Квалификационни характеристики:
Учебни планове:
Указания за държавен изпит:
Указания за дипломно проектиране:
 1. Дипломно проектиране - процедурни въпроси
 2. Корица на дипломен проект (doc)
 3. Титулна страница на дипломен проект (doc)
 4. Задание за дипломен проект (doc)
 5. Примерно съдържание на записка на дипломен проект
 6. Изисквания към оформлението на записката на дипломния проект
 7. Изисквания към съдържанието на отзива (примерен
  отзив) (doc)
 8. Изисквания към съдържанието на рецензията (примерна рецензия) (doc)
 9. Указания за защита на дипломен проект