Майски празници - събития

По време на Майските празници на факултет ЕЕА през 2023 г., катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на следните събития:

  ◊ Конкурс за иновативни компютърни разработки
     3 май 2023 г., 15:00 ч., зала 6.212

  ◊ Конкурс за най-информативен и атрактивен студентски Web сайт
     10 май 2023 г., 16:00 ч., зала 6.212

  ◊ Студентска научна сесия на секция "Комуникационни и компютърни системи и технологии"
     11 май 2023 г., 14:00 ч., зала 2Г.303

  ◊ ВЕЧЕР НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФАКУЛТЕТ ЕЕА - награждаване на изявени участници в студентските научни сесии и конкурси на факултета
     18 май 2023 г., 16:00 ч., зала 2.101
_______________________________
20 април 2023 г., 09:51 ч.

CompSysTech'23

През 2023 година катедра "Компютърни системи и технологии" ще участва в организирането и провеждането на 24тата международна научна конференция CompSysTech'23, която ще се състои на 16 и 17 юни в Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България.
26 януари 2023 г., 15:51 ч.