​​​​В края на всяка година колективите, работили по проекти, финансирани от университетския фонд "Научни изследвания", представят във фоайето на централния корпус резултатите от своята работа чрез художествено изработени постери и експонати, които са общодостъпни през цялата следваща година. Авторите на най-добрите получават грамота и парична награда от ректора на университета.

permanent_expo1.png permanent_expo2.png
 
ПОСТОЯННОДЕЙСТВАЩА ИЗЛОЖБА
izlojba1.jpgizlojba2.jpg 
izlojba3.jpgizlojba4.jpg 
izlojba5.jpgizlojba6.jpg 
 
ИЗЛОЖБА НА СТУДЕНТСКИ РАЗРАБОТКИ
izlojba7.jpgizlojba8.jpg 
 
 ​