МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНО ИЗДЕЛИЕ

Поставя се задача, свързана с необходимостта от създаване на промишлено изделие, което по предназначение, структура и особеност отговаря на изискванията за понятност и достъпност за всички кандидат-студенти. По зададено словесно или словесно-схематично описание задачата изисква предлагане на собствено решение, което трябва да се моделира с пластичен материал (пластилин).

Изпълнението трябва да отговаря на изискванията:

  • съответствие на решението с постановката на задачата и със зададените изисквания и ограничения;
  • използване на подходящи форми, обеми, връзки и преходи между състав­ните части;
  • ергономичност на решението, т.е. осигуряване на лесно и удобно манипу­лиране и обслужване;
  • съблюдаване на основни свойства и средства на композицията; оригинал­ност на идеята и прецизност на изпълнението.

    Кандидат-студентите носят задължително необходимите им технически средства за моделиране (ножове - големи и малки, шпакли и др.). Пластичният материал се предоставя от университета.

    Времетраене на изпита: 6 часа.