Студентите и докторантите са участници и в научните семинари провеждани в катедрата. Публикуваните доклади на студенти и докторанти от научното направление на национални и международни студентски форуми са показани в таблицата по-долу.

Участие на студенти и докторанти в Студентска научна сесия на РУ&СУ и
Международни студентски научни форуми​

Година​

​Брой студенти​ и докторанти

​Студентска научна сесия на РУ&СУ

Международни студентски научни форуми​

​2014

​9 (4 чуждестранни)

​2

​2015

6 (5 чуждестранни)

​1

​2016

9

​2

​2017

7 (2 чуждестранни)

​2

​2018

7 (2 чуждестранни)

​5

2021

​5Участие на студенти и докторанти в проекти финансирани от Вътрешноуниверситетския фонд
за Научни изследвания

Година 

​Брой студенти

​Брой докторанти

​2015
​4
​4
​2016
​5
​2
​2017
​5
​4
​2018
​6
​5
​2019
​2
​6
2021
-​9
​Общо
​22
​30

  • Участие в национални и международни научни проекти – 12 проекта със 13 участия на докторанти;

  • Участие в проекти за международна мобилност – 3 докторанти.


Действащите в РУ Вътрешни правила за провеждане на учебно-изследователска работа с мотивираните студенти са стъпка към включване на изследователската дейност на студентите като елемент от учебния план и за натрупване на образователни кредити от нея.

Тези правила отчасти регламентират и подготовката на студенти за участие в олимпиади по различни дисциплини. Катедра ИИТ провежда университетската олимпиада и организира подготовката на студенти от Русенския университет за участие в националната студентска олимпиада по програмиране. Може да се отбележи напредъкът, който е налице през последните години. Той се изразява в увеличаване на броя на участниците в университетските кръгове, както и на подобряване на резултатите, постигнати на националния кръг.

Преподавателският екип на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки има опит и амбиция да разширява работата си в тази насока - както включването на студенти в научноизследователска дейност, така и участието им в олимпиадите по програмиране.

Всяка година катедра ИИТ организира Представяне на студентски софтуерни разработки на студентите от професионално направление Информатика и компютърни науки.