​​Ръководител катедра: доц. д-р инж. Данко Тонев
Корпус 1, каб. 316
тел. 888 493
Имейл:  dtonev@uni-ruse.bg​​​​

Страница във Facebook: 
Катедра Технология на машиностроенето и металорежещи машини
https://www.facebook.com/Катедра-Технология-на-машиностроенето-и-металорежещи-машини-103001241872144


 

​​