 5.19 тел. 082 888 231.

          https://www.facebook.com/"Четири колела"/


      Студентите от специалност ТУТ,  които имат проблеми  с обучението могат да се свържат за консултации със съответните си отговорници на групите или с ръководител катедра Транспорт - доц. Иван Белоев, корпус 20, 

кабинет 22.