​​Панаирът беше проведен по време на Русенското изложение по линия на проекта "Екологични трансгранични дейности за създаване на интегрирана бизнес зона" (ECO-BIZ), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. 

На панаира десетки български и румънски фирми от русенския и гюргевския регион представиха предлаганите от тях еко-продукти и услуги, установиха контакти помежду си, обмениха добри практики. 

Участниците в панаира имаха възможност да присъстват на  семинара "How to ECO BIZ", на който бяха изнесени доклади за предимствата на еко-бизнеса, беше дадена методиката за изготвяне на ефективен план за еко-бизнес и бяха показани няколко такива плана. 

По време на панаира представителите на отделните фирми и гости използваха и услугите на инфо-точките, които са създадени по линия на проекта и предлагат консултации на заинтересованите, вкл. и образци на бизнес-планове с екологична ориентация.

На откриването присъстваха г-н Думитру Гаврила – председател на Окръжен съвет, Гюргево и г-н Веселин Маринов - зам.-областен управител на Русенска област.

eco1.png 

Целите и дейностите на проекта са фокусирани върху стимулирането на екологичните производства и услуги в българо-румънския трансграничен регион чрез създаване на интегрирана еко бизнес зона.

Проектът се изпълнява от консорциум, в който са включени:

  • Окръжен съвет в Гюргево – водещ партньор;
  • Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, България;
  • Русенски университет „Ангел Кънчев" – България;
  • Национален научноизследователски институт за текстил и кожа – Букурещ, Румъния;
  • Национален научноизследователски институт - Фундулеа, област Кълъраш, Румъния.

На панаира десетки български и румънски фирми от русенския и гюргевския регион представиха предлаганите от тях еко-продукти и услуги, установиха контакти помежду си, обмениха добри практики.

 

 eco2.jpgeco3.jpg

Участниците в панаира присъстваха на СЕМИНАРА "How to ECO BIZ", на който бяха изнесени доклади за предимствата на еко-бизнеса, беше дадена методиката за изготвяне на ефективен план за еко-бизнес, бяха показани няколко такива плана.

eco4.jpgeco5.jpg 

По време на панаира представителите на отделните фирми и гости ползваха и услугите на ИНФО-ТОЧКИТЕ, които са създадени по линия на проекта и предлагат консултации на заинтересованите, вкл. и образци на бизнес-планове с екологична ориентация.

eco6.jpgeco7.jpg 

Панаирът приключи с пресконференция и коктейл за участниците в панаира.

 

eco8.jpg 

Уважаеми гости, драги колеги и приятели,

Добре дошли на XIV-тото издание на традиционното майско изложение, организирано от Русенския университет, което вече ще се нарича РУСЕНСКО! Тази година в камуса на университета, освен модерни земеделски машини и автомобили, ще видите за първи път електронна, компютърна и управляваща техника. Но сме ви приготвили и друга изненада – над 1/3 от изложителите са фирми, предлагащи еко-продукти и услуги в много и различни области, т.е. акцентът на изложението през тази година е поставен върху екологичния бизнес.

Добре известно е, че човешката еволюция е дълга поредица от научнотехнически и технологични постижения, някои от които ще бъдат показани на изложението. Но всеки медал си има и обратна страна и в случая това е замърсяването и дори - унищожаване на природата. Затова големият проект на нашето време е да възпитаваме и прилагаме на практика т.нар. „зелено мислене". Необходимо е ново разбиране за мястото на ЧОВЕКА в сложната система наречена ПРИРОДА. Само така ще можем да създадем нови модели на поведение, ценности и изисквания, които биха стимулирали разработването на екологични технологии, щадящи средата, в която живеем. 

Нека не забравяме, че ние не наследяваме Земята от нашите предци! Ние я взимаме назаем от нашите деца …..

Възможност за работа в тази насока ни даде проектът „Екологични трансгранични дейности за създаване на интегрирана бизнес зона" (ECO BIZ), финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния. По линия на този проект е организиран и панаирът ECO BIZ.

На всички участници в панаира желая успешно представяне и ползотворни контакти!

   

РЕКТОР

на Русенския университет

eco9.jpg ​

проф. д.т.н. Христо Белоев, DHC