Почетна научна лекция на тема "The 3D technologies in the Scientific and Educational Activities of the Higher Education Institutions",
 30 Януари 2024

   Проф. Пламен Захариев, проф. Героги Христов и доц. Нина Бенчева ще изнесат почетна научна лекция на тема "The 3D technologies in the Scientific and Educational Activities of the Higher Education Institutions". Събитието ще се проведе на 30-ти Януари 2024 г. в Университет Чулалонгкорн (Chulalongkorn University) в Бангкок, Тайланд и е част от серията почетни лекции, които се организират от Международната научна асоциация по Електротехника, Електроника, Компютърни, Телекомуникационни и Информационни технологии (Electrical Engineering, Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association) - ECTI.
   Взаимодействието между Русенски университет "Ангел Кънчев" и Университет Чулалонгкорн датира от 2020 г. През 2022 г. между двете институции бе подписан меморандум за сътрудничество в сферата на образованието и научните изследвания, както и институционално споразумение за обмен на преподаватели, докторанти и студенти. На база на тези споразумения, през настоящата година в Русенски университет ще се обучават двама студенти от Университет Чулалонгкорн, а двама от техните преподаватели ще преминат краткосрочни обучения и специализации. Двата университета бяха дългогодишни партньори в изпълнението на дейностите по проект №609854-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2 CBHE-JP ASEAN FACTORI 4.0, който бе финансиран по програма Erasmus+ и имаше за цел изграждането на разпределен Център за върхови постижения в сферата на индустриалната автоматизация в седем университета от Лаос, Камбоджа и Тайланд.
   Тематика на лекцията на проф. Пламен Захариев, проф. Героги Христов и доц. Нина Бенчева е свързана с 3D технологиите, приложението на методите за 3D сканиране и 3D принтиране в научните и образователни процеси на Русенски университет, както и с дейностите по дигитализация, визуализация и популяризиране на културно, историческо и природно наследство, с които те се занимават в Центъра за Върхови Постижения (ЦВП УНИТе - Русе), който бе изграден към Русенски университет в рамките на Проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­-обществото“ (Проект УНИТе), финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
      2024-01-30 Среща.jpg


Проведени са два обучителни STEM курса с преподаватели от основни и средни училища в Община Русе,
 16 Декември 2023

   Научният екип по Проект УНИТе организира и проведе в периода 28.10.2023 г. - 16.12.2023 г. два обучителни STEM курса с преподаватели от основни и средни училища в Община Русе. Събитията бяха реализирани по идея и със съдействие на Центъра за ученическо техническо и научно творчество - Русе (ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе).
   Обучителният курс "Роботика с micro:bit" е насочен към учениците от 3-ти и 4-ти клас и им позволява да прилагат принципите на блоковото програмиране не само за решаване на различни математически задачи, но и за управление на мини-роботи, за участие в различни занимателни игри и за забавление. В занятията от курса се използват микроконтролерите micro:bit и мини-роботите micro:maqueen.
   Обучителният курс "Блоково програмиране на дронове" е съобразен с учебните програми на учениците от 6-ти и 7-ми клас и им предоставя един интересен и иновативен начин за решаване на математически и практически задачи чрез блоково програмиране на мини-дронове DJI Tello.
   В провеждането на двата курса участваха повече от 20 учители, а техни лектори бяха преподаватели от Катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев". През следващите месеци, всички преминали през двата курса на обучение ще имат възможността да интегрират и приложат придобитите знания в реални занятия с ученици от основните и средни училища в Община Русе, както и в предлаганите от ЦУТНТ-Русе курсове.
     2023-12-16 Курсове учители 1.jpg2023-12-16 Курсове учители 2.jpg
     2023-12-16 Курсове учители 3.jpg2023-12-16 Курсове учители 4.jpg


Участие в международен научен семинар от серията International Community of Practice in Teaching & Learning (I-CoP in TL)т,
 13 Декември 2023

   На 13.12.2023 г., екип от Катедра "Телекомуникации" на Русенски университет "Ангел Кънчев" взе участие в международен научен семинар от серията International Community of Practice in Teaching & Learning (I-CoP in TL).
   Семинарите се организират два пъти месечно от Техническия университет Петронас в Малайзия и имат за цел представянето на интересни научни теми и новости от сферата на образованието и технологиите. По традиция в тези събития се правят презентации както от представители на домакините, така и от гост-лектори, с което се промотира международното сътрудничество между Техническия университет Петронас и научни и образователни организации от целия свят. Събитието на 13-ти Декември 2023 се проведе безпроблемно онлайн, независимо от разстоянието от близо 8500 км между двата университета и 6-те часа времева разлика.
   В рамките на семинара бяха представени общо три теми. От страна на домакините, инж. Suhaila Badarol Hisham направи презентация относно възможностите за използване на Японски комикси (manga) в образователните процеси от областите на математиката, теорията на вероятностите и инженерните науки, а доц. Nasreen Badruddin представи подход за провеждане на онлайн изпити чрез използването на Safe Exam Browser, с който се цели избягване на възможностите за решаване на онлайн тестове с помощта на различни електронни инструменти или системи с изкуствен интелект, като например ChatGPT.
   От страна на Катедра "Телекомуникации" на Русенски университет "Ангел Кънчев" бе представена темата "3D технологиите в научните и образователните дейности на висшите училища". В рамките на презентацията бяха показани различни примери за приложението на 3D технологиите в образованието и науката и бяха дадени реални примери от научните и приложни дейности на преподаватели от катедрата. Представен бе още и новооткритият Център за Върхови Постижения (ЦВП) по Проект УНИТе, както и проведените дейности за дигитализация на културното и историческо наследство по проектите ROBG-9 ARCHIVE (Archiverobg) и ROBG-499 LIVE (Liverobg).
   По време на дискусиите след презентациите бяха обсъдени различни възможности за сътрудничество между двете висши училища, разработването на съвместни проекти и научни публикации, както и предстоящите студентски и преподавателски мобилности по програма Erasmus+, които предстои да се реализират за втора поредна година. За финал, преподавателите от Катедра "Телекомуникации" на Русенски университет "Ангел Кънчев" бяха поканени да участват отново в международен научен семинар от серията International Community of Practice in Teaching & Learning, който от Техническия университет Петронас планират да се проведе през следващите няколко седмици.
     2023-12-13 COP project 1.jpg
     2023-12-13 COP project 2.jpg


Обучителни семинари на тема "Приложение на 3D технологиите за намаляване на въглеродния отпечатък",
 11 Декември 2023

   На 11.12.2023 г., преподаватели от Катедра "Телекомуникации" на Русенски университет "Ангел Кънчев" посетиха СУ "Панайот Волов" - гр. Бяла и Професионална гимназия - гр. Бяла, където проведоха обучителни семинари на тема "Приложение на 3D технологиите за намаляване на въглеродния отпечатък". Пред учениците бяха демонстрирани още различни роботизирани платформи и безпилотни летателни апарати, както и методите за управлението им посредством алгоритми за компютърното зрение и различни визуални маркери.
     2023-12-11 СЕминар 1.jpg2023-12-11 СЕминар 3.jpg


Учители и ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“ - гр. Разград  посетиха Русенски университет "Ангел Кънев".,
 07 Декември 2023

   На 7-ми Декември 2023 г., учители и ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“ - гр. Разград бяха на посещение в Русенски университет "Ангел Кънев". За гостите бе организиран и проведен обучителен семинар на тема „Приложение на 3D технологиите за намаляване на въглеродния отпечатък“, на който лектори бяха преподаватели от Катедра "Телекомуникации".
   След приключването на семинара, учениците и учителите имаха възможността да разгледат кампуса на университета, както и да се запознаят с възможностите за обучение, които Русенската Алма Матер предлага.
   В новооткритият Научно-изследователски комплекс на Русенски университет "Ангел Кънчев", гостите от Разград имаха възможността да разгледат иновативни разработки от сферите на автомобилната индустрия, зелените технологии, безпилотните летателни апарати и роботиката.
   Учениците и учителите от НПТГ „Шандор Петьофи“ - гр. Разград посетиха и Центъра за върхови постижения (ЦВП-УНИТе), където се запознаха с новите технологии и тенденциите в сферата на 3D сканирането, 3D принтирането и кинематиката, както и с начините за създаване на цифрово и анимирано съдържание.
     2023-12-07 Ученици 1.jpg2023-12-07 Ученици 2.jpg


Нова научноизследователска база и Център за върхови постижения в Русенски университет,
 22 Ноември 2023

   Разговор в студиото на Знание.БГ с академик Христо Белоев и доц. Десислава Атанасова за новия Университетски Научно-Изследователски Комплекс (УНИКОМП) и Центъра за Върхови Постижения (ЦВП) на Русенски университет "Ангел Кънчев".  
     2023-11-22 Разговор Белоев 2.PNG2023-11-22 Разговор Белоев 1.PNG


Изкуствен интелект и Виртуална реалност, КСТ, Университет "Проф. Асен Златаров",
 17 Ноември 2023

   Научни екипи от Русенски университет "Ангел Кънчев" и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас съвместно осъществиха поредната си серия от дейности по дигитализация на историческо, културно и природно наследство. Инициативата е част от активностите по Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01  „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – УНИТе. Този път обект по дейностите за дигитализация бе бургаският храм „Св. Св. Кирил и Методий“. 
   Чрез 3D скенери със структурирана светлина Artec Leo, Artec Space Spider и Artec Eva Pro, както и чрез лазерния скенер Scantech KSCAN-Magic специалистите успяха да създават модели на голяма част от фризовете и екстериорните елементите от фасадата на църквата „Св. Св. Кирил и Методий“. Благодарение на модерното оборудване бяха дигитализирани и матриците към съответните елементи, изработени при реставрацията на храма, завършена през тази година от фирма „Еко арт инженеринг“ ООД.
   Катедралният храм "Св. св. Кирил и Методий" е един от символите на Бургас. Строен е през 1897 - 1907 г. по планове на италианския архитект Рикардо Тоскани. Храмът е от типа трикорабна базилика. Орнаментиката на фасадната пластика на храма е една от най-богатите в България, но и трудни за възстановяване поради характеристиката на материала – т. н. айтоски камък или андезитен туф. Вътрешността на катедралата се разделя от пет двойки носещи мраморни колони. Главният купол се извисява върху висок дванадесетстенен барабан с прозорци. Върху красивия витраж на главния вход на катедралата са изобразени Кирил и Методий. Уникалните стенописи са дело на известните български художници проф. Гюдженов и Кожухаров, автори и на стенописите в църквата "Св. Александър Невски" в София.
   По време не реставрацията на храма са били свалени от фасадата 57 отпечатъка, от които са изработени 58 калъпа, отлети и монтирани са на фасадата над 1200 елемента. Фасадата на храма е реставрирана и всички елементи по нея, които влиянието на времето бе увредило, вече са в автентичния си вид.
   Създадените 3D модели от научните екипи на Бургаския и Русенския университет, ще бъдат съхранение в дигитални архиви и при необходимост могат да бъдат използвани за изработката на нови матрици и елементи за фасадата. Една от целите на тази инициатива е да се демонстрира възможността за създаване на дигитални образци на екстериорните елементи, чрез директно 3Д сканиране, без необходимост от създаване на отпечатъци, което е скъпа и бавна процедура. Някои от дигиталните модели, ще бъдат използвани за създаване на сувенири и други промоционални продукти.
   Инициативата по заснемането е на кмета на Община Бургас Димитър Николов, която бе прегърната от фирмата-изпълнител и учените от двата университета.
   Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – #УНИТе се осъществява по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейските фондове за регионално развитие (ЕФРР). Партньори в проекта са СУ „Св. Кл. Охридски“, Технически Университет - София, Русенски университет "Ангел Кънчев", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
     2023-11-17 Заснемане.jpg2023-11-17 Заснемане 2.jpg


Международната конференция “Innovative approaches for ensuring sustainability of the prevention measures against disasters in the Black Sea Basin”,
 2 Ноември 2023

   В периода 31 Октомври - 2 Ноември 2023 г., в гр. Бургас се проведе международната конференция “Innovative approaches for ensuring sustainability of the prevention measures against disasters in the Black Sea Basin”, която бе организирана в рамките на Проект Co-PREVENT - "Cooperation for disaster prevention and environmental monitoring in BSB" (Co-PREVENT Project). В събитието участие взеха представители на държавни институции, научни организации и бизнес компании от България, Молдова, Гърция и Турция.
   Екип от Катедра "Телекомуникации" на Русенски университет "Ангел Кънчев" взе участие в събитието и представи презентация на тема "Innovative solutions for early detection and assessment of forest fires in the Balkan-Mediterranean area using terrestrial cameras, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Artificial Intelligence (AI)" ("Иновативни решения за ранно откриване и оценка на горски пожари в Региона Балкани-Средиземно море чрез наземни камери, безпилотни летателни апарати и Изкуствен интелект").
   По време на конференцията бе представена и безпилотната летателна платформа ALTi Transition F, която бе закупена от Русенски университет в рамките на международния проект SFEDA (SFEDA Balkan-Mediterranean), и която се използва от Катедра Телекомуникации за научно-изследователски и експериментални цели.
     2023-11-02 Конф 1.jpg2023-11-02 Конф 2.jpg


62-рата годишна международна научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе,
 27 Октомври 2023

   Днес, 27.10.2023 г., се проведе 62-рата годишна международна научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе. Събитието премина под наслов „Нови индустрии, дигитална икономика, об­щест­во – Проекции на бъдещето“ – VI". Програмата на конференцията включва представянето на повече от 390 научни доклада, които са обособени в 47 секции и 30 тематични направления.
   В Секция FRI-2G.302-1-CCT2 "Комуникационни и компютърни технологии", която се проведе от 14:00 часа в зала 2Г.302 на Русенски университет, бяха представении общо 9 доклада с автори от университети и научни организации в България и Египет.
   2023-10-27 РУ конф 1.jpg2023-10-27 РУ конф 2.jpg


Ученици и учители от СУ "Тодор Кирков" посетиха Русенски университет "Ангел Кънчев",

 27 Октомври 2023

   Днес (27.10.2023 г.) на посещение в Русенски университет "Ангел Кънчев" бяха ученици и учители от СУ "Тодор Кирков" - гр. Ловеч. Преподаватели от Катедра "Телекомуникации" проведоха с тях специализиран обучителен семинар на тема "Съвременни области на приложение на изкуствения интелект, 3D технологиите и безпилотните летателни апарати".
   След приключването на семинара, учениците от гр. Ловеч имаха възможността да разгледат кампуса на университета, както и да се запознаят с възможностите за обучение, които се предлагат във Факултет "Електротехника, Електроника и Автоматика", както и в другите факултети на университета.
   Сътрудничеството между СУ "Тодор Кирков" - гр. Ловеч и Русенски университет "Ангел Кънчев" се осъществява по инициатива на учители от училището и благодарение на проф. Георги Христов, който е негов бивш възпитаник. По-рано през годината, преподаватели от Катедра "Телекомуникации" посетха училището и представиха пред учениците и учителите различни роботизирани платформи, STEM решения и безпилотни летателни апарати.
   2023-10-27 Ученици Ловеч 1.jpg2023-10-27 Ученици Ловеч 2.jpg


Ученици и преподаватели от Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ (гр. Плевен) посетиха Русенски университет "Ангел Кънчев", 

23 Октомври 2023

   На 23.10.2023 г., ученици и преподаватели от Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ (гр. Плевен) посетиха Русенски университет "Ангел Кънчев" и имаха възможност да се запознаят с кампуса на университета, със специалностите, които те биха могли да изучават в Русе, както и със съвременната материална и сградна база.
   За учениците и учителите бе изключително интересно да посетят част от лабораториите в Университетския научно-изследователски комплекс (УНИКОМП), където имаха възможност да разгледат иновативни разработки в сферата на транспорта, комуникациите, 3D технологиите и др.
   Посещението е резултат от дългогодишното сътрудничество на Русенски университет "Ангел Кънчев" и Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ в гр. Плевен. По-рано тази година, преподаватели от университета посетиха за пореден път училището, където представиха презентация на тема "Как 3D технологиите допринасят за намаляване на карбоновия отпечатък?".
     2023-10-23 Гимназия Плевен 1.jpg2023-10-23 Гимназия Плевен 2.jpg


Катедра "Телекомуникации" на Русенски университет „Ангел Кънчев“ се включи в Седмицата на рециклирането,
 18 Октомври 2023

   На 18.10.2023 г. представители на Катедра "Телекомуникации" на Русенски университет „Ангел Кънчев“ се включиха в провеждането на Седмицата на рециклирането, която се организира по инициатива на Екопак. Проф. д-р инж. Георги Христов и ас. инж. Георги Георгиев представиха пред преподаватели и ученици от шести клас на ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе интерактивна презентация на тема “Видимото и невидимото в света на опаковките”. Освен самата презентация, преподавателите от Русенски университет „Ангел Кънчев“ бяха подготвили и интересна тематична викторина, в която всеки участник имаше възможност да получи 3D принтиран сувенир.
     2023-10-18 РЕцикл 1.jpg2023-10-18 РЕцикл 2.jpg


Научни екипи на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ дигитализират културното, историческото и природното наследство в Община Бургас,
 18 Октомври 2023

   Инициатива по дигитализация на културното, историческото и природното наследство в Община Бургас се осъществи съвместно от научни екипи на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. 
   Процесите по дигитализация са част от дейностите по Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01  „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – УНИТе (Проект УНИТе).
   Екипът от Русенски университет "Ангел Кънчев" се ръководеше от проф. д-р инж. Георги Христов, ръководител на Катедра Телекомуникации, а домакините се представляваха от гл. ас. д-р Радовеста Стюърт – изследовател от бургаския университет.

     2023-10-18 digitalizacia1.jpg2023-10-18 digitalizacia 2.jpg


Катедра "Телекомуникации" проведе образователни семинари с ученици,
 04 Октомври 2023

   Учебната година започна едва преди три седмици, но с нейното начало започнаха и превърналите се в традиция за Катедра Телекомуникации образователни семинари с ученици.
   Първите две училища в нашия списък за провеждане на тези семинари бяха СУ Тодор Кирков - гр. Ловеч и Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен. 
   Екип от Катедра Телекомуникации посети двете училища на 4-ти Октомври и представи пред учениците и техните учители презентация на тема "Как 3D технологиите допринасят за намаляване на карбоновия отпечатък?". Проведени бяха и демонстрации по дигитализация на обекти и хора с 3D скенери.
   През следващите седмици предстои учениците от двете училища да посетят Русенски университет "Ангел Кънчев" и да се запознаят с материалната база и възможностите за обучение в университета.
     2023-10-04 Семинари 1.jpg2023-10-04 Семинари 2.jpg
     2023-10-04 Семинари 3.jpg2023-10-04 Семинари 4.jpg


Заключителна конференция по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България,
 03 Октомври 2023

   На 3-ти Октомври 2023 г., в гр. Балчик се проведе заключителната конференция по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България Interreg Romania-Bulgaria Programme.
   Събитието бе открито с встъпителни думи от г-н Aurel-Dragoș Draghescu, зам. секретар на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация (МРРПА) на Република Румъния, г-жа Camelia Coporan, зам. главен директор в МРРПА и г-жа Iulia Hertzog, ръководител на Управляващия орган за програмата Interreg V-A Румъния-България. Поздравителен адрес направиха още г-жа Ангелина Тодорова-Бонева, зам. министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Република България и г-н Милен Обретенов, началник отдел „Наблюдение, оценка и програмиране“ към ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ.
   Събитието продължи с представяне на успешни дейности, резултати и проекти, които са били финансирани по програмата Interreg V-A Румъния-България.
   За нас е голямо удоволствие и чест, че проектите ROBG-9 ARCHIVE (Archiverobg) и ROBG-499 LIVE (Liverobg), в които Русенски университет "Ангел Кънчев" бе водещ партньор, бяха избрани измежду всичките 172 проекта, които са финансирани по програмата, и бяха сред петте представени по време на конференцията.
   По време на събитието имахме също и възможността да представим и демонстрираме част от закупеното по проектите оборудване -  360-градусови VR камери, 3D скенери и безпилотни летателни апарати. Всички участници в събитието успяха да се насладят на интерактивните книги с добавена реалност, които бяха подготвени по проект ROBG-9 ARCHIVE, както и да разгледат във виртуална реалност реализираните в рамките на двата проекта 3D модели на обекти с историческа и културна стойност от трансграничния регион между България и Румъния.
   Проект ROBG-9 "Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния" (ARCHIVE) беше осъществен в периода Април 2016 г. - Октомври 2017 г., като партньори в консорциума по проекта бяха Русенски университет „Ангел Кънчев“ (водещ партньор), Регионален исторически музей - Русе и Музеят за национална история и археология в Констанца, Румъния.
   Проект ROBG-499 “Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България” (LIVE) беше осъществен в периода Декември 2018 г. - Октомври 2021 г.. В проект LIVE участваха Русенски университет „Ангел Кънчев“ (водещ партньор), Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей - Силистра, Исторически музей – Кълъраш, Исторически музей – Дробета-Турну Северин.
     2023-10-03 VA Trans Ro Projects 1.jpg2023-10-03 VA Trans Ro Projects 2.jpg
     2023-10-03 VA Trans Ro Projects 3.jpg2023-10-03 VA Trans Ro Projects 4.jpg
   

Европейската нощ на учените в Русенски университет "Ангел Кънчев",
29 Септември 2023

   За поредна година преподаватели от Катедра Телекомуникации се включиха в провеждането на събитията от Европейската нощ на учените.
   На 29.09.2023 г. в залите на Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе събитието К-TRIO ЗА ДЕЦА: Учен за един ден, в което представители на катедрата представиха разработки на лаборатория "Промишлени комуникации и безжични технологии" и демонстрираха възможностите на 3D скенерите.
   Честването на Европейската Нощ на учените продължи в Регионална библиотека "Любен Каравелов" - гр. Русе, където екип от Катедра "Телекомуникации" представи презентация на тема "Как 3D технологиите допринасят за намаляване на карбоновия отпечатък". Всички участници в събитието, които отговориха на зададените от лекторите въпроси, получиха 3D принтирани фигурки, пресъздаващи "въглеродния отпечатък" по атрактивен начин. Проведени бяха и демонстрации по 3D сканиране на инженерни детайли и по дигитализация на присъстващи в залата хора.
   Последното събитие от Европейската нощ на учените за 2023 бе озаглавено К-TRIO ЗА ДЕЦА: НАУКАТА Е МАГИЧНА И ВЪЛНУВАЩА и се проведе на 30.09.2023 в двора на Русенски университет "Ангел Кънчев". Катедра "Телекомуникации" се включи в събитието с демонстрации на различни видове безпилотни летателни апарати.
     2023-09-29 Eu night.jpg2023-09-29 Eu night 2.jpg


Абсолвентите от випуск 2023 на Русенския университет получиха своите дипломи,
 29 Септември 2023

   Днес, 29.09.2023г., се проведе официалната церемония „Промоция на випуск 2023" в Канев център на Русенския университет. Общо 1096 абсолвенти получиха дипломите си от Русенската Алма Матер. Ректорът на Русенския университет – академик Христо Белоев лично връчи дипломите на 14 пълни отличници и 53 първенци на специалности. Равносметката за академичната 2022-23 година е 1284 дипломирани студенти.
  DSC_0896.JPG20230929_110540.jpg


Участие в заключителната конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“,
 21 Септември 2023

   Русенският университет участва със свой представител в заключителната конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, изпълняван от Българската телеграфна агенция с подкрепата на Европейската комисия. Форумът бе открит от генералния директор на БТА - г-н Кирил Вълчев. Участниците в конференцията обсъдиха икономическото, социалното и териториалното сближаване, кохезионната политика за подпомагане и развитие на регионите и за подобряването на качеството на живот на гражданите.
   Доц. д-р Десислава Атанасова - заместник-ректор по Интернационализация и комуникационна политика представи сътрудничеството на Русенския университет по европейски програми с общини, регионални и национални организации по основни приоритети в областта на науката и образованието, социалната справедливост и други. Представени бяха и резултатите от работата на университета по проекти, финансирани от кохезионните фондове и други национални и международни програми.
   Видео клип на БТА, който отразява малка част от проектните дейности и резултатите от тяхното изпълнение, можете да видите тук: Кохезионната политика подпомага развитието на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и на целия регион.

         2023-09-21 РУ копрус.PNG


Тържественото откриване на новата 2023/2024 учебна година в Русенски университет „Ангел Кънчев“,

 18 Септември 2023

   На 18 Септември тържествено бе открита новата учебна година в Русенски университет.
     20230918_101153.jpg 


Среща по проект ASEAN FACTORI 4.0 в гр. Сием Рийп (Siem Reap), Камбоджа,
 25 Август 2023

   В периода 21-24 Август 2023 г., в гр. Сием Рийп (Siem Reap), Камбоджа, се проведе последната (присъствена) среща по проект ASEAN FACTORI 4.0. Домакини на събитието са Royal University of Phnom Penh (RUPP) и Institute оf Technology оf Cambodia (ITC).

   На 25 Август 2023 г. в гр. Сием Рийп (Камбоджа) се проведе кръгла маса на тема "Индустрия 4.0". Събитието бе организирано по проект ASEAN FACTORI 4.0, като в него участие взеха представители на всички университети-партньори в проекта. Русенски университет "Ангел Кънчев" бе представен от доц. Нина Бенчева (институционален координатор за проекта), проф. Георги Христов (ръководител на катедра Телекомуникации) и доц. Пламен Захариев.

   В събитието участваха още д-р Хул Сеингенг (зам. министър-председател и министър по индустрията, науката, технологиите и иновациите на Камбоджа), г-н Рат Сара (ръководител на Дирекцията за продължаващо обучение в Министерството на образованието, младежта и спорта на Камбоджа), г-н Вироте Савангчанге (изпълнителен директор на RMA Automotive - Камбоджа) и г-н Феурн Фали (главен изпълнителен директор на VP.Start Technology). По време на кръглата маса бяха представени резултатите от изпълнението на проекта, разработените учебни програми и двете лаборатории за индустриална автоматизация, които бяха изградени в университетите-партньори в проекта от Камбоджа. Обсъдени бяха също тенденциите и програмите за развитие на индустриалната автоматизация в Камбоджа, както и възможностите за връзка между академичните институции и представителите на бизнеса.

   Кръглата маса бе предшествана от четиридневна финална мениджмънт среща на партньорите в проекта, която имаше за цел обсъждане на възможностите за популяризиране на резултатите от проекта, планиране на бъдещи сътрудничества и т.н.

   Проект ASEAN FACTORI 4.0 е финансиран по програма Erasmus+ с №609854-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2 CBHE-JP и има за цел изграждането на разпределен Център за върхови постижения в сферата на индустриалната автоматизация в седем университета от Лаос, Камбоджа и Тайланд. Изпълнението на дейностите по проекта ще продължи до средата на м. Януари 2024 г. В проекта участват още проф. Пламен Даскалов и доц. Цветелина Георгиева от Катедра Автоматика и мехатроника на Русенски университет "Ангел Кънчев".

     2023-08-24 Asean Factory 1.jpg2023-08-24 Asean Factory 2.jpg

     2023-08-24 Asean Factory 3.jpg2023-08-24 Asean Factory 4.jpg


В Университет Соупханоувонг (Souphanouvong University), в гр. Луанг Прабанг, НДР Лаос, се проведе кръгла маса на тема "Индустрия 4.0",
 04 Август 2023

   На 4-ти Август 2023 г. в Университет Соупханоувонг (Souphanouvong University) в гр. Луанг Прабанг (НДР Лаос) се проведе кръгла маса на тема "Индустрия 4.0". В събитието участие взеха доц. д-р Сайкхонг Сайнасин (Saykhong Saynasine), генерален директор на отдела за висше образование в Министерството на образованието и спорта на НДР Лаос, доц. Кхамфи Шишаван (Khamphay Sisavanh), президент на университета, г-н Леонгуен Чантабъри (Leongeun Chanthaboury), директор на ВЕЦ Намкхан, г-жа Тингли Сортхепфитхак (Tingly Sorthepphithack), мениджър на фирма Аутоуърлд, доц. Хамед Яхoуй (Hamed Yahoui), ръководител на проект ASEAN FACTORI 4.0, представители на университетите партньори в проекта, представители на фирми, преподаватели и студенти. От страна на Русенски университет "Ангел Кънчев" в кръглата маса участие взеха проф. Георги Христов и доц. Пламен Захариев от катедра Телекомуникации.

   По време на събитието бяха представени дейностите по проект ASEAN FACTORI 4.0, резултатите от изпълнението на проекта в трите университета от Лаос и изградените лаборатории за провеждане на образователни дейности и изследвания в сферата на индустриалната автоматизация. Обсъдени бяха нуждите на бизнеса, както и възможностите за обучение в сферата на индустриалната автоматизация, които висшето образование в Лаос предоставя.

   Взаимодействието между Русенски университет "Ангел Кънчев" и Университет Саванакхет (Savannakhet University) бе оценено като изключително ползотворно и полезно, както от страна на представителите на лаоския университет, така и от страна на организаторите на събитието и Министерството на образованието и спорта на НДР Лаос.

     2023-08-04 Индустрия 4.0 -1.jpg 2023-08-04 Индустрия 4.0 -2.jpg


19-та партньорска среща по проект ASEAN FACTORI 4.0,
 03 Август 2023

   В периода между 31-ви Юли и 3-ти Август 2023 г. в гр. Луанг Прабанг (Luang Prabang) в НДР Лаос се проведе 19-тата партньорска среща по проект ASEAN FACTORI 4.0. В срещата взеха участие представители на всички десет университета от консорциума на проекта - три от Лаос, два от Тайланд, два от Камбоджа, два от Франция, както и Русенски университет "Ангел Кънчев", който бе представен от проф. Георги Христов и доц. Пламен Захариев от Катедра Телекомуникации. 

   По време на срещата бяха обсъдени текущите задачи, нивото на изпълнение на дейностите по проекта и предстоящите събития. Акцент бе поставен върху представянето на структурата и съдържанието на част от отчетните доклади, които консорциума трябва да представи пред Европейската Комисия. Тези доклади включват проведените в рамките на проекта проучвания и анкети, разработените педагогически материали, изграденият Център за компетентност в сферата на индустриалната автоматизация, създадените лаборатории за практически упражнения и обучение в шест от азиатските университети, създадената мрежа между академични и бизнес организации, реализираните научни публикации и др. Представените от Русенски университет дейности и материали получиха изключително висока оценка от всички партньори, включително и от ръководството на консорциума (от Université Claude Bernard Lyon във Франция). 

   По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за продължаване на сътрудничеството между партньорите в проекта. Университетите от Лаос (National University of Laos, Savannakhet University и University of Health Sciences) изразиха своето желание и готовност за сключване на билатерални споразумения по програма Erasmus+ с Русенски университет "Ангел Кънчев", за да може през следващите години да се реализират студентски и преподавателски мобилности. Обсъдени бяха още и възможностите за сътрудничество в сферата на научните изследвания, образованието и публикационната дейност, както и механизмите и изискванията за създаване на съвместни магистърски програми.

   Проект №609854-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2 CBHE-JP ASEAN FACTORI 4.0 е финансиран по програма Erasmus+, като от Русенски университет "Ангел Кънчев" в него участват проф. Георги Христов, доц. Нина Бенчева и доц. Пламен Захариев от катедра Телекомуникации, както и проф. Пламен Даскалов и доц. Цветелина Георгиева от Катедра Автоматика и мехатроника.

     2023-08-03 ASEAN FACTORI 1.jpg2023-08-03 ASEAN FACTORI 2.jpg


Посещение в Йорданския университет за наука и технологии - Jordan University of Science and Technology (JUST),
 21 Юли 2023

   В периода 17-21 Юли 2023 г., проф. Георги Христов, доц. Нина Бенчева и доц. Пламен Захариев бяха на работно посещение в Йорданския университет за наука и технологии (Jordan University of Science and Technology - JUST). В рамките на визитата, преподавателите от Катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев" се срешнаха с представители на академичната общност, ръководствaтa на катедрите по Електротехника (Electrical Engineering) и Компютърни науки (Computer science), преподаватели, служители и студенти в университета. Проведени бяха срещи с ръководството на университетската библиотека и международен отдел в JUST. Изключително полезно и интересно бе и посещението на Центъра по върхови постижения в сферата на иновативните проекти (Center of Excellence for Innovative Projects) към JUST. Проведена бе и среща с ръководството и главния секретар на научно-изследователската организация Mosharaka, в която членуват проф. Христов и доц. Захариев. 

   По време на срещите бяха обсъдени възможностите за организиране в България на съвместен международен научен симпозиум, който да включва конференции в сферата на телекомуникациите, информационните технологии, транспорта, архитектурата, устойчивите технологии и предприемачеството и да бъде технически подкрепен от IEEE. Обсъдени бяха също и редица възможности за съвместни изследователски и образователни проекти, съвместни магистърски програми, подготовката и публикуването на научни публикации и др.

   Взаимодействието между JUST и Русенски университет "Ангел Кънчев" ще продължи и в периода 2023-2025 година, като за целта са планирани и финансирани общо 17 преподавателски и студентски мобилности. Сътрудничеството между двете институции е възможно благодарение на билатерално споразумение по програма Еразъм+ на ЕС.

     2023-07-17 Йордански уни 1.jpg2023-07-17 Йордански уни 2.jpg

     2023-07-17 Йордански уни 3.jpg2023-07-17 Йордански уни 4.jpg


Практически стажове в Русенски университет "Ангел Кънчев",
 07 Юли 2023

   В периода между 8-ми Май и 7-ми Юли 2023, студентите Драган Божич (Dragan Bozic) и Стефан Стражинович (Stefan Strajinovic) от Академията за приложни технически науки в Белград (Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd) проведоха своите практически стажове в Русенски университет "Ангел Кънчев".

  Под ръководството на преподаватели от Катедра Телекомуникации, студентите от Сърбия се научиха да създават приложения за мобилни устройства с Android Studio, да проектират и администрират IP мрежи, както и да конфигурират и използват телекомуникационни устройства. Част от практическото обучение бяха и занятията по 3D технологии, в рамките на които Драган и Стефан придобиха умения от сферите на дигиталното моделиране, фотограметрията и тримерното сканиране на обекти.

  Мобилностите на студентите се осъществиха благодарение на билатерално споразумение по програма Erasmus+, което бе сключено между Русенски университет "Ангел Кънчев" и  Академията за приложни технически науки в Белград през 2022 година.

     2023-07-07 Стаж студенти 0.jpg2023-07-07 Стаж студенти 1.jpg


В Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе научен семинар за представяне на проект EuroCC2,
30 Юни 2023

   На 29-ти Юни 2023 г., в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе научен семинар за представяне на проект EuroCC2, както и за обсъждане на дейностите и услугите предоставяни от националният център по компетентност в сферата на високопроизводителните изчисления (High Performance Computing - HPC).

   В рамките на събитието, презентации направиха проф. дфзн Ана Пройкова, проф. д-р Красен Стефанов и д-р Христо Илиев от Софийски университет "Св. Климент Охридски".

  След приключването на семинара, проф. Пройкова, проф. Стефанов и д-р Илиев посетиха лабораториите на Катедра Телекомуникации. В лаборатория 6.307, гостите се запознаха с дейностите по дигитализация и визуализация, които преподаватели от катедрата изпълняват в рамките на Работен пакет 5 от проект УНИТе, който е ръководен именно от проф. Стефанов. Обсъдени бяха и възможностите за взаимодействие между бизнеса и академичните институции в сферата на 3D технологиите, както и настоящите и предстоящите дейности по изпълнението на проект УНИТе.

    2023-06-30 Семинар EuroCC.jpg2023-06-30 Семинар EuroCC 1.jpgРусенски университет "Ангел Кънчев" бе посетен от представители на Jordan University of Science and Technology - JUST,
30 Юни 2023

   В периода 26-30 Юни 2023 г. на посещение в Русенски университет "Ангел Кънчев" бяха Проф. Яхия Тащуш (Yahya Tashtoush) и проф. Фади Несир Сджул (Fadi Nessir Zghoul) от Йорданския университет за наука и технологии (Jordan University of Science and Technology - JUST) в гр. Ирбид - най-голямото висше училище в Йордания. 

   По време на посещението си, гостите се срешнаха с академичното ръководство на Русенски университет и обсъдиха възможностите за съвместни проектни предложения, публикации и образователни дейности между двете институции.

   Проф. Тащуш и проф. Несир Сджул посетиха също и лабораториите на Катедра Телекомуникации, където се запознаха с дейностите на преподавателите, докторантите и студентите. На свой ред, гостите от JUST представиха своята институция и нейните образователни и научни дейности и проекти. Университетът има 13 факултета, в които учат повече от 30 000 йордански и над 2700 чуждестранни студенти, като обучението се извършва в 46 бакалавърски и повече от 100 магистърски програми.

   Визитата се реализира в рамките на билатерално споразумение по програма Еразъм+ и е резултат от дългогодишното сътрудничество между преподаватели от Катедра Телекомуникации и изследователи от JUST, което датира от 2011 година.

     2023-06-30 Йордан Уни.jpg2023-06-30 Йордан Уни 1.jpg


32-ра годишна конференция на Европейската асоциация по образование в сферата на електротехниката и информационните технологии,
 12 Юни 2023

   В периода 12 - 17 Юни 2023 година се проведе 32-рата годишна конференция на Европейската асоциация по образование в сферата на електротехниката и информационните технологии („European Association for Education in Electrical and Information Engineering" - EAEEIE). Тази година събитието бе организирано от два университета в гр. Айндховен, Нидерландия - University of applied sciences Fontys и Eindhoven University of Technology.

   Конференцията има за цел да събира професионалисти, изследователи и преподаватели, които работят в областта на електротехниката и информационите технологии. През тази година, специалната тема на конференцията бяха Иновативните образователни технологии и иновациите в образованието. Тази тема беше отразена в един от трите пленарни доклада, изнесен от представител на Brainport Eindhoven - най-иновативният технологичен регион в Европа! 

   Преподаватели от Русенски университет "Ангел Кънчев" участват редовно в конференцията, като тази година бяха представени два доклада - от доц. д-р Нина Бенчева от катедра Телекомуникации и от гл.ас д-р Николай Костадинов от катедра Компютърни системи и технологии. В програмата на конференцията беше включено и посещение на две  високотехнологични компании - ASML и Prodrive, които са добре познати на световния пазар и бяха сред спонсорите на конференцията. 

   През 2019 година Русенски университет "Ангел Кънчев" бе домакин на 29-тата Конференция на EAEEIE.

     2023-06-12 32ра конференция.jpg2023-06-12 32ра конференция 2.jpg


Репортажи от лабораториите на Катедра Телекомуникации,
 08 Юни 2023

   Репортажи с участието на катедра Телекомуникации:

 - На 8 Юни 2023г. в предаването България в 60 минути по БНТ се излъчи репортажа "Ползите от 3D принтирането"- https://bnt.bg/news/polzite-ot-3d-printiraneto-v346522-318841news.html

   - На 9 Юни 2023г. в предаването България в 60 минути по БНТ се излъчи репортажа "3D сканирани и принтирани модели на римски статуи и крепости" - https://bnt.bg/news/3d-skanirani-i-printirani-modeli-na-rimski-statui-i-kreposti-v346594-318885news.html

     


Второто общинско състезание по роботика за деца от 3 и 4 клас се проведе в спортна зала „Академик“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“,
 08 Юни 2023

   Второто общинско състезание по роботика за деца от 3 и 4 клас в Русе се проведе на  8-ми Юни 2023 г. от 14:00 ч. в спортна зала „Академик“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Събитието се организира по инициатива на Община Русе и се реализира съвместно от преподаватели и служители на русенската Алма Матер и на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР–ЦУТНТ-Русе). Генерални спонсори на събитието са Община Русе,  Вистеон Електроникс България ЕООД, Тераком ООД и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Официалният старт бе даден от кмета на Община Русе, г-н Пенчо Милков и ректора на Русенски университет акад. Христо Белоев. Сред официалните гости бяха и заместник-кмета на Община Русе в ресор  "Хуманитарни дейности" г-н Енчо Енчев и  д-р Росица Георгиева началник на РУО – Русе.

   В състезанието участие взеха над 60 ученика от 3-ти и 4-ти клас на училищата в Община Русе. Събитието е продължение на проведените от университета и ЦПЛР–ЦУТНТ-Русе образователни STEM курсове по роботика с микрокомпютрите micro:bit и роботизираните платформи micro:maqueen. Съдържанието на курсовете е целево разработено от преподаватели от катедра „Телекомуникации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и е адаптирано за знанията и уменията на учениците от 3-ти и 4-ти клас. По време на състезанието, отборите премериха сили в три категории – „Светлинна щафета“, „Следене на линия“ и „Роботанци“. След оспорвани битки, журито излъчи победителите в тазгодишното издание на състезанието - 1во място: ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе – Отбор 4 клас, 2ро място: ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе – Отбор 3 клас, 2ро място: СУ "Васил Левски" -  Отбор 2, 3то място: ОУ "Любен Каравелов"  - Отбор Robo girls, 3то място: СУ "Васил Левски" – Отбор 1, 3то място: ОУ "Тома Кърджиев"- гр. Русе.

  2023-06-08 Роботика 1.JPG2023-06-08 Роботика 4.JPG

  2023-06-08 Роботика 2.JPG2023-06-08 Роботика 5.JPG


Дни на иновациите в Русенския университет - Siemens Innovation Days 2023,
 08 Юни 2023

   На  8 юни 2023г., в зала “Siemens” на Русенския университет се проведе форумът “Siemens Innovation Days 2023 – решения в областта на индустриалната автоматизация, киберсигурност и индустриална свързаност”. Той беше организиран от Дигитални индустрии Siemens България в партньорство с Русенски университет "Ангел Кънчев.

   Събитието “Siemens Innovation Days 2023” в Русенския университет бе открито от заместник-ректора по развитие, координация и продължаващо обучение - проф. д-р Пламен Даскалов. Той приветства участниците и благодари на представителите на “Siemens” за дългогодишното (близо двадесет години) ползотворно сътрудничество, което подпомага Русенския университет в развитието на един по-практичен и по-качествен учебен процес, спомага за формирането на по-добре подготвени специалисти и за подобряване на бизнес климата в Русенския регион като цяло, а от там и за повишаване на стандарта на живот.

   Бяха отбелязани и даренията, включително за оборудване на зали и лаборатории, които фирмата е направила и продължава да прави. Последното от тях бе обявено днес. Siemens пое ангажимента безвъзмездно да дари нови промишлени контролери, операторски панели, комуникационно оборудване за изграждане на Profinet мрежа, мрежово управляван честотен инвертор и необходимите съвременни софтуерни продукти за работа с новото оборудване. Дарението е с цел обновяване и модернизиране на съвместно изградената лаборатория по „Индустриални контролери и комуникации “Siemens““ (10.323).

   Г-н Бойко Бойков - представител на “Siemens” от отдел “Дигитални индустрии”, работещ по програмата “Siemens се кооперира с образованието”, също поздрави участниците и отбеляза много доброто партньорство между университета и фирмата.

   Лекторите на “INNOVATION DAYS 2023” презентираха интересни теми в областта на иновациите и новите решения в областта на индустриалната автоматизация, киберсигурността и индустриалната свързаност.

   2023-06-08 Сименс 3.JPG2023-06-08 Сименс 2.JPG

  2023-06-08 Сименс 1.jpg2023-06-08 Сименс 4.JPG


VII-о издание на "Иновативно младежко Експо" в Русенски университет "Ангел Кънчев"
 05 Юни 2023

   За поредна година Катедра "Телекомуникации" на Русенски университет "Ангел Кънчев" се включва активно в провеждането на традиционното Иновативно младежко Експо. VII-то издание на събитието се проведе на 5-ти Юни 2023 в Канев Център, а в него участие взеха студенти, ученици, младежи, Еразъм студенти, представители на бизнеса и публичните институции, преподаватели и гости на университета. На повече от 50 щанда бяха представени иновативни продукти на ученически и студентски формации от Молдова, Украйна, Франция, Грузия, Испания, Малайзия и България. 

   На щанда на Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01  „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе) бяха представени съвременни технологии за дигитализация и визуализация, чрез които преподаватели от катедрата изпълняват част от дейностите по Работен Пакет 5 "Визуализация, дигитализация и прототипиране" от проекта. Допълнително, за всички гости на събитието бяха демонстрирани и процесите по 3D сканиране и 3D печат, както и част от постигнатите по проекта резултати.

   На щанда на специализираната лаборатория "Роботика и вградени системи", която е към Катедра Телекомуникации, бяха представени различни платформи за състезателна роботика, STEM обучение, безпилотни летателни апарати и др.

   Лабораторията спечели и голямата награда от томболата на VII-то Иновативно младежко Експо - мобилен компютър!

     2023-06-05 Експо 6.jpg2023-06-05 Експо 3.jpg

     2023-06-05 Експо 2.jpg2023-06-05 Експо 5.jpg


Покана за Siemens Innovation Days 2023 - решения в областта на индустриалната автоматизация, киберсигурност и индустриална свързаност,
 08 Юни 2023

   Siemens България организира Siemens Innovations Days 2023 - серия от семинари и демонстрации на съвременни технологии и модерна техника за автоматизация. Събитието се организира по покана на катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев" и ще се проведе на 08.06.2023 г. Техниката ще бъде изложена посредством автоматизиран камион, който ще бъде разположен от дясно на 2-ри корпус (между 1-ви и 2-ри корпус) на Русенски университет. 

   Дигитални индустрии, Siemens България в партньорство с Русенски университет "Ангел Кънчев" имат удоволствието да Ви поканят за участие в семинар DI Innovation Days 2023, който  ще се състои на 08.06.2023 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" , ул. "Студентска" 8, зала SIEMENS в Корпус 2 - 2Г.204. Участието в семинара изисква предварителна регистрация на: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zTuuOHmV1E-t2rQuFJXVWjPfZaulGYJOo5hQYqPcxLdUM1hNRFhRTUpaSUlDOU1IRkcwREtVQllKSy4u


ПРОГРАМА на събитие INNOVATION DAYS 2023

   12:00-12:30    Регистрация; 

   12:30-13:00    Откриване. Cybersecurity for Industry; 

   13:00-13:30    Системи за Дискретна Автоматизация - устойчивост и развитие. TIA Portal V18 иновации; 

   13:30-14:00    TIA Portal V18 Демонстрация; 

   14:00-14:45    Profinet Demo Truck - Група 1 & 2; 

   14:45-15:15    PCS neo V4.0 - надникнете в новия свят на процесната автоматизация; 

   15:15-15:45    Motion Control - новости в продуктовото портфолио, решения за дигитализация, Startdrive V18; 

   15:45-16:30    Profinet Demo Truck - Група 3 & 4; 

   16:30-17:00    Решения за енергиен мениджмънт.

   Очакваме с нетърпение да ви видим на DI INNOVATION DAYS 2023,

                                         Siemens България - Дигитални индустрии и Русенски университет "Ангел Кънчев".

   За повече информация: vkeseev@uni-ruse.bg

   2023-05-23 Сименс 1.PNG2023-05-23 Сименс 2.jpg


Седма международна Еразъм седмица в Русенски университет "Ангел Кънчев",
 15-19 Май 2023

   Седмата международна Еразъм седмица в Русенски университет "Ангел Кънчев" е в разгара си. В периода 15-19 Май 2023 г. на университета гостуват повече от 20 преподаватели, изследователи и служители от партньорски университети в Албания, Босна и Херцеговина, Виетнам, Грузия, Йордания, Киргизстан, Малайзия и Тайланд. Седмицата преминава под наслова „Образование на бъдещето – предизвикателства и иновации", а фокусът на тазгодишното издание е върху партньорството с образователни институции извън ЕС.

   Във връзка с Еразъм седмицата, преподаватели от Катедра "Телекомуникации" организираха семинар за партньорите си от Тайланд и Малайзия, на който присъстваха и гостите от Йордания. В рамките на събитието бяха представени основните научни и образователни дейности на катедрата. Семинарът включваше още представяне и обсъждане на системата за ранно откриване на горски пожари, която бе реализирана в рамките на проект SFEDA, както и представяне на дейностите по дигитализация на културното и историческо наследство, които бяха реализирани по проекти ROBG-9 ARCHIVE и ROBG-499 LIVE. За финал бяха представени текущите дейности и резултатите от изпълнението на Проект УНИТе.

   С участниците в семинара бяха обсъдени възможностите за бъдещи взаимоотношения, за съвместни образователни и научни проекти, за партньорство по програма Еразъм и за провеждане на съвместни обучения във всички степени на висшето образование.

     2023-05-15 Еразъм седмица 2.jpg2023-05-15 Еразъм седмица 3.jpg


Форум на тема "Дигитализация, новости и тенденции в областта на културата и туризма",
 12 Май 2023

   На 12-ти Май 2023 г. в зала "Европа" на Доходното здание се проведе Форум на тема "Дигитализация, новости и тенденции в областта на културата и туризма". Събитието бе част от XVIII-тo Туристическо изложение "Уикенд Туризъм", което се проведе в периода 11-13 Май 2023 г. в гр. Русе.

   През последните няколко години Катедра "Телекомуникации" се утвърди като редовен участник във форумите и в изложението и настоящата година не бе изключение - проф. Георги Христов, Ръководител на Катедра "Телекомуникации", взе участие в Панел 3 от форума и представи на гостите и участниците в събитието презентация на тема "Създаване на дигитални продукти и популяризиране на обекти от културно-историческото наследство, чрез съвременни технологии за 3D дигитализация".

     2023-05-12 Форум 1.jpg2023-05-12 Форум 2.jpg


Ежегодно издание на секция „Комуникационна и компютърна техника“ от Студентска научна сесия 2023 (СНС’23),
 11 Май 2023

   На 11 Май 2023 г. в зала 2.203 на Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе ежегодното издание на Секция „Комуникационна и компютърна техника“ от Студентска научна сесия 2023 (СНС’23). По време на събитието, което е част от традиционните Майски празници на Факултет Електротехника, Електроника и Автоматика, бяха представени рекордните 21 доклада, с автори от България, Испания и Малайзия.

   От страна на Катедра Телекомуникации, в събитието участие взеха докторантите Петър Стоилов, Светозар Йолов, Кристиан Велковски и Тони Тончев, с научни ръководители проф. Георги Христов и доц. Пламен Захариев. Докторантите Abdualrhman Abdualhadi и Nitin Koundal от Технологичния университет ПЕТРОНАС в Малайзия, които провеждат своите специализации в Катедра Телекомуникации, също представиха своя публикация на тема свързана с използването на виртуална реалност за оценка влиянието на стреса върху мозъчната дейност на човека.

   Всички доклади, които бяха представени на СНС’23, предизвикаха голям интерес сред присъстващите студенти, докторанти, преподаватели и представители на бизнес средите в Русе.

  2023-05-11 СНС23 1.jpg2023-05-11 СНС23 2-2.jpg


Презентация на докторанти, провеждащи четиримесечни специализиации по програма Erasmus+ в Русенски университет "Ангел Кънчев",
09 Май 2023

   Докторантите Abdualrhman Abdualhadi и Nitin Koundal от Технологичния университет ПЕТРОНАС в Малайзия (Universiti Teknologi PETRONAS) провеждат четиримесечни специализиации по програма Erasmus+ в Русенски университет "Ангел Кънчев". 

   На 9-ти Май 2023 г. в зала 6.307 на Катедра "Телекомуникации" те представиха, пред членовете на катедрата и пред гости от други катедри и факултети, темите на своите дисертации и дейностите, по които работят. Презентацията на Abdualrhman бе на тема "Acute stress detection and pear effects on decision making using electroencephalogram and function near-infrared spectroscopy with immersive virtual reality", а тази на Nitin бе озаглавена "Impact of interruptions and cognitive task levels on cognitive load and emotion in a Virtual environment".

     2023-05-09 Докторанти Еразъм 1.jpg2023-05-09 Докторанти Еразъм 2.jpg


Екипът на проект ASEAN FACTORI 4.0.  от Русенски университет “Ангел Кънчев” провежда обучения съвместно със своите колеги от Университет Чулалонгкорн, Банкок -Тайланд,
 28 Април 2023

   Екипът на проект ASEAN FACTORI 4.0.  от Русенски университет “Ангел Кънчев” провежда обучения съвместно със своите колеги от Университет Чулалонгкорн, Банкок -Тайланд на техните студенти в областта на Индустриалната автоматизация. 

   В рамките на изпълнение на дейностите по проект  Across South East Asian Nations: From Automation and Control Training to the Overall Roll-out of Industry 4.0: ASEAN FACTORI 4.0. се провеждат обучения по новосъздадени учебни програми в Университет Чулалонгкорн, Банкок – Тайланд. Съвместно преподаватели от  Университет Чулалонгкорн и Русенски университет  обучават студенти от специалности Електроинженерство и Химично инженерство. От страна на  РУ ментори са членовете на екипа на проекта проф. Пламен Даскалов и доц. Цветелина Георгиева от катедра Автоматика и мехатроника. За осигуряване на устойчивост и качество на обучението предварително бяха разработени учебни материали, както и въпросници за проучване и анализ на резултатите. 

   В дейностите на проекта участват още преподавателите от катедра Телекомуникации проф. Георги Христов, доц. Пламен Захариев и доц. Нина Бенчева – ръководител на проекта. Лабораторните упражнения на азиатските студенти се провеждат в периода  21-26 април в изградения по проекта Център за върхови постижения. Работата по проекта продължава до 14 януари 2024 година. С цел устойчивост на обучението и продължаване на съвместната дейност на преподавателите от двата университета, бяха подписани двустранни споразумения за обмен по програма Еразъм извън ЕС. Такова споразумение беше подписано и между РУ и друг партньор от Тайланд - Университет Мае Фах Луанг, град Чианг Рай.

     2023-04-28 Обучение 1.jpg2023-04-28 Обучение 2.jpg


Семинар на тема „Съвременни технологични средства за 3D сканиране, метрологични изследвания и реверсивно инженерство",
 27 Април 2023

   На 27 Април 2023 г., в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе семинар на тема „Съвременни технологични средства за 3D сканиране, метрологични изследвания и реверсивно инженерство".  Събитието бе организирано от Катедра "Материалознание и технология на материалите" на университета и се проведе със съдействието на Проект УНИТе.

   Лектори на събитието бяха инж. Андрей Дуницов – собственик и управител на GreMa 3D, инж. Collin Pan – гл. инженер и мениджър на Scantech 3D и инж. Bartosz Kotusiewicz - мениджър на Scantech 3D за централна и източна Европа. Семинарът предизвика интереса на множество студенти и преподаватели от Машинно технологичния факултет, Транспортния факултет и от Факултет Електротехника, електроника и автоматика на университета.

   След събитието, представителите на Scantech 3D посетиха лабораториите на Катедра "Телекомуникации" и се запознаха с приложението на 3D технологиите в образователния процес, както и с опита и дейностите ни в сферата на дигитализацията и популяризирането на културното и историческо наследство от България и Румъния.

   Съвсем скоро, Русенски университет "Ангел Кънчев" ще разполага със скенерите iReal 3D и KSCAN-Magic 3D, които предоставят значителни възможности и могат да се използват за дигитализация с голяма точност на обекти, провеждане на метрологични изследвания и извършване на дейности от сферата на реверсивното инженерство. Закупуването на тези устройства ще се осъществи в рамките на Проект УНИТе.

     2023-04-27 3D-2.jpg2023-04-27 3D-3.jpg

     2023-04-27 3D-4.jpg2023-04-27 3D-5.jpg


Представители на фирми и клъстери в сферата на модния бизнес от Дания, Испания и Молдова посетиха гр. Русе,
 26 Април 2023

   Представители на фирми и клъстери в сферата на модния бизнес от Дания, Испания и Молдова посетиха гр. Русе. Това стана възможно по покана на Българска Модна Асоциация и в рамките на проект CLuster Alliance fOr the Transition to green and digital fasHion (CLOTH), финансиран по програма COSME на Европейския съюз.

   В Русенски университет "Ангел Кънчев", гостите по проекта взеха участие в няколко събития, едно от които бе обучителен семинар на тема "Приложение на 3D технологиите в модната индустрия". Събитието бе организирано и проведено от представители на Катедра Телекомуникации и се състоя в специализираната лаборатория по "3D технологии" (зала 6.307).

   В рамките на визитата си, участниците в проекта разгледаха още фабрики за производство на облекла, чорапи, печат върху текстил и се запознаха с различни аспекти на българската модна индустрия, устойчивата мода и кръговата икономика.

     2023-04-26 Моден 1.jpg2023-04-26 Моден 2.jpg


Учени от Русенски университет "Ангел Кънчев" са гост редактори на специално издание на престижното международно списание MDPI Electronics,
 21 Април 2023

   Проф. Георги Христов и доц. Пламен Захариев от Катедра "Телекомуникации" на Русенски университет "Ангел Кънчев", заедно с доц. Иван Белоев от Катедра "Транспорт" на Русенски университет и д-р Валилис Моулинатис от Катедра "Продуктово и системно проектиране" на Егейския университет в Гърция, са гост редактори на специално издание на престижното международно списание MDPI Electronics. Извънредния брой на списанието е озаглавен "Комуникационни системи и манипулатори за роботи и безпилотни системи" ("Communication Systems and Manipulators for Robots and Unmanned Systems").

   Списание MDPI Electronics има Импакт фактор 2.69, H-index 49, Citescore index 3.7 и е в Q2 (втори квартил) в пет категории - Компютърни мрежи и комуникации, Управляващо и системно инженерство, Обработка на сигнали, Хардуер и системни архитектури и Електроника и електротехника.

   Повече информация за специалния брой, включително и инструкции за подаване на статии за участие в него, можете да намерите на следната страница: https://www.mdpi.com/journal/electronics/special_issues/LB3YY49WKI

                                             2023-04-29 Електрон.jpg


Весели Великденски Празници,
 14 Април 2023

                             Великден.jpg 


Джордже Миладинович и Владимир Джеркович проведоха своите двумесечни практически стажове в лабораториите на катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев",
 14 Април 2023

   Джордже Миладинович и Владимир Джеркович, магистри в Академията за приложни технически науки в Белград (Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd), проведоха своите двумесечни практически стажове в лабораториите на катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев". Това стана възможно благодарение на билатерално споразумение по програма Erasmus+, което бе сключено между двете висши училища през 2022 година.

   В периода между 1-ви Февруари 2023 и 31-ви Март 2023, Джордже и Владимир се научиха да създават приложения за мобилни устройства с Android Studio, да проектират и администрират IP мрежи, да конфигурират комутатори и маршрутизатори, да създават виртуални машини и да работят с тях, да конфигурират Windows Server операционни системи, да атакуват локални и безжични мрежи, но и да прилагат механизми за защита на мрежовата инфраструктура и крайните потребители.

   Кулминацията на практическото обучение бяха занятията по 3D технологии, в рамките на които Джордже и Владимир придобиха умения от сферите на дигиталното моделиране, фотограметрията и тримерното сканиране на обекти. За спомен от България и от Русенски университет, двамата студенти от Сърбия си направиха персонални сувенири - цифрови тримерни модели и 3D принтирани реплики на самите тях - атестат за придобитите знания по време на стажа им в Катедра Телекомуникации.

     2023-04-14 Сърби МАг 3.jpg2023-04-14 Сърби МАг 4.jpg

       2023-04-14 Сърби МАг 1.jpg2023-04-14 Сърби МАг 2.jpg


Преподаватели от Катедра Телекомуникация на Русенски университет "Ангел Кънчев" посетиха Професионална гимназия „Васил Левски“ в град Исперих,
 6 Април 2023

   На 6 Април 2023 г., преподаватели от Катедра Телекомуникация на Русенски университет "Ангел Кънчев" посетиха Професионална гимназия „Васил Левски“ в град Исперих и се срещнаха с учители по Информационни технологии и ръководството на училището. Срещата бе организирана от г-н Галин Ганчев, който подкрепя развитието и модернизацията на гимназията. По време на събитието бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество между двете образователни институции, както и възможностите за въвеждане на обучение в областта на роботиката в училището. 

   Проф. Георги Христов от Катедра Телекомуникации направи няколко презентации и демонстрации пред учениците от 8 до 12 клас. Темата, която завладя абитуриентите от училището, бе свързана с възможностите и областите на приложение на 3D технологиите в нашия живот, а учениците от по-ниските класове бяха впечатлени най-много от демонстрираните системи и продукти с виртуална и добавена реалност, както и от различните роботи и дронове на катедра Телекомуникации.

   Всички ученици и техните учители бяха поканени да посетят Русенски университет "Ангел Кънчев" и лабораториите на Катедра Телекомуникации.

     2023-04-06 Гиимназия Исперих 1.jpg2023-04-06 Гиимназия Исперих 2.jpg


Екип от Катедра Телекомуникации извърши дигитализация на няколко фамилни скални гробници от II-V век от н.е., които се намират в некропола край с. Камен Бряг,
 6 Април 2023

   По покана на археолозите д-р Боян Тотев от РИМ-Добрич и д-р Никола Русев от РИМ-Русе, екип от Катедра Телекомуникации извърши дигитализация на няколко фамилни скални гробници от II-V век от н.е., които се намират в некропола край с. Камен Бряг, община Каварна, област Добрич.

   При дигитализацията бяха използвани портативния 3D скенер със структурирана светлина Artec Leo, който бе закупен в рамките на проект ROBG-499 LIVE, както и свръхпрецизния лазерен скенер Artec Ray, който бе придобит в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе. 

   Екипът от Катедра Телекомуникации приложи и принципите на фотограметрията за дигитализация на част от гробниците и обектите в тях. За целта бяха използвани цифрови фотокамери Sony А7R4 и безпилотен летателен апарат DJI Mavic 3 Cine, които също са придобити от катедрата в рамките на различни проекти и дейности. Обработените цифрови модели ще бъдат предоставени на археолозите, за да бъдат използвани в техните научни анализи и дейности, както и за популяризирането на обекта.

   Катедра Телекомуникации има повече от 10 години традиции в дигитализацията на културно и историческо наследство и си сътрудничи с голяма част от регионалните исторически музеи в Северна България, както и с културни институции от Румъния.

     2023-04-29 Гробници.jpg2023-04-29 Гробници 2.jpg

          2023-04-29 Гробници 3.jpg2023-04-29 Гробници 4.jpg  


Ден на Отворените Врати в Русенски Университет "Ангел Кънчев",
 31 Март 2023

   Членове на катедра Телекомуникации участваха в Деня на Отворените Врати в Русенски Университет "Ангел Кънчев". Различно комуникационно оборудване и методи на работа са представени пред посетители и гости. Лаборатории на катедрата са представени пред изявили желание ученици.

  2023-04-03 Den otvoreni vrati 1.jpg2023-04-03 Den otvoreni vrati 2.jpg


Обучителен семинар на тема "Съвременни области на приложение на изкуствения интелект, 3D технологиите и безпилотните летателни апарати".,
 31 Март 2023

   Днес (31.03.2023) в зала 2.101 на Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе обучителен семинар на тема "Съвременни области на приложение на изкуствения интелект, 3D технологиите и безпилотните летателни апарати". Участници в събитието бяха ученици и учители от НПТГ "Шандор Петьофи" - гр. Разград. Всеки от тях получи сертификат за участието си в семинара, а след неговото приключване, учениците и учителите посетиха лабораториите на Катедра Телекомуникации, както и информационните щандове на катедрите и филиалите на Русенски университет, които бяха организирани в рамките на Деня на отворените врати на висшето училище.

     2023-04-03 Seminar 1.jpg2023-04-03 Seminar 2.jpg

     2023-04-03 Seminar 3.jpg2023-04-03 Seminar 4.jpg


Екипът на Русенски университет "Ангел Кънчев" участва в 8-ма Международна конференция за дигитални изкуства, медии и технологии (DAMT) и 6-та ECTI конференция по електротехника, електроника, компютърно и телекомуникационно инженерство (NCON),
 22-25 Март 2023

   В периода 22-25 Март 2023 г., в град Пукет (Тайланд) се проведе 8-тата Международна конференция за дигитални изкуства, медии и технологии (DAMT) и 6-тата ECTI конференция по електротехника, електроника, компютърно и телекомуникационно инженерство (NCON). Двете събития се организират от Асоциацията за електротехника, електроника, компютърни, телекомуникационни и информационни технологии на Тайланд (ECTI) в сътрудничество с големи индустрии и академии и са ежегоден международен форум.

   Екипът на Русенски университет "Ангел Кънчев" по проект Across South East Asian Nations: From Automation and Control Training to the Overall Roll-out of Industry 4.0 - ASEAN FACTORI 4.0 участва в конференциите с 3 научни доклада. Автори на тези публикации са проф. Пламен Даскалов, проф. Георги Христов, доц. Цветелина Георгиева, доц. Пламен Захариев и доц. Нина Бенчева. Докладите са разработени съвместно с изследователи от Университет Чулалонгкорн, град Банкок – Тайланд и Университет Саванакет, град Саванакет – Лаос, които са партньори в проекта.

   Публикациите бяха представени в секция “Преход към Индустрия 4.0” и включват резултати от изпълнението на дейностите по проекта, както и различни научни изследвания в сферата на Индустрия 4.0. Преподавателите от РУ и техните партниращи колеги от Тайланд и Лаос подготвят публикации за участие и в други конференции в Азия и Европа, които да представят дейностите по проекта и да гарантират неговата устойчивост и стабилност.

   2023-04-03 Tailand 1.jpg2023-04-03 Tailand 2-1.jpg


Участие в Пролетна Научна Сесия под надслов "135 години Софийски университет "Св. Климент Охридски",
 25 Март 2023

   На 25.03.2023 г. във Факултета по Математика и Информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе традиционната Пролетна Научна Сесия под надслов "135 години Софийски университет "Св. Климент Охридски".

   Ас. инж. Георги Георгиев, от Катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев", участва в събитието и представи научен доклад на тема "Методи и подходи за обследване на земната повърхност чрез безпилотни летателни апарати", който е подготвен в съавторство с проф. Георги Христов и доц. Пламен Захариев. Публикацията бе представена в секция „Kонвергенция на HPC и Big Data, Изкуствен интелект и модели в дигиталния свят“, организирана по проект УНИТе.

   Докладите, които са представени в рамките на Пролетната Научна Сесия на ФМИ, ще бъдат издадени в годишника с публикации на Софийски университет и се реферират в НАЦИД.

     2023-04-03 Sofiiski 1.jpg2023-04-03 Sofiiski 2.jpg


Среща по проект ASEAN FACTORI 4.0.,
 17-21 Март 2023

   В периода 17-21 Март 2023 г., в гр. Пукет, Тайланд, се проведе поредната международна среща по проект ASEAN FACTORI 4.0. В събитието участваха проф. Георги Христов, доц. Нина Бенчева и доц. Пламен Захариев от катедра Телекомуникации, а в проекта участват още проф. Пламен Даскалов и доц. Цветелина Георгиева от катедра Автоматика и мехатроника на Русенски университет "Ангел Кънчев". 
   Благодарение на усилията на екипа от русенската Алма Матер, в университетите Саванакет в Лаос и Чулалонгкорн в Тайланд, са създадени  научноизследователски и образователни центрове за индустриалната автоматизация, а преподаватели и студенти от всички партньори в проекта са преминали специализирани обучения в областите на програмируемите индустриални контролери, базите данни, IP комуникационните мрежи и кибер сигурността. В резултат от изпълнението на проекта са изготвени серия от съвместни научни публикации и са създадени множество връзки с научни организации и университети от Лаос, Камбоджа, Тайланд, Сингапур и др.
   Проект ASEAN FACTORI 4.0 е финансиран по програма Erasmus+ с №609854-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2 CBHE-JP и има за цел изграждането на разпределен Център за върхови постижения в сферата на индустриалната автоматизация в седем университета от Лаос, Камбоджа и Тайланд.
       2023-04-03 Project ASEAN FACTORI 1.jpg2023-04-03 Project ASEAN FACTORI 2.jpg


Представители на Русенски Университет “Ангел Кънчев“ взеха участие в транснационална партньорска среща по проект „COMENTER&RC“ в Лисабон,
 16 Март 2023

   Участници от седемте партньорски организации в проекта „ComEnter&RC - Предприятия на общността и отговорно гражданство за младежите и жените“, който се осъществява с финансовата помощ на Програма „Еразъм +“, се срещнаха за четвърти път, за да обсъдят пилотните дейности, свързани със създаването на социални предприятия в полза на местната общност.

   Работата на стратегическия проектен консорциум, включващ организации от Италия, Великобритания, Франция, Испания, Португалия и България, цели подобряване пригодността за заетост на младите хора и жените и осигуряване на подкрепа за усвояването на умения, необходими в борбата с обезлюдяването и бедността в крайните райони, чрез насърчаване включването на гражданите в планирането, производството, финансирането и изпълнението на дейностите на социални предприятия в полза на местната общност.

   В рамките на транснационалната партньорска среща в Португалия участниците, сред които и представители на Русенския университет „А. Кънчев“, обсъдиха проведеното обучение за стартиране на предприятия в обществен интерес, практическото използване на създадения в рамките на проекта инструментариум и проблемите, с които се сблъскват потенциалните предприемачи във всяка държава. Дискутирани бяха и функционалностите на създавания от екипа на Русенския университет „Ангел Кънчев“ уеб-базиран портал, който трябва да запознае аудиторията с предимствата на предприятията в полза на местната общност и да подпомогне по-широкото им навлизане и разпространение.

   Основната идея на проекта е чрез предприятията в обществен интерес да започне процес на ревалоризация на общите блага (в т.ч. в областта на околната среда, културата, изкуството, образованието, социалната дейност и др.), да се вдъхне нов живот на градските пространства, да се приобщят всички групи в обществото към споделената кауза и да се създадат нови продукти и услуги, които да генерират ползи за цялата общност. Изпълнението на „ComEnter&RC“ продължава до края на м. август, 2023 г. За повече информация, следете уебсайта на проекта https://comenter.eu/.

   Настоящото прессъобщение е изготвено с финансовата помощ на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Русенският университет „Ангел Кънчев” носи цялата отговорност за съдържанието му, и при никакви обстоятелства то не може да се приеме като официална позиция на Националната агенция по програма „Еразъм +“ INDIRE, Италия и Европейската комисия.

   Проект No 2020-1-IT02-KA204-079192 - „Community Enterprises & Responsible Citizenship for Young and Women - ComEnter&RC“.

        2023-04-03 Project Comenter 1-1.jpg2023-04-03 Project Comenter 2.jpg


Среща с Еразъм чуждестранни студенти и докторанти в Русенски университет "Ангел Кънчев".,
 07 Март 2023

   Занятията от летен семестър на академичната година с Еразъм студентите в Русенски университет "Ангел Кънчев" започнаха! 

   През следващите седмици, 79 студенти и докторанти от 27 университета в 15 държави от Европа, Африка и Азия ще провеждат своите занятия и практики в залите и лабораториите на Русенската Алма Матер.

   На 07.03.2023 в зала 2.203 се проведе среща с всички чуждестранни студенти и докторанти. Събитието бе открито от акад. Христо Белоев, ректор на университета, който приветства всички Еразъм студенти и ги поздрави с избора им да се обучават и да проведат практиките си в Русенски университет "Ангел Кънчев". Срещата продължи със слова от доц. д-р Десислава Атанасова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика, която запозна студентите и докторантите със структурата на университета и с организацията на учебния процес. На свой ред, чуждестранните студенти и докторанти направиха кратки презентации за своите държави, градове и университети и представиха обичаите и културата на своите народи.

   Катедра Телекомуникации също има своя принос за обмена на студенти по програма Еразъм+. По споразумения на катедрата, в Русенски университет през летен семестър ще се обучават четирима студенти бакалаври от Университета за наука и технологии в гр. Ибрид (Йордания), практиките си в лабораториите на катедрата ще провеждат двама студенти магистри от Академията за приложни технически науки в гр. Белград (Сърбия), а двама докторанти от Университета ПЕТРОНАС в гр. Сери Искендар (Малайзия) ще използват оборудването и материалната база на катедрата, за да извършват изследвания по темите на дисертационните си трудове.

   Общо 29 чуждестранни студенти от всички краища на света ще се обучават през летен семестър в залите на Катедра Телекомуникации, където ще посещават занятия по дисциплините "Мрежова и компютърна сигурност", "Информационна и комуникационна сигурност", "Приложения и системи за мобилни терминали и устройства", "Безжични технологии за пренос на данни", "Глобални мрежи и Интернет комуникации", "Мрежово администриране", "Цифрова обработка на сигнали", "Комуникационни вериги" и "Импулсни и цифрови устройства".

2023-04-03 Erasmus 1.jpg2023-04-03 Erasmus 2.jpg


Членове на катедра Телекомуникации са на посещение в Технически университет ПЕТРОНАС в гр. Сери Искандар, Малайзия.,
 20-25 Февруари 2023

   В периода от 20-ти до 25-ти Февруари 2023 г., проф. Христов, проф. Илиев, доц. Бенчева, доц. Русева и доц. Захариев от Катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев" бяха на посещение в Технически университет ПЕТРОНАС в гр. Сери Искандар, Малайзия.

   По време на визитата, представителите на Русенската Алма Матер се запознаха с образователните и научни постижения на преподаватели, служители и докторанти от частен университет №1 за 2022 година в Азия и от своя страна представиха Русенски университет "Ангел Кънчев" и гр. Русе пред преподавателите и служителите от Катедра Електротехника и Електроника и Факултета по Технологии.

   Проведени бяха серия от срещи и дискусии - с доц. д-р Науфал Саад, ръководител катедра Електротехника и Електроника, с проф. Мохамед Ибрахим бин Абдул Муталиб, вице-канцлер на университета и с представители на академичната общност. В рамките на тези разговори бяха обсъдени възможностите за дългосрочен обмен на студенти за обучение и за практика в Русенски университет, за провеждане на специализирани летни училища в сферата на безпилотните летателни апарати, 3D технологиите, комуникациите и киберсигурността, както и за участие в съвместни проекти по програмата Еразъм. Обсъдени бяха възможностите за подписване на Меморандум за Сътрудничество между двата университета, както и за съвместни научни проекти и публикации.

   В следващите месеци се очаква в Русенски университет "Ангел Кънчев" на краткосрочна визита да пристигне делегация от четирима преподаватели от Технически университет ПЕТРОНАС.

     2023-02-25 Petronas 5.jpg2023-02-25 Petronas 1.jpg

     2023-02-25 Petronas 3.jpg2023-02-25 Petronas 4.jpg


Съвместна инициатива на МГ "Баба Тонка" - Русе , Катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев", Регионален исторически музей - Русе и Къща-музей "Баба Тонка" за дигитализация на наследството на Баба Тонка и създаване на виртуален музей.,
 13 Февруари 2023

   Съвместната инициатива е представена по БНТ1 в предаването "България в 60 минути" на 13 Февруари 2023 - https://bnt.bg/news/virtualen-muzei-v-rusenska-gimnaziya-v337997-315015news.html

     2023-01-26 3D Math 2.jpg2023-01-26 3D Math 3.jpgШестима студенти на Русенския университет бяха отличени от технологичния гигант Хуауей на специална церемония в столицата,
 07 Февруари 2023

   Шестима студенти на Русенския университет бяха отличени от технологичния гигант Хуауей на специална церемония в столицата. Тя се проведе на 07.02.2023г. в гр. София, като с нея бе закрито изданието на стипендиантската програма Huawei ICT Talents Training Seeds For The Future за 2022 година. 

   Катедра Телекомуникации поздравява Боян Стояновски, студент 3-ти курс в специалност "Интернет и мобилни комуникации", който е един от шестимата студенти от Русенски университет "Ангел Кънчев", които бяха отличени от технологичния гигант Huawei в рамките на стипендиантската програма Huawei ICT Talents Training Seeds For The Future 2022! 

Пожелаваме на Боян още много награди и успехи!

     2023-02-07 Huaweii 1_1.jpg2023-02-07 Huaweii 2_2.jpgКатедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев" помага на ученици от Математическата гимназия в Русе да извършват 3D сканиране на експонати от музея "Баба Тонка",
 26 Януари 2023

   Ученици от Математическата гимназия в Русе извършват 3D сканиране на експонати от музея "Баба Тонка". Помага им екип от катедра Телекомуникации към Русенския университет. Сред заснетите артефакти са дървен сандък на Баба Тонка, бастунче, черепът на Караджата, револверната му сабя и много други. Готовите продукти ще бъдат използвани в проекта "Виртуален музей", който русенското математическо училище изпълнява. 3D сканирането се извърши с експертната помощ на уредниците от отдел "История на България 15-19 в." Ренета Рошкева и д-р Искрен Великов.

     2023-01-26 3D Math 1.jpg2023-01-26 3D Math 4.jpg  


Възможностите за 3D сканиране и 3D принтиране, с които разполагат учените в Русенския университет,
 23 Януари 2023

   Членове на катедра Телекомуникации представиха в предаването 100% будни на Българска Национална Телевизия, което се излъчи на 23.01.2023 г., възможностите за 3D сканиране и 3D принтиране, с които разполагат учените в Русенския университет "Ангел Кънчев" - https://bnt.bg/news/vazmozhnostite-za-3d-skanirane-i-3d-printirane-s-koito-razpolagat-uchenite-v-rusenskiya-universitet-v336327-314083news.html

      3D Print.jpg


Членове на катедра „Телекомуникации“ са на международна среща по проект ASEAN FACTORI 4.0.,
 14-17 Януари 2023

   В перода 14-17 Януари 2023 г., в университет Чулалонгкорн, гр. Банкок, Тайланд, се провежда международна среща по проект ASEAN FACTORI 4.0. В събитието участват проф. Георги Христов, доц. Нина Бенчева и доц. Пламен Захариев от катедра Телекомуникации, а при изпълнението на дейностите по проекта участие имат още проф. Пламен Даскалов и доц. Цветелина Георгиева от катедра Автоматика и мехатроника на Русенски университет "Ангел Кънчев". 

   Проект ASEAN FACTORI 4.0 е финансиран по програма Erasmus+ с №609854-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2 CBHE-JP и има за цел изграждането на разпределен Център за върхови постижения в сферата на индустриалната автоматизация в седем университета от Лаос, Камбоджа и Тайланд.

     2023-01 Проект 1.jpg2023-01 Проект 2.jpg


Членове на катедра „Телекомуникации“ взеха участие в международната конференция "Danube Limes as a Sustainable Brand Destination", 09-10 Ноември 2022

   На 9-ти и 10-ти Ноември 2022 година в Хотел Форум (гр. София) се проведе международната конференция "Danube Limes as a Sustainable Brand Destination". Събитието бе организирано в рамките на проект Living Danube Limes, който се изпълнява по програмата за трансгранично сътрудничество Danube Transnational Programme. Пленарните доклади в събитието бяха изнесени от представители на Дунавския университ в Кремс (Австрия), ISAC-CNR (Италия), БАН и др. Русенският университет "Ангел Кънчев" бе представен на това събитие с пленарен доклад на тема “Digitalization methods, visualization technologies and interactive information systems for popularization of the historical and cultural heritage in the Lower Danube region”, в който съавтори са доц. Пламен Захариев и проф. Георги Христов от Катедра "Телекомуникации".

     13 Conf 11.jpg13 Conf 122.jpg


Членове на катедра „Телекомуникации“ участваха в събитието "Наука за малки и големи в алеята на Нощта на Учените", 01 Октомври 2022

   На 01.10.2022 г. от 11:00 часа пред Корпус 2 на университета, членове на катедра „Телекомуникации“ участваха в събитието НАУКА ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ В АЛЕЯТА НА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ 2022. Пред много деца, родители и гости на университета бяха представени приложения и възможности на различни безпилотни летателни апарати.

     12 Учени 11.jpg12 Учени 22.jpg


Европейска нощ на учените в Русенски Университет „Ангел Кънчев“ , 30 Септември 2022

   Преподаватели от Катедра "Телекомуникации" на Русенски университет "Ангел Кънчев" се включиха за поредна година в събитията провеждани в рамките на Европейската нощ на учените. По време на демонстрационния семинар УЧЕН ЗА ЕДИН ДЕН, който се проведе на 30.09.2022 в зала 2.302 на университета, пред гости и ученици от средните училища в град Русе, бяха представени макети, с които се извършват научни изследвания и се провеждат практически упражнения в областта на безжичните и индустриалните комуникации.

     1 Европейска.jpg3 Европейска.jpg

   На 30.09.2022 от 17:30 часа, преподаватели от Катедра "Телекомуникации" представиха темата "Водородът - зеленото гориво на бъдещето" в Регионална библиотека "Любен Каравлов". Освен интересната дискусия, в рамките на събитието бе демонстрирана работата на PEM водородна горивна клетка и как тя може да се използва за задвижването на състезателния автомобил от градски тип HydRU R5, с който студенти от отбор HydRU Racing Team на Русенски университет участват в международното състезание за енергийна ефективност Shell Eco-marathon.

     11 Shell 11.jpg11 Shell 22.jpg


Откриване на учебната година в Русенски Университет „Ангел Кънчев“, 19 Септември 2022

   Тържественото откриване протече успешно, при голям интерес и широка публика. Новите студенти са запознати подробно с организацията и дейността на Русенски университет. 

   


Обучителен курс на тема "Съвременни области на приложение на  3D технологиите и безпилотните летателни апарати", 17 Септември2022

   На 17 септември 2022 година се проведе обучителен курс на тема "Съвременни области на приложение на  3D технологиите и безпилотните летателни апарати" с ученици от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен. По време на обучението бяха направени демонстрации за създаване на 3D модели, използвайки метода на сканиране, които предизвикаха голям интерес сред участниците. Участие взеха 44 ученици и 3-ма преподаватели. Всички участници получиха сертификати, които бяха връчени в края на курса.

     10 Летателни апарат 1.jpg10 Летателни апарат 2.jpg


Обучение със служители и представители на културни и административни институции от гр. Шумен, 

13-14 Септември2022

   На 13-ти и 14-ти Септември 2022 година преподаватели от Катедра "Телекомуникации" проведоха обучение със служители и представители на културни и административни институции от гр. Шумен. Представени бяха теми в сферата на дигитализацията, визуализацията и популяризирането на културното наследство и използването на метаданни в информационните системи.

     9 обучение 1.jpg9 обучение 2.jpg


Международно събитие "Активи на културното наследство и туризъм - възможности за отключване на техния потенциал", 16 Юни 2022

   На 16-ти Юни 2022 година от 14:00 часа в зала "Европа" на Доходното здание се проведе международното събитие "Активи на културното наследство и туризъм - възможности за отключване на техния потенциал", което се провежда от Европейския проект LEARN-IP и в рамките на Туристическото изложение "Уикенд туризъм" на Община Русе. Лектори в събитието бяха проф. Георги Христов и доц. Пламен Захариев от Катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев", които представиха темите „Технологии и решения за 3D моделиране, дигитализация и визуализация на обекти и артефакти“ и „Съвременни IT решения за представяне и популяризиране на културното и историческото наследство“.

     6 Културно наследство 1.jpg6 Културно наследство 2.jpg


Първото общинско състезание по роботика за деца от 3 и 4 клас се проведе в Русенски университет „Ангел Кънчев“, 11 Юни 2022

   Първото общинско състезание по роботика за деца от 3 и 4 клас в Русе се проведе на 11.06.2022 г. в зала 2.101 на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Състезанието е продължение на проведените от университета и ЦПЛР–ЦУТНТ-Русе образователни STEM курсове по роботика с микрокомпютрите micro:bit и роботизираните платформи micro:maqueen. Съдържанието на курсовете бе специално разработено от преподаватели от катедра „Телекомуникации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и е съобразено със знанията и възможностите на учениците от 3-ти и 4-ти клас. 

   В състезанието сили премериха общо 45 деца от 3-ти и 4-ти клас, които бяха разделени в 16 отбора и представляваха своите училища и школи - ОУ "Олимпи Панов", ОУ "Тома Кърджиев", СУ „Възраждане“, ОУ "Никола Обретенов", ОУ "Ангел Кънчев", ОУ "Братя Миладинови", ОУ "Любен Каравелов", ОУ "Васил Априлов", СУ "Васил Левски" и ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе. Наградите на победителите и участниците в състезанието бяха връчени от г-н Велислав Йончев и от г-н Димитър Недев - заместник-кмет "Комунални дейности" на община Русе.

   Събитието бе организирано по инициатива на Община Русе и се реализира съвместно от преподаватели и служители от университета и от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР–ЦУТНТ-Русе). Генерални спонсори на събитието са Русенски университет "Ангел Кънчев" и фирма Вистеон Електроникс България ЕООД – дългогодишен партньор на Катедра "Телекомуникации" и на университета.

     8 Състезание 11.jpg8 Състезание 22.jpg


Международно иновативно младежко Експо 2022, 10 Юни 2022

   Представители на Катедра Телекомуникации взеха активно участие в 6-тото Международно иновативно младежко Експо 2022. На щанда на катедрата, гостите и участниците в събитието разгледаха различни безпилотни летателни апарати, мини-робот за прецизно земеделие, автономни системи и роботизирани платформи за провеждане на STEM обучителни курсове. Събитието се проведе под егидата на Министъра на образованието и науката акад. Николай Денков.

     7 Експо 2022 11.jpg7 Експо 2022 22.jpg


Екип от катедра Телекомуникации получи награда "Русе" в категория „Образователна институция, научен или учителски екип“ , 23 Май 2022

   Проф. Георги Христов, доц. Пламен Захариев и гл. ас. д-р Дияна Кинанева са част от научния екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“, който на 23.05.2022 г. получи награда "Русе" в категория „Образователна институция, научен или учителски екип“ за дейността си по „Разработване и приложение на иновативни нисковъглеродни транспортни технологии в сферата на образованието, науката и спорта“. Признанието е доказателство за усилията на представителите на катедрата за развитие на науката, технологиите и образованието в Русе и в региона.

     5 Награда 1.jpg5 Награда 2.jpg


Обучителен семинар на тема "Съвременни области на приложение на изкуствения интелект, 3D технологиите и безпилотните летателни апарати", 8 Април 2022

   На 08.04.2022 г. в Аула 2.101 на Русенски университет "Ангел Кънчев" е проведен обучителен семинар на тема "Съвременни области на приложение на изкуствения интелект, 3D технологиите и безпилотните летателни апарати". Участници в събитието са дванадесетокласници от специалности "Приложно програмиране", "Компютърна техника и технологии", "Електрообзавеждане на производството" и "Енергетика" от Професионалната гимназия  по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" - гр. Горна Оряховица, както и техни учители.

     4 Съвременни области 1.jpg4 Съвременни области 2.jpg


Международен обучителен семинар на тема “Programming of platforms for educational robotics”, 8 Март 2022

   На 8-ми Март 2022 г. е проведен международен  на тема “Programming of platforms for educational robotics” с ученици и учители от Италия, Хърватска, Турция, Румъния и България. Събитието е отразено широко в медиите, а разширен репортаж и участие на преподаватели от катедрата е реализирано в предаването Знание.БГ на 30.03.2022 (https://bnt.bg/news/uchenici-ot-4-darzhavi-na-uroci-po-programirane-v-rusenskiya-universitet-304660news.html).

     3 обучителен семинар 1.jpg3 обучителен семинар 2.jpgЦеремония по връчване на сертификати на участниците в STEM обучителен курс „Роботика с micro:bit“, 28 Февруари 2022

   На 28-ми Февруари 2022 г. е проведена официална церемония по връчване на сертификати на участниците в STEM обучителен курс „Роботика с micro:bit“, който беше организиран и проведен от преподаватели в Катедра Телекомуникации в периода Ноември–Декември 2021 г. В обучението участваха учители по математика, информатика, компютърно моделиране и информационни технологии от основни и средни училища в Община Русе. На събитието присъстваха представители на Община Русе, РУО-Русе, Директори, зам.-директори и преподаватели от редица училища в региона. Събитието има силен положителен ефект за катедра Телекомуникации и спомага за популяризиране на дейностите на катедрата и за утвърждаване на Русенски университет „Ангел Кънчев“ като водеща образователна институция в региона.

     2 Сертификати Stem 1.png2 Сертификати Stem 2.png


Дигитализация с 3D скенери на надписите по стените на Крепчанския манастир

  През Ноември 2021 година, екип от катедра „Телекомуникации“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ извърши дигитализация с 3D скенери на надписите по стените на Крепчанския манастир. Обработената информация предоставя съвременен и по-различен поглед върху надписите и гарантира тяхното запазване под формата на 3D модели за бъдещите поколения. Информацията за Крепчанския средновековен скален манастир, надписите и тяхното изследване станаха обект на документалния филм „Графити от Златния век“ на популярния български журналист Бойко Василев – телевизионен водещ и изпълнителен продуцент на предаването „Панорама“ на Българската национална телевизия. 

   „Графити от Златния век“ беше излъчен за първи път на 15 Януари 2022 година от 21.00 часа по БНТ и може да бъде гледан онлайн от страницата на БНТ на адрес: https://bnt.bg/news/grafiti-ot-zlatniya-vek-302098news.html. Инициативата е с положителен ефект и популяризира дейностите на екипа от Катедра Телекомуникации и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

     

     Дейностите по дигитализация на катедра „Телекомуникации“ са представени и отразени на 15.02.2022 година в сегмента "Къде и как се прилага 3D сканирането?" от предаването "България в 60 минути" на Българската Национална Телевизия. Инициативата е с положителен ефект и популяризира дейностите на екипа от Катедра Телекомуникации и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

     1 3D dig 3.png1 3D dig 4.png


"3D мапинг събития", 31 Септември - 5 Октомври 2021

   В периода 31.09 – 05.10.2021, екип от Катедра Телекомуникации организира две двудневни 3D мапинг събития. В гр. Русе прожекцията се проведе върху сградата на Съдебна палата. Събитието се осъществи в сътрудничество с Община Русе и Окръжен съд Русе и бе посетено от няколко хиляди души.

Picture25.pngPicture26.png

   

   Втората 3D мапинг прожекция, която бе организирана от Катедра Телекомуникации се проведе на 4-ти и 5-ти Октомври и бе реализирана върху сградата на Исторически музей „Железни врата“ в Дробета-Турну Северин, Румъния.

Picture27.jpg


"Специализирани обучения с ученици", 2021

   През 2021 година са проведени общо седем обучения с ученици в градовете Горна Оряховица, Плевен, Русе и Силистра. Обученията са на теми „Дигитални решения с използване на изкуствен интелект и смарт технологии“, „Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност“, „Съвременни области на приложение на 3D технологиите, безпилотните летателни апарати и изкуствения интелект” и „Сигурност и защита на системите и комуникационните процеси в е-търговията“. В събитията са взели участие повече от 350 ученици и учители. 

Picture20.pngPicture21.png

Picture23.jpgPicture24.jpg


"Европейската нощ на учените", 24-25 Септември 2021

   В периода 24-25 Септември 2021г., в рамките на Европейската нощ на учените, представители на Катедра Телекомуникации представиха безпилотни летателни апарати, научни и образователни дейности и резултати по проекти.

Picture18.jpgPicture19.jpg


"Международна кръгла маса "Приложение на информационните и комуникационните технологии за дигитализация, визуализация и популяризиране на културното наследство"", 16-17 Юни 2021

   На 16-ти и 17-ти юни 2021г. се проведе международна кръгла маса „Приложение на информационните и комуникационните технологии за дигитализация, визуализация и популяризиране на културното наследство“. В събитието се включиха повече от 40 музеи, културни институции, академични организации, фирми и експерти, които се занимават с информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и тяхното приложение в областта на културното наследство. Представени бяха технологични решения, примери от приложението на ИКТ в културните институции, подходите и работни процеси по дигитализация и създаване на дигитално съдържание и различни решения за визуализация на културно наследство. Кръглата маса се проведе в рамките на Проект ROBG-499 “Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България” (LIVE), съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата INTERREG V-A Румъния-България. Партньори в проект ROBG-499 LIVE са Русенски университет "Ангел Кънчев", Регионален исторически музей - Русе, Регионален исторически музей - Силистра, Lower Danube Museum Calarasi (Romania) и Iron Gates Region Museum (Romania).

Picture16.jpgPicture17.jpg


"ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО V", 10 Юни 2021

   На 10-ти Юни 2021г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе „ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО V“. В рамките на събитието бяха представени различни разработки, проектни дейности и резултати. В това събитие катедра Телекомуникации се включи с представители маг. инж. Георги Георгиев, маг. инж. Кристиан Велковски, маг. инж. Тони Тончев и маг. инж. Петър Стоилов – редовни докторанти към катедрата, които представиха иновативни разработки на катедрата, постигнати при изпълнението на дейности по различни проекти. Докторантите представиха система за ранно откриване на горски пожари чрез дронове и изкуствен интелект, автономна роботизирана платформа за изпълняване на задачи в сферата на прецизното земеделие, Прототип на робот с възможности за разпознаване на пътни знаци и самостоятелно придвижване в градска среда, дронове и роботи за STEAM обучение на ученици и студенти, дигитални решения с добавена реалност и изкуствен интелект и др.

Picture12.jpg"Блоково програмиране на дронове", 26 Май 2021

   По инициатива на доц. Георги Христов и доц. Пламен Захариев, на 26-ти Май 2021 година е проведено 3-часово обучение „Блоково програмиране на дронове“ с 26 ученика и 2 учителя от ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе.

Picture13.pngPicture14.jpg"Изложение СТРОЙКО ЕКСПО", 21 Октомври 2020

   Между 21 и 25 октомври в сградата на НДК в София, се проведе 53-то изложение СТРОЙКО ЕКСПО под надслов „ПРЕОТКРИВАНЕТО“. Екипът на катедра „Телекомуникации“ бе поканен от организаторите и се включи в рамките на събитието с:

  •  Демонстрационен щанд с широка гама от Безпилотни Летателни Апарати – по-известни като дронове и демонстрация на някои от техните възможности;
  • Цифров корнер – представяне на съвременните форми на 3D технологиите чрез приложения с виртуална и добавена реалност. Посетителите на корнера имаха възможност да наблюдават практическа демонстрация на 3D скенери и 3D принтери и демонстрация на някои от техните възможности;
  • С внимание към най-малките бе планирано провеждане на детска работилница, в която на достъпен за децата език, се демонстрираха възможностите на приложното програмиране с използване на атрактивни роботизирани платформи: летящи дронове и колесни роботи. Основната цел на тази инициатива бе да се покаже на децата, че съществуват реални приложения на Теоремата на Питагор, златното сечение, последователността на Фибоначи и с това да се стимулира интереса им към математиката, физиката и други инженерни науки.
   На 22 октомври, в рамките на изложението, се проведе конференция “ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕВРОПА”. Екипът на катедра „Телекомуникации“ се включи в конференцията с доклад на тема "Съвременни области на приложение на 3D технологиите, безпилотните летателни апарати и изкуствения интелект".
Picture11.jpg


"Сканиране и дигитализиране на сложни автомобилни детайли", 2020

   В резултат на сътрудничество с фирма SinCars, която се занимава с производство на състезателни и спортни автомобили за световния пазар, представители на катедра Телекомуникации сканиранираха и дигитализираха сложни автомобилни детайли за новата серия прототипи, които компанията разработва. В процеса по дигитализация бяха използвани високотехнологични 3D скенери, които имат изключително висока прецизност. Използването на такъв тип технологии позволява бързо прототипиране и прилагане на обратно инженерство. По време на съвместната работа с компанията бяха използвани серия от 3D скенери – Artec Space Spider, Artec Eva и Artec Leo, с помощта на които бяха дигитализирани 53 обекта. 

Picture10.png


"Кампания за изработване на предпазни медицински шлемове", 20 март 2020

   В периода от 20 март 2020 до момента, катедра „Телекомуникации“ участва в националната кампания за изработване на предпазни медицински шлемове, като за целта се използва закупеното по ННП ИКТвНОС оборудване и консумативи. Всички произведени предпазни шлемове се даряват безвъзмездно на болници, медицински заведения, зъболекари, санитари, фармацевти и др. служители в сектор здравеопазване. До този момент са изработени и предоставени за безвъзмездно ползване над 2000 предпазни шлема. 

   По-голямата част от произведените предпазни шлемове са предоставени на повече от 35 болници, медицински центрове, дентални практики, центрове за спешна медицинска помощ и други медицински институции с държавен, общински или частен характер.

   Независимо от гореизброените институции, персонално или по куриер са предадени над 250 3D принтирани медицински шлема на общопрактикуващи лекари, зъболекари, медицински работници и фармацевти. В хода на кампанията, към РУ се обърнаха и редица национални, регионални и общински административни органи. За техните нужди са изготвени и предоставили шлемове.

   Освен всички гореизброени институции, персонално или по куриер са предадени още над 300 3D принтирани медицински шлема на различни органи на реда, институции и административни органи, както и на граждани със спешна нужда – като например за хемодиализа, кръвопреливане, явяване на ТЕЛК и др.

   По задание на фирма „ANTOAN VILL“, екипа на катедра „Телекомуникации“ , проектира и реализира 3D принтирани компоненти, които са интегрирани в производствените мощности на фирмата и се използват за производството на предпазни текстилни маски.  Това взаимодействие между РУАК и фирмата стана предпоставка за подготовка и подписване на споразумение за сътрудничество между двете организации.

   Кампанията на катедра „Телекомуникации“ за производство на предпазни шлемове придоби сериозна медийна популярност и новини за дейностите бяха публикувани от много местни и национални медии.

Picture4.jpgPicture7.jpg


"С 3D технологии и дронове Русенският университет "Ангел Кънчев" разгръща научния си потенциал", 2020

   Доц. Георги Христов, доц. Пламен Захариев и гл. ас. д-р Дияна Кинанева от катедра Телекомуникации на Русенски университет бяха поканени да подготвят и публикуват популярна статия в списание CIO. Публикацията е включена в бр. 6 на списанието за 2020. Статията включва интересни аспекти от преподавателската и научната работа на голяма част от колектива на катедра Телекомуникации, както и дейностите, които се извършват по национални и международни програми и проекти.

Picture1.pngPicture2.pngPicture3.png


"Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност", 19 Февруари, 2020

   На 19-ти Февруари 2020 година и на 05.03.2020 в зала 2.101 на Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе специализирано обучение на тема "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност". Събитието беше официално открито от Ректора на Русенски Университет, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, от Декана на Факултет Електротехника, Електроника и Автоматика, доц. д-р Вяра Русева, и от проф. дн Михаил Илиев – координатор за РУ на Национална научна програма ИКТвНОС.

   Обучението се проведе на модулен принцип и включваше три взаимосвързани курса - "Технологии за 3D сканиране и принтиране на обекти", "3D моделиране, рендиране и импортиране на модели в платформи за създаване на компютърни игри" и "Създаване на приложения с добавена и виртуална реалност". Темите бяха представени от доц. д-р Георги Христов и ас. д-р Дияна Кинанева от катедра Телекомуникации на РУ.

   Участниците в събитията научиха как се моделират обекти с помощта на софтуерни продукти, как се дигитализират предмети и хора с 3D скенери и как се генерират фотореалистични изображения. Разгледани бяха и процесите по оптимизация на 3D моделите, начините за тяхното използване при създаването на компютърни игри или приложения с добавена и виртуална реалност, както и как адитивните технологии и 3D принтерите могат да се използват за материализирането на цифровите модели. Пред многобройната публика, бяха показани и интересни примери от практиката, както и резултати от дейностите, които се изпълняват от РУ в рамките на няколко национални и международни проекта. Освен да участват в самото обучение, присъстващите на събитието имаха възможността и да разгледат 3D принтирани модели, визитни картички с добавена реалност, както и да се потопят в света на виртуалната реалност. Организаторите бяха осигурили достъп и до няколко различни 3D принтера, закупени в рамките на Национална научна програма ИКТвНОС, както и до 3D скенери и дронове, които са закупени в рамките на проект УНИТе. Двадесет учители и повече от сто ученици от Русе и региона присъстваха на събитията и получиха сертификати за преминатото обучение.


2-3dt.jpg
3-3dt.jpg

4-3dt.jpg
6-3dt.jpg
5-3dt.jpg

   След края на курсовете беше организирана кръгла маса с участието на представители от РУ и учители. Основен акцент на проведените разговори бяха проблемите и нуждите на обучението по информационни технологии и информатика в училище. За пореден път Русенски Университет „Ангел Кънчев“ изрази своята готовност да си партнира с училищата от Русе и региона и да провежда съвместни обучения и инициативи с тях.

   Събитията бяха проведени в рамките на проект "STEАM EDU4future - STEАM образование за устойчиво бъдеще", осъществяван по програма "Знание и растеж" на Фондация Русе - град на свободния дух, с подкрепата на Фондация Еконт.

   Партньор за провеждането на курсовете и кръглата маса е Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (Национална научна програма „ИКТ в НОС“ Русенски университет), която се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

   Част от представеното и използваното в рамките на събитията оборудване е закупено по Проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

     


"Среща по проект SFEDA 2263 с цел демонстрация на THEASIS система за ранно откриване на пожари", 30-31 Януари, 2020

     Представители на катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев" участват в двудневна демонстрация за представяне на функционалните възможности на Кипърската версия на системата THEASIS. Основната цел на тази версия на системата е ранното откриване на горски пожари чрез комбинация на наземна термална/оптична камера и безпилотен летателен апарат. Събитието се провежда в Пано Платрес (Кипър) и е организирано от Кипърския технически университет (Партньор 6) и от Областния съвет на Платрес (Партньор 7), участници в консорциума по проект 2263 SFEDA (SFEDA Balkan-Mediterranean).

SFEDA-Cyprus-1.jpg

      Проект 2263 SFEDA е финансиран по програма INTERREG V-B Балкани - Средиземно море и от правителствата на държавите участници в програмата. 

"Регионален българо-румънски семинар за изпълнението на "Хоризонт Европа"", 22 Януари 2020

     На 22-ри Януари 2020 г., в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе регионален българо-румънски семинар за изпълнението на „Хоризонт Европа“ – бъдещата рамкова програма на Европейския съюз за изследвания и иновации в периода 2021-2027 година. Организатори на събитието са Европейската комисия, Министерството на образованието и науката на България и Министерството за образование и изследвания на Румъния. Форумът беше официално открит от чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - Ректор на Русенски университет "Ангел Кънчев". Видео обръщение към участниците в семинара отправи г-жа Мария Габриел – еврокомисар по иновации, наука, култура, образование и въпросите на младежта. На събитието присъстваха още г-жа Карина Ангелиева (заместник-министър на образованието и науката), съветниците на министъра на образованието и науката проф. Иван Димов и проф. Костадин Костадинов, представители на Румънското правителство и повече от 250 представители на различни научни и образователни организации.

     В рамките на събитието, много от гостите посетиха лабораториите на РУ и се запознаха с научните изследвания и образователните процеси, които се провеждат в тях. Катедра Телекомуникации също показа и демонстрира много от дейностите, с които преподавателите и докторантите ни се занимават, както и специализираното ни оборудване.

    Пред многобройната публика демонстрирахме нашите безпилотни летателни апарати (БЛА) и техните инфрачервени и термални камери, включително и уникалния за Източна Европа БЛА с фиксирано крило и вертикално излитане - ALTi Transition F. С помощта на това оборудване, през последните месеци разработваме прототип на система за ранно откриване на горски пожари, която използва поточната видео информация от дроновете. Системата е базирана на невронна мрежа и система за изкуствен интелект, с които видеото се анализира в реално време и наземната станция се информира за наличието на пожар или пушек и неговите геограски координати. Тези дейности се реализират по проект 2263 SFEDA (SFEDA Balkan-Mediterranean), в който участват още ДПП "Русенски Лом", както и партньори от Гърция и Кипър.

     За нас беше удоволствие да посрещнем проф. Ани Пройкова от СУ "Св. Климент Охридски", която е ръководител на научните дейности по Проект УНИТе, както и други колеги от университетите партньори в проекта. Пред тях показахме възможностите на 3D скенерите, дроновете и професионалното фото и видео оборудване, което беше закупено през 2019 година и ще се използва в ЦВП УНИТе към РУ с ръководител доц. Десислава Атанасова.

Представянето ни включваше и демонстрации на развойни роботизирани платформи и на 3D принтери, които бяха закупени в рамките на проект "STEАM EDU4future - STEАM образование за устойчиво бъдеще", както и по Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността". С тези платформи, през миналата година проведохме няколко курса по "Блоково програмиране на дронове", а през м. Февруари и м. Март планираме да продължим с провеждането на тези курсове, както и да направим няколко нови обучения с друга тематика.

     За всички посетители на нашите лаборатории, изключително интересна беше възможността да се потопят в света на виртуалната реалност (VR), да подържат 3D принтирани модели на исторически обекти или да разгледат, чрез приложения с добавена реалност (AR), различни артефакти и предмети от трансграничния регион между България и Румъния - всичко това е резултат от изпълнението на дейностите по проекти ROBG-9 ARCHIVE (Archiverobg) и ROBG-499 LIVE (Liverobg).

      На последно място, но не и по значение, заведохме всички наши гости в лабораторията на отбор HydRU racing team. Там те имаха възможност да разгледат 3-те прототипа на градски автомобил, с които РУ се състезава на Shell Eco Marathon. С тях отбора завоюва две 5-ти места в Европа, както и купата за най-добър дизайн в Турция през 2017 година. Автомобилите се задвижват чрез електроенергия, която се произвежда от горивни клетки и с горивото на бъдещето - водород. Ръководителя на отбор HydRU и на Центъра за "Иновативни технологии в транспорта" към РУ, доц. Иван Белоев (Ivan Beloev), демонстрира на гостите мобилната водородна лаборатория, която е реализирана по проект Hydro Lab, и с която колегите от Катедра Транспорт провеждат обучения и семинари в училищата в Русе и в региона.

Horizont-Europa.jpg

     Проектите ROBG-9 ARCHIVE и ROBG-499 LIVE са финансирани от Европейския съюз чрез програма Interreg V-A Romania-Bulgaria и от правителствата на България и Румъния.
     Проект 2263 SFEDA е финансиран по програма INTERREG V-B Балкани-Средиземно море и от правителствата на държавите участници в програмата.
     Проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.
Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (Национална научна програма „ИКТ в НОС“ Русенски университет) се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.
     Проект "STEАM EDU4future - STEАM образование за устойчиво бъдеще" и Проект "Hydro Lab" се реализират по програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация Русе - град на свободния дух, с подкрепата на Фондация Еконт (Econt).

"Блоково програмиране на дронове", Януари, 2020

   На 21-ви Януари 2020 г. от 14:30 часа в Кабинет 23 на Математическа Гимназия Баба Тонка се проведе последното занятие от второто издание на курса по „Блоково програмиране на дронове“. В обучението взеха участие общо двадесет и един ученика от V-ти до XI-ти клас в гимназията. Всички те са членове на клуб "Дронове" (Клуб "Дронове" - МГ "Баба Тонка", Русе) към училището, който е с ръководител г-жа Силвия Йорданова. Сертификатите за приключването на курса бяха връчени на учениците от г-жа Галина Бобева, директор на МГ „Баба Тонка“.

   В рамките на учебните занятия от курса по „Блоково програмиране на дронове“, учениците научиха какво представляват безпилотните летателни апарати, какви са техните структурни компоненти и какви са функционалните им възможности, а по време на практическите упражнения се научиха как да осъществят връзката между дроновете и своите мобилни устройства, как да ги програмират чрез блокове с команди, как да изпълняват мисии по излитане, кацане, зависване, преместване в пространството на дроновете, как да изчертават двумерни и тримерни геометрични фигури и др. Участниците в обучението научиха още основните елементи на алгоритмите за програмиране, видовете програмни цикли, как се дефинират променливи, каква е тяхната функция и как се работи с условни оператори.

block-programming.jpg

   Занятията се проведоха от преподаватели в Катедра Телекомуникации на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и са част от дейностите по проект „STEАM EDU4future - STEАM образование за устойчиво бъдеще“, който се реализира по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе - град на сводния дух“ с подкрепата на Фондация „Еконт“.


"Иновативни цифрови 3D технологии - сканиране, принтиране, софтуер", 11-12 Декември 2019

    На 11-ти и 12-ти Декември 2019 година в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе специализиран курс „Иновативни цифрови 3D технологии: сканиране, принтиране, софтуер“, който беше предназначен за преподаватели и служители на университета. Събитието беше открито от проф. Пламен Даскалов, Зам. Ректор на РУ, а лектори в курса бяха нашите приятели Самуил Топалов и Анри Хаджи от B2N - Your 3D Partner. Събитието беше много интересно и със сигурност си заслужаваше времето!

Innovative-3D-technology.jpg
   

   Курсът се организира по Дейност 2 “Повишаване на квалификацията на преподавателите от Русенския университет” в рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев", финансиран по ОП Наука и Образование за Интелигентен Растеж от Европейския Съюз и Европейския Социален Фонд.

"Дигитализация на исторически артефакти", декември, 2019

През декември 2019 г., експерти по проект RO-BG 499 LIVE проведоха серия от посещения в музеи с цел дигитализация на историческо наследство във връзка с изпълнение дейностите на проекта.

През първия ден от първото събитие по дигитализация, което се провежда в Историческия исторически музей в Силистра (Регионален исторически музей - Силистра), успяхме да разположим нашето фотостудио и работното място за 3D сканиране и започнахме с дигитализацията на повече от 15 артефакта. Благодарим на нашите партньори от Dynaphos Photo & Video за фото и видео оборудването, което беше закупено в рамките на Проект УНИТе, както и на нашите партньори от B2N за 3D скенерите и обучението!

Дигитализацията се извършва в няколко етапа. Във фотостудиото правим висококачествени художествени снимки на артефактите, както и снимки от различни ъгли, които след това ще използваме, за да можем да реконструираме обектите чрез фотограметрия. Всички артефакти също се сканират с нашите 3D скенери Artec Space Spider, Artec Eva и Artec Leo от Artec 3D. Ще продължим дейностите по дигитализация в Силистра и на 10 декември 2019, а следващите дейности по дигитализация са планирани за 11 и 12 декември в Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History в Русе и на 16-ти и 17-ти Декември в музея на Долен Дунав в Кълъраш (Muzeul Dunarii de Jos Calarasi).

10-ти Декември 2019 беше втория ден от плануваното ни посещение за сканиране и заснемане на обекти и артефакти в Регионален исторически музей - Силистра. Списъкът ни с обекти за деня беше по-малък в сравнение с предния ден, но за сметка на това артефактите и предметите бяха много по-предизвикателни. Независимо от това, успяхме да направим невероятни снимки, както на уникални бижута, включително на обеците на византийска принцеса и на златен пръстен, принадлежал на благородник, така и на реставрираната в пълен размер реплика на римска колесница, която наистина се яви като сериозно предизвикателство. Въпреки това, благодарение на нашия 3D скенер Artec Leo от Artec 3D, направихме цялостно сканиране на колесницата за по-малко от час, при това се и забавлявахме докато сканираме. Следваща спирка в нашия списък е Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History.

Дейностите по дигитализация на културното наследство продължиха и на 12-ти и 13-ти Декември 2019 г. в Регионален исторически музей - Русе, Партньор 2 в проекта. В рамките на тези два дни успяхме да сканираме и направим снимки на повече от 25 артефакта. Сред тях бяха предмети от различни исторически периоди, включително антропоморфни фигури, съдове и инструменти от праисторическата колекция на музея, монети и артефакти от тракийския и древноримския период, както и пръстени, бижута, амфори и много други артефакти. Изключително сме доволни, че имахме възможността да сканираме и снимаме петте уникални съда от Боровското тракийско съкровище.

D1.jpg
D2.jpg
D3.jpg
D4.jpg
D5.jpg
D6.jpg
D7.jpg
D8.jpg
D9.jpg
D10.jpg
D11.jpg
D12.jpg
D13.jpg
D14.jpg
D15.jpg
D16.jpg
D17.jpg
D18.jpg
D19.jpg
D20.jpg
D21.jpg
D22.jpg
D23.jpg
D24.jpg
D25.jpg
D26.jpg

Последните ни дейности по дигитализация за годината бяха проведени на 16 и 17 Декември 2019 г. За нас беше удоволствие да посетим Историческия Музей в Кълъраш, Партньор B4 в проект ROBG-499 LIVE, и да имаме достъп до тяхната невероятна археологическа секция, което е наистина впечатляваща и съхранява много артефакти и предмети. В Кълъраш успяхме да сканираме и дигитализираме над 40 артефакта и обекта. Имахме възможността да направим и снимки с висока резолюция на артефактите, които ще бъдат използвани за създаването на интегрираните туристически продукти, които се очакват като резултати от проекта. Благодарим на нашите партньори от B2N и Dynaphos Photo & Video за тяхното сътрудничество и подкрепа.

Проект ROBG-499 LIVE се финансира по програма INTERREG V-A Румъния-България от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

"Обучение по 3D сканиране на терен", ноември, 2019

   В началото на месец Ноември 2019, нашите колеги и приятели от B2N - Your 3D Partner проведоха специално за нас обучение по 3D сканиране на терен. В рамките на два дни, с тяхна помощ и наставления, тествахме всички 3D скенери и дигитализирахме малки, средни и големи обекти, както и подвижни обекти и хора.

   С 3D скенерите Artec Eva и Artec Space Spider, и с новото попълнение в серията скенери със структурирана светлина - Artec Leo, направихме серия от тестове на различни обекти от ежедневието в лаборатория 6.213. Лазерното решение за сканиране на Artec 3D - невероятния скенер Artec Ray, използвахме за сканирането на статуята на вечния студент в двора на РУ, както и за сканиране на част от по-обемната техника на разположение в двора на университета. Сканиране в двора на РУ направихме и с Artec Leo. Част от снимките от обучението можете да разгледате в галерията.

   Скенерите Artec Ray и Artec Eva са закупени в рамките на Проект УНИТе. Скенерите Artec Space Spider и Artec Leo са придобити в рамките на проект ROBG-499 LIVE.

1-3D-training.jpg
2-3D-training.jpg

   Към текущия момент от време, можем смело да твърдим, че Русенски Университет "Ангел Кънчев" разполага с най-модерното оборудване за 3D сканиране и дигитализация на обекти в България! От B2N, които са официалните представители за Artec за България, ни потвърдиха още, че първите скенери Artec Ray и Artec Leo в България са именно нашите. Това отново доказва, че сме университет на новите неща и иновациите!

   Проект ROBG-499 LIVE (Liverobg) е финансиран от Европейския съюз чрез програма Interreg V-A Romania-Bulgaria (Romania Bulgaria CBC Programme) и от правителствата на България и Румъния. Проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.


"Състезание организирано от Фондация Claas", октомври 2019

   На 7-ми и 8-ми Октомври 2019 в Харзевинкел (Германия) се проведе ежегодното събитие на Фондация Claas (https://www.claas-stiftung.com). Основна цел на фондацията е да насърчава образованието, изследванията и развитието на технологиите в областта на селскостопанската техника, както и в сродните инженерни и икономически области. За реализирането на тази цел, всяка година Фондация Claas провежда конкурс, като участие в него могат да вземат студенти от всички университети в Европа, които през съответната година са разработвали своята дипломна работа за ОКС "Бакалавър" в областта на земеделието или селскостопанската техника. Наградите от конкурса са в две направления - международни грантове в размер на 1000, 1500 и 2000 Евро и ежемесечни стипендии в размер на 300, 400, 500 и 600 Евро за период от една година.

За нас е огромно удоволствие да съобщим, че първо място в международния конкурс на Фондация Claas беше спечелено от инж. Кристиан Велковски - възпитаник на Катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев". Кристиан спечели възможно най-голямата награда - стипендия в размер на 600 Евро на месец за период от 1 година!

FClass-1.jpg
FClass-2.jpg
FClass-3.jpg

   Дипломната работа на инж. Велковски бе на тема "Design and development of the AgRUbot - an inexpensive and autonomous small-scale robot platform for precision agriculture and farming" (Проектиране и разработване на AgRUbot - евтина и автономна роботизирана платформа за прецизно земеделие и фермерство). В своята разработка, Кристиан представя процесите по използване на компютърно зрение, изкуствен интелект и невронни мрежи за обработка в реално време на видео изображения от камерата на роботизирана платформа, като при откриване на определени цветове или маркери, AgRUbot задейства своите изпълнителни механизми и обработва засегнатите земеделски култури.

   Международното жури на Фондация Claas оцени подобаващо не само записката на дипломната работа, но и реалното представяне на Кристиан в Харзевинкел, което му гарантира и първото място в конкурса. Сертификата и наградата му бяха връчени лично от г-н Хелмут Клаас - председател на борда на директорите и на съвета на акционерите на Claas Group - една от най-големите световни компании за производство на земеделска и селскостопанска техника.

През 2019, Кристиан завърши специалност "Интернет и мобилни комуникации" на Катедра "Телекомуникации" - Русенски Университет, а през учебната 2019/2020 година, заедно със своите колеги, ще продължи обучението си за ОКС "Магистър" в специалност "Интернет и мултимедийни комуникации", отново в нашата катедра!

   Поздравления и честито за страхотното представяне!


"Европейска седмица на регионите", Брюксел, октомври 2019

   От 7-ми до 10-ти Октомври 2019г. в Брюксел (Белгия) се проведе тазгодишното издание на един от най-големите международни форуми на стария континент - Европейската седмица на регионите и градовете (https://europa.eu/regions-and-cities). Събитието е с фокус върху транснационалното сътрудничество и развитието на регионите и се организира от Европейската комисия. За нас бе огромно удоволствие и привилегия да бъдем участници в това събитие за втора поредна година. За разлика от 2018г., когато участвахме в т.н. "Сблъсък на проектите" или "Project Slam" (https://www.facebook.com/archiverobg/posts/2172269346370267), през тази година взехме участие в семинар на тема „Европа по-близо до гражданите“, организиран от Управляващия орган на Програма Interreg V-A Румъния-България. Пред представители на много от европейските програми за териториално развитие, експерти, представители на научни организации и на бизнеса, в рамките на 15 минути представихме резултатите от изпълнението на проект ROBG-9 ARCHIVE (Archiverobg), както и дейностите и очакваните резултати по проект ROBG-499 LIVE (Liverobg).

   Коментари по представянето ни имаше много, но най-важна е оценката на публиката, а тя беше обобщена от представителите на програмата за териториално сътрудничество между Полша и Чехия, които казаха само "Your presentation was simply WOW" ("Презентацията ви беше УАУ")!

EURegion-1.jpg
EURegion-2.jpg
EURegion-3.jpg
EURegion-4.jpg

   Проектите ROBG-9 ARCHIVE и ROBG-499 LIVE са финансирани от Европейския съюз чрез програма Interreg V-A Romania-Bulgaria (Romania Bulgaria CBC Programme) и от правителствата на България и Румъния. Партньори в консорциума по проект ROBG-9 ARCHIVE са Русенски университет "Ангел Кънчев"Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History и Muzeul de Istorie Națională și Arheologie ConstanțaПартньори в консорциума по проект ROBG-499 LIVE са Русенски Университет "Ангел Кънчев", Регионален исторически музей - Русе, Регионален исторически музей - СилистраMuzeul Dunarii de Jos Calarasi и Muzeul Regiunii Porţilor de Fier.


"Европейска нощ на учените", София, септември 2019

   На 27-ми Септември 2019 г. се проведе поредното издание на Европейската нощ на учените - събитие чествано с научни прояви в повече от 300 града на Европа и света, като в България събития имаше на повече от 20 места, включително в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен и др. Катедра Телекомуникации взе участие в две от тези събития - в Русе и в София.

EScience-1.jpg
EScience-2.jpg
EScience-3.jpg
EScience-4.jpg

   В София бяхме поканени от партньорите ни по проект УНИТе и представихме своите разработки в голямото фоайе на Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Пред многобройната публика на софийската Алма Матер, демонстрирахме процесите по дигитализация на обекти чрез фотограметрия с камери и дронове, процесите по 3D сканиране и принтиране на обекти, процесите по създаване на приложения с добавена и виртуална реалност, както и процесите по откриване на обекти и пожари с помощта на компютърно зрение и изкуствен интелект. Всички тези процеси използваме в практиката и прилагаме в рамките на международните проекти, по които се работи в катедрата - ROBG-9 ARCHIVE (Archiverobg), ROBG-499 LIVE (Liverobg) и 2263 SFEDA (SFEDA Balkan-Mediterranean). В рамките на събитието бяха представени и нашите дейности в рамките на Проект УНИТе, както и в рамките на Национална научна програма „ИКТ в НОС“ Русенски университет. Особен интерес сред младите участници в събитието бяха едни от нашите последни придобивки - специализираните образователни платформи - дронове и роботи, които са закупени с цел създаване на курсове по приложно програмиране в рамките на проект "STEАM EDU4future".

EScience-5.jpg
EScience-6.jpg

   В Русе, гл. ас. д-р Иванка Цветкова (Ivanka Dimitrova Tsvetkova) представи различни разработки с добавена и виртуална реалност, по които работим в момента в рамките на проект ROBG-499 LIVE (Liverobg), Проект УНИТе и Национална научна програма „ИКТ в НОС“ Русенски университет. Представени бяха и двете интерактивни книги и 3D принтираните модели, които бяха реализирани в рамките на проект ROBG-9 ARCHIVE (Archiverobg).


"Дигитализация на културно наследство", Септември 2019

   По покана на ас. д-р Стилиян Иванов от Национален археологически институт с музей (НАИМ) към БАН, на 21-ви Септември 2019 г. посетихме тракийската, късноантична и средновековна крепост в с. Дебнево, община Троян. На самата крепост ни очакваше нашия добър приятел, археолога Деян Драгоев от Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History, който е заместник-ръководител на разкопките. В рамките на няколко часа извършихме серия от облитания над частично разкритите крепостни стени и над частите от сгради във вътрешността на крепостта. Освен това, направихме серия от заснемания за създаване на дигителни триизмерни модели на направените проучвания. В следващите няколко дни предстои да се обработят всички снимки и видео файлове и да се изготвят ортофото изображения, 3D модели, художествени снимки и видео файлове за тази крепост.

Digitalization-1.jpg
Digitalization-2.jpg
Digitalization-3.jpg
Digitalization-4.jpg


"Римски пазар", Сексагинта приста, септември 2019

   По покана на проф. Николай Ненов и нашите приятели от Регионален исторически музей - Русе, на 14-ти Септември 2019 г., участвахме в годишното издание на Римски пазар на крепостта Сексагинта Приста. По време на събитието представихме на всички посетители нашите дейности и част от резултатите по проект ROBG-499 LIVE. Освен това, използвахме възможността да напомним на всички посетители за изложбите с 3D принтирани артефакти от граничния регион между Румъния и България, които създадохме в рамките на проект ROBG-9 ARCHIVE. Едната от тези изложби е достъпна за всички посетители на римската крепост Сексагинта Приста в Русе, а другата е на разположение в Музея по национална история и археология в Констанца (Румъния) - Партньор 3 в проект ROBG-9 ARCHIVE.

Rmarket-1.jpg
Rmarket-2.jpg
Rmarket-3.jpg
Rmarket-4.jpg


   Освен 3D принтираните модели на древните римски артефакти и скулптури, на Римския пазар представихме и два нови продукта с добавена реалност (AR) - римски войник и мамут. И двата продукта ще бъдат предоставени като подаръци и бъдещи атракции на посетителите в Регионалния исторически музей и на Екомузея с аквариум в Русе. Всички посетители на Римския пазар имаха възможност да направят и виртуална разходка в Средновековния град Червен и да разгледат уникалната бойна кула. Това стана възможно посредством съвременните ни решения с виртуална реалност (VR).


"Празници на роботиката и мехатрониката", 2014

    "Празници на роботиката и мехатрониката", 2014 се проведе под патронажа на Ректора на Русенския Университет "Ангел Кънчев" проф. днт Христо Белоев. Основни организатори на събитието са Студентски клуб "Роботика" и Студентски съвет към РУ. 

​ Роботика 1.jpg

   Събитието се проведе в рамките на два дни - 26-27 май. Първия ден се проведе конферентната част с изнасяне на презентации и доклади, а вторият ден се проведе същинската част на организираното събитие - състезание с мини роботи в 10 категории. 

​Среща с ученици във връзка с "Празници на роботиката  и мехатрониката", 2014

​     На 20 Май от 16:00 часа в зала 2Г.407 на 2-ри корпус на РУ „Ангел Кънчев“ се проведе среща между преподаватели от университета, членове на студентски клуб „Роботика“, учители и ученици от Русе и региона. Срещата беше открита от зам. ректора по учебна работа на РУ – проф. д-р Михаил Илиев и ръководителя на катедра „Телекомуникации“ - доц. д-р Нина Бенчева. Срещата даде началото на кампания за създаване на ученически клубове по роботика в Русе и региона – съвместна идея и инициатива на РУ „Ангел Кънчев“ и Джонсън Контролс Електроникс България ЕООД. Новосформираните клубове по роботика са в училищата ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр. Русе, СОУ „Възраждане“ гр. Русе, Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ гр. Русе, ПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград, Професионална гимназия по транспорт гр. Русе и Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе. Основната цел на тези клубове ще е стимулиране на приложното и практическо прилагане на информационните, компютърните и комуникационните познания от страна на учениците.Среща с ученици.jpg
   Основен спонсор на кампанията е фирмата Джонсън Контролс Електроникс България ЕООД, която предостави на ученическите клубове един многофункционален мини робот в комплект с мотори, вериги, сензори и състезателни трасета. Преподавателите от катедра „Телекомуникации“ на РУ доц. д-р Георги Христов и гл. ас. д-р Пламен Захариев и студентите от клуб „Роботика“ поеха отговорността за първоначалното обучение на учениците за работа с мини роботите, както и за оказване на съдействие по сглобяването и програмирането им. 
     ​Първата изява на ученическите клубове по роботика ще е на 27 Май в Канев Център, където ще участват и ще се състезават в рамките на „Празниците на роботиката и мехатрониката“ 2014 на РУ „Ангел Кънчев“.

​​​Състезание по Роботика, 24 Март 2014 година

     На 24 Март се проведе състезание по Роботика, където отново взе участие катедра "Телекомуникации". Отборът по роботика на РУ "Ангел Кънчев​" спечели купата за най-добро отборно представяне на състезанието, организирано от Технически Университет, София. Студентите от катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ на РУ "Ангел Кънчев" се завърнаха с общо ​2 златни, 5 сребърни и 1 бронзов медали. ​Ето и победителите в тазгодишното ​състезание "Дни на роботиката 2014", ТУ - София:​​

РобоРУ.jpg

I Танкове:
1) Ивайло Полихронов - ТУ-София
2) Цветомир Гюрецов - Русенски Университет
3) Владо Янков - ТУ-София

II Сумо 10х10
1) Цветомир Гюрецов - Русенски Университет
2) Свилен Борисов - Русенски Университет
3) Черното - Александър Атанасов - ПГЕЕ “Михайл В. Ломоносов“-Горна Оряховица

III - Линия:
1) Стоян Найденов - ТУ-София
2) Алексадър Атанасов - ПГЕЕ “Михайл В. Ломоносов“-Горна Оряховица
3) Нели Маркова - Русенски Университет

IV - Линия платформи:
1) Георги Георгиев - Русенски Университет
2) Зорница Маринова - ТУ-Варна
3) Стоян Найденов - ТУ-София

V - Софтуерен лабиринт:
1) Стоян Найденов - ТУ-София
2) Цветомир Гюрецов - Русенски Университет
3) Петър Андонов - ТУ-Пловдив

VI - Сумо 15х15
1) Ана Дойчинова - ТУ-София
2) Свилен Борисов - Русенски Университет
3) Никола Памуков - ТУ-Пловдив

VII - Лабиринт:
1) Трифон Петков - ТУ-Варна
2) Георги Георгиев - Русенски Университет
3) Мариян Мермерян - ТУ-Пловдив

Студентите от катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ се отличиха във всички категории. Сега предстои катедрата и РУ "Ангел Кънчев" да организират такова събитие. Състезанието, чиито домакин ще бъде Русенският университет е планирано на 29 и 30 май. На него ще бъдат поканени участници от техническите университети в София, Варна, Пловдив и Габрово, както и всички останали водещи висши учебни заведения, които имат клубове по роботика. В това отношение РУ "Ангел Кънчев" е първопроходец, защото досега състезанията са били на национално ниво, а по тяхна инициатива се очаква те д​а излязат на международно.​​Конференция "Роботика и Интелигентни системи"​

​     Третата национална конференция и изложба "Роботика и интелигентни системи 2013" се проведе на 29 ноември 2013 година в Българска Академия на Науките (БАН), София. Конференцията бе под почетния патронаж на председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров. Инициативата бе посветена на независимия живот и социалната адаптация на хората със специфични изисквания.

Роботика и Интелигентни системи.jpg

Роболига България 2013

​     На 9 ноември 2013 се проведе първото официално състезание на Робо Лига България. То се проведе в Интер Експо Център София. Присъстващите станаха свидели на състезания с роботи в различни категории, демонстрационни уоркшопове и презентации на тема роботика, както и на създаването на работен клуб по роботика. В състезанието взе участие и катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.

Състезателите от катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.jpg

​​Дни на специалността и професионалната реализация на факултет ЕЕА


      Награждаване на победителите в различните мероприятия проведени от факултета през учебната 2012/2013 година. Специални награди бяха раздадени на студентите с отличен успех от факултета.

 

Олимпиада "Мрежи и мрежови технологии" 2013

       На11.05.2013 г. от 10.00 часа се проведе традиционната олимпиада по "Мрежи и мрежови технологии", инициатива на Сиско академия "Русенски университет" и катедра "Телекомуникации"

Резултати

1. Ивайло Иванов - 37,5 т.
2. Ива Атанасова - 36,33 т.
3. Искрен Иванов - 33,5 т.
4. Богомил Кръстев - 33,33 т.
5. Владимир Стефанов - 31 т.
6. Венцислав Върбанов - 31 т.
7. Божидар Петров - 30,5 т.
8. Цветомир Гюрецов - 30,33 т.
9. Деян Ангелов - 27,16 т.
10. Алпер Али 19 т.
11. Мухарем Мухаремов - 17,67 т.
12. Христо Христов - 16,66 т.
13. Инна Банчева - 16,00 т. 

 

Студентска научна сесия 2013


       На 10.05.2013 г. от 10.00 часа, се проведе традиционната студентска научна сесия на секция "Комуникационна и компютърна техника". Събитието се провежда, като част от майските празници на РУ "Ангел Кънчев". На сесията бяха изнесени 12 доклада. В журито, което оцени проявата на студентите, участваха преподаватели от катедри "Компютърни системи и технологии" и "Телекомуникации". Бяха класирани общо 7 студента, а всички останали са наградени с поощрителни награди. Официалното награждаване ще се състои на 15.05.2013г.

 

4-та студентска научно-техническа изложба по електроника

 

      На 26 април 2013 година във фоайето на Русенски университет бе открито ежегодното изложение "Студентска научно-техническа изложба по електроника". Под ръководството на доц. д-р Георги Христов и гл.ас. д-р Пламен Захариев, студентите Божидар Петров и Свилен Борисов, 4-ти курс, специалност Телекомуникационни системи участваха с 2 разработки:
          Комуникационен модул за управление на енергозависими устройства през интернет
          Платформа с микропроцесорно управление на сензори.