През 1974 г., след обособяването на факултет по електротехника и електрификация на селското стопанство към ВИММЕСС - Русе, с решение на Академичния съвет се създава катедра по изчислителна техника. За неин ръководител е избран доц. ктн Васил Филипов - преподавател с голям педагогически и организационен опит. На работа като стажант-асистенти в катедрата са назначени група инженери, току що завършили същата специалност в Киевския политехнически институт. Катедрата започва бързо да се развива. Съществена роля на този етап изиграва аналогичната катедра към ВМЕИ - София.

history.jpg 
Основателите на катедрата
(отляво надясно, отгоре надолу)
Любомир Желязков, Ангел Смрикаров, Любомир Димов, Божидар Осиковски, Володя Цонев,
Йордан Чаталов, Огнян Пенчев, Георги Георгиев, Емил Павликянов,
Свилена Недева, Васил Филипов, Стоянка Смрикарова

Ръководството на катедрата е поверено последователно на доц. ктн Емил Рац, доц. ктн Ирина Желязкова, доц. ктн Гитко Ангелов, гл. ас. Сима Навасардян, гл. ас. Стоянка Смрикарова, доц. д-р инж. Ангел Смрикаров, доц. д-р инж. Лидия Георгиева и проф. д-р инж. Цветозар Георгиев. Всеки от тях дава своя принос за развитието на катедрата и оставя следа в нейната история.