Материално-техническата база на катедрата е разположена в пет корпуса – 1, 11, 15 и 16, тъй като има за предмет на дейност обучението на студенти в различни области на техническите науки от 11 специалности: МИ (МТТ), ММ (КПМУ), ИИ, МТ (ТММ), ТТТ, ХПТ, ЗТТ, Инд.М, Инж.Д, Марк. и СУ.
В корпус 1 са разположени лаборатории по: Металорежещи машини, Рязане и обработваемост на материалите и Метрология и качество. Ползват се 3 специализирани учебни зали, 3 преподавателски кабинета и 3 препараториума, които са части от специализираните зали.
В корпус 11 са разположени лаборатории по: Технология на машиностроенето, Металорежещи инструменти, Машини с ЦПУ, Автоматизация и роботизация на производството. Ползват се 2 специализирани учебни зали, 1 компютърна зала, 1 зала за тримерно проектиране, 4 зали за лабораторни и семинарни упражнения с по-общо предназначение, 6 кабинета за преподаватели и техническия сътрудник на катедрата, заседателна зала на катедрата, която също е включена в учебния разпис на РУ.
В корпус 15 се намира лаборатория по Автоматизирани производствени линии и комплекси, която разполага само с 2 зали – в едната се помещава действащ макет на роботизиран комплекс, а другата е оборудвана с работни места за лабораторни и практически занятия.
В корпус 16 е разположен Учебен център, в който се провеждат учебните практики на студентите от І курс – редовно и задочно обучение, в който катедрата отговаря за участъците „стругарски” и „шлосерски”