​​​​​​​​

  
  
Размер на картина
  
  
Папка: 10 години катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ10 години катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ25.3.2014 г. 13:52
Папка: 4-та студентска научно-техническа изложба ЕЛЕКТРОНИКА4-та студентска научно-техническа изложба ЕЛЕКТРОНИКА25.3.2014 г. 11:54
Папка: Годишна Научна конференция на Русенския университет и СУБГодишна Научна конференция на Русенския университет и СУБ25.3.2014 г. 13:07
Папка: Дипломиране на випуск 2010Дипломиране на випуск 201025.3.2014 г. 10:39
Папка: Дни на отворените врати 2013Дни на отворените врати 201325.3.2014 г. 10:53
Папка: Дни на специалността и професионалната реализация на факултет ЕЕАДни на специалността и професионалната реализация на факултет ЕЕА25.3.2014 г. 12:50
Папка: Награждаване на отличилите се студенти, 2014Награждаване на отличилите се студенти, 201431.5.2014 г. 10:10
Папка: Роболига България 2013Роболига България 201325.3.2014 г. 13:21
Папка: Роботика и интелигентни системи 2013Роботика и интелигентни системи 201325.3.2014 г. 13:29
Папка: Среща с ученици във връзка със състезанието по Роботика в РУ, 2014Среща с ученици във връзка със състезанието по Роботика в РУ, 201431.5.2014 г. 10:05
Папка: Студентска и докторантска конференция - Нитра 2013Студентска и докторантска конференция - Нитра 201325.3.2014 г. 13:06
Папка: Студентска научна сесия 2013Студентска научна сесия 201325.3.2014 г. 11:02
Папка: Студентска научна сесия, 2014Студентска научна сесия, 201431.5.2014 г. 10:08
​​