Катедра "Телекомуникации" е създадена през 2000 година по препоръка на Акредитационната комисия за програмна акредитация на специалността "Телекомуникационни системи" /ТС/. Катедрата е приемник на дейността на функционално звено Комуникационна техника и технологии към катедра "Електроника и комуникации", отговарящо за обучението на специалност ТС от 1992 до 2000 година.