​Катедра „Компютърни системи и технологии” е инициатор и координатор на 4 Европейски тематични мрежи. В резултат на 12 годишната работа по тях се сформира голям консорциум, работещ в областта на компютърните системи и информационните технологии, който включва повече от 75 институции от 35 Европейски държави.
Вследствие на натрупания опит, 2018 година катедрата инициира и в продължение на 4 години координира първата евразийска мрежа в областта на иновативните образователни технологии.

Международни проекти, инициирани и координирани от катедра „Компютърни системи и технологии”:


Международни проекти с партньорско участие на катедра „Компютърни системи и технологии”:

 • Masters in AI for Careers in EU (MAI4CAREU)
  INEA/CEF/ICT/A2020/2267423
 • Sustainable learner-centered Teaching - Advanced Recourse for Georgia and China (STAR)
  573777-EPP-1-2016-1-CZ-EPPKA2-CBHE-J
 • A Network for Developing Lifelong Learning in Armenia, Georgia and Ukraine (LeAGUe)
  543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES
 • Planning for Energy Efficient Cities
  FP7 314704 PLEEC
 • Ecologic Cross-Border Operations For A Business Integrated Zone (EcoBiz)
  MIS-ETC Code: 216
 • Tools for Innovative Product-Service-Systems for Global Tool and Die Networks
  FP7 214794 TIPSS
 • Digital Environment Home Energy Management Systems
  FP7 224609 DEHEMS
 • Teachers in Action
  LLP-LdV/TOI/2007/UK/048
 • Teaching Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe (TISSNTE)
  128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21
 • Special Educational Partnership Program in Regional Development Management with Bulgaria
  ECA/A/S/U-03-22
 • TEMPUS IB 14350 – 99
 • TEMPUS IB 13561 – 98
 • TEMPUS JEP 11392 – 96
 • TEMPUS JEP 09349 – 95
 • TEMPUS JEP 07653 – 94
 • TEMPUS JEP 2614 – 92
 • EU Phare Lien 0067/34 – 98
 • EU Phare Credo RO/BG-26-S-04 – 98
 • EU INCO Copernicus 0231 – 96
 • EU Phare Lien 9655 - 96